XIAOMI Redmi Note 11 Pro 5G

XIAOMI Redmi Note 11 Pro 5G

XIAOMI Redmi Note 11 Pro 5G

ราคาปกติ 10,990.-

4,990.-

 • ค่าบริการล่วงหน้า 3,500 บาท
 • แพ็กเกจเริ่มต้น 1099

สมาร์ทโฟนราคาพิเศษ (สัญญา 12 เดือน)

4,990.-

ราคาปกติ 10,990.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 3,500 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 1099 ขึ้นไป

5,990.-

ราคาปกติ 10,990.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 2,500 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 899 ขึ้นไป

6,990.-

ราคาปกติ 10,990.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 1,500 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 699 ขึ้นไป

ลูกค้าดีแทครายเดือนที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือน (สัญญา 12 เดือน)

4,990.-

ราคาปกติ 10,990.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 3,500 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 1099 ขึ้นไป

5,990.-

ราคาปกติ 10,990.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 2,500 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 899 ขึ้นไป

6,990.-

ราคาปกติ 10,990.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 1,500 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 699 ขึ้นไป