Xiaomi Redmi 10 (4/64GB)

Xiaomi Redmi 10 (4/64GB)

Xiaomi Redmi 10 (4/64GB)

ราคาปกติ 5,299.-

2,309.-

  • ค่าบริการล่วงหน้า 1,500 บาท
  • แพ็กเกจเริ่มต้น 699

โปรโมชันพิเศษ

สมาร์ทโฟนราคาพิเศษ (สัญญา 12 เดือน)

2,309.-

ราคาปกติ 5,299.-
  • ค่าบริการล่วงหน้า 1,500 บาท
  • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 699 ขึ้นไป

2,890.-

ราคาปกติ 5,299.-
  • ค่าบริการล่วงหน้า 1,000 บาท
  • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 599 ขึ้นไป

3,390.-

ราคาปกติ 5,299.-
  • ค่าบริการล่วงหน้า 800 บาท
  • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 499 ขึ้นไป