Xiaomi Redmi Note 10 5G (8/128GB)

Xiaomi Redmi Note 10 5G (8/128GB)

Xiaomi Redmi Note 10 5G (8/128GB)

ราคาปกติ 7,499.-

3,390.-

 • ค่าบริการล่วงหน้า 2,500 บาท
 • แพ็กเกจเริ่มต้น 899

โปรโมชันพิเศษ

สมาร์ทโฟนราคาพิเศษ (สัญญา 12 เดือน)

3,390.-

ราคาปกติ 7,499.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 2,500 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 899 ขึ้นไป

4,390.-

ราคาปกติ 7,499.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 1,500 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 699 ขึ้นไป

5,390.-

ราคาปกติ 7,499.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 500 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 599 ขึ้นไป

ลูกค้าดีแทครายเดือนที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือน (สัญญา 12 เดือน)

3,390.-

ราคาปกติ 7,499.-
 • ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 899 ขึ้นไป

4,390.-

ราคาปกติ 7,499.-
 • ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 699 ขึ้นไป

5,390.-

ราคาปกติ 7,499.-
 • ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 599 ขึ้นไป