Xiaomi Redmi 13c (6/128GB)

Xiaomi Redmi 13c (6/128GB)

Xiaomi Redmi 13c (6/128GB)

ราคาปกติ 3,999.-

2,749.-

  • ค่าบริการล่วงหน้า 300 บาท
  • แพ็กเกจเริ่มต้น 699

โปรโมชันพิเศษ

ลูกค้าดีแทครายเดือนที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือน (สัญญา 6 เดือน)

2,749.-

ราคาปกติ 3,999.-
  • ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า
  • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 699 ขึ้นไป

3,099.-

ราคาปกติ 3,999.-
  • ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า
  • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 499 ขึ้นไป

สมาร์ทโฟนราคาพิเศษ (สัญญา 6 เดือน)

2,749.-

ราคาปกติ 3,999.-
  • ค่าบริการล่วงหน้า 300 บาท
  • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 699 ขึ้นไป

3,099.-

ราคาปกติ 3,999.-
  • ค่าบริการล่วงหน้า 200 บาท
  • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 499 ขึ้นไป