โปรโมชั่นสมาร์ทโฟน

ช้อปสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตสบาย ๆ
ที่ dtac online store
เลือกผ่อนชำระสินค้าบัตรในเครือกรุงศรี 0% นาน10 เดือน และสูงสุด 24 เดือน
(เฉพาะบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์)
(เมื่อช็อปสมาร์ทโฟน ตั้งแต่ 6,000 บาท ขึ้นไป)

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 63 – 31 มกราคม 64

ต่อที่ 1 รับเครดิตเงินคืน 500 บาท เมื่อใช้คะแนนสะสม 5,000 คะแนน
เมื่อมียอดผ่อนชำระ 6,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป

จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 5,000
(1,200 บาท) คะแนน/บัญชีบัตรหลัก/เดือน

ลงทะเบียน รับสิทธิ์
หลังทำรายการผ่อนภายในเดือน
ที่ทำรายการเท่านั้น

 • กด *465* 60563*
  หมายเลขบัตร 4 หลักสุดท้าย#โทรออก
  (บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์วีซ่า
  และบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า แพลทินัม)
 • กด *465* 10740*
  หมายเลขบัตร 4 หลักสุดท้าย#โทรออก
  (บัตรเครดิตกรุงศรี)

ต่อที่ 2 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 27,000 บาท*/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ

เมื่อมียอดแบ่งจ่าย
ตั้งแต่ / เซลล์สลิป
รับเครดิตเงินคืน

20,000 บาทขึ้นไป

300 บาท

40,000 บาทขึ้นไป

800 บาท

80,000 บาทขึ้นไป

2,000 บาท

150,000 บาทขึ้นไป

4,500 บาท

ลงทะเบียน รับสิทธิ์
ก่อนทำรายการ

1. พิมพ์ ONL เว้นวรรค
ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก
2. ส่ง SMS
มาที่หมายเลข 0614045555
3. รอรับข้อความตอบกลับ
“ท่านได้ลงทะเบียนแคมเปญ
ONL เรียบร้อยแล้ว”
จึงถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • เงื่อนไขการใช้บริการเลือกผ่อนชำระ
 • บัตรเครดิตในเครือกรุงศรี ที่เข้าร่วมรายการ

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต
กสิกรไทย
เพียงช้อปสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต
ที่ dtac online store
เลือกชำระเงินเต็มจำนวน 
หรือเลือกผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 63 – 30 ก.ย. 63

ต่อที่ 1 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท
รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท*
เมื่อลูกค้าชำระแบบเต็มจำนวน

ใช้จ่ายครบ/เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน

5,500 บาทขึ้นไป

100 บาท

จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ

SMS ลงทะเบียน
พิมพ์ KDA เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 ( ครั้งละ 3 บาท )

ต่อที่ 2 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10%

สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยทุกประเภท
ที่มียอดชำระเต็มจำนวนหรือแบ่งจ่าย
เมื่อใช้คะแนนแลกเท่ายอดซื้อ

ลงทะเบียน รับสิทธิ์

1. พิมพ์ CB (วรรค)
ตามด้ายหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย (วรรค)
จำนวนยอดใช้ (ไม่ใส่จุดทศนิยม)
2. ส่ง SMS
มาที่หมายเลข 4545888 (ครั้งละ 3 บาท)

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน
 • เงื่อนไขการใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืน

KTC Promotion
for dtac online store

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC
เพียงช้อปสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต
ที่ dtac online store

เลือกชำระเงินเต็มจำนวน

ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 63 – 31 ส.ค. 63

ต่อที่ 1 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10%

เมื่อใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ากับยอดค่าใช้จ่ายออนไลน์ต่อรายการ

ต่อที่ 2 รับเพิ่ม คะแนนสะสม 
KTC FOREVER REWARDS สูงสุด 10 เท่า*

เมื่อช้อปผ่านบัตรเครดิต KTC
ตั้งแต่ 1-9,999 บาท ต่อรายการ
รับคะแนน KTC FOREVER 5 เท่า* 
(*คะแนนปกติ 1 เท่า + คะแนนพิเศษ 4 เท่า)
เมื่อช้อปผ่านบัตรเครดิต KTC
ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ต่อรายการ
รับคะแนน KTC FOREVER 10 เท่า* 
(*คะแนนปกติ 1 เท่า + คะแนนพิเศษ 9 เท่า)

ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนนสะสม KTC สาหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่นามาคานวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้

วิธีลงทะเบียนร่วมรายการ

ลงทะเบียนภายในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น (1 ครั้ง ต่อการผ่อนชาระ 1 รายการ) ที่ https://www.ktc.co.th/promotion/online/shopping/shoponline

เลือกผ่อนชำระ 0% ได้สูงสุด 10 เดือน
รับเครดิตเงินคืน 2%
เมื่อทำรายการผ่อนชำระตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไปต่อรายการ

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2563

ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนนสะสม KTC สาหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่นามาคานวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้
จำกัดเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 4,000 บาท ต่อสมาชิกบัตร ตลอดระยะเวลาจัดรายการ

ลงทะเบียน รับสิทธิ์

ลงทะเบียนภายในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น
(1 ครั้ง ต่อการผ่อนชาระ 1 รายการ)
พิมพ์ TEL เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก
ส่ง SMS มาที่ 0613845000 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) คุณจะได้รับข้อความตอบกลับเมื่อลงทะเบียนสาเร็จ
หรือลงทะเบียนที่ www.ktc.co.th

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • เงื่อนไขการใช้บริการ
 • เงื่อนไขการมอบเครดิตเงินคืน สาหรับรายการผ่อนชาระ

ช้อปสบาย ๆ ผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ
ที่ dtac online store
เลือกผ่อนชำระ 0% ได้สูงสุด 10 เดือน
(เมื่อช็อปสมาร์ทโฟน ตั้งแต่ 6,000 บาท ขึ้นไป)

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • เงื่อนไขการใช้บริการ