vivo X70 Pro

vivo X70 Pro

vivo X70 Pro

ราคาปกติ 24,999.-

15,990.-

 • ค่าบริการล่วงหน้า 5,000 บาท
 • แพ็กเกจเริ่มต้น 1499
 • ไม่ต้องจ่ายวันแรก
 • ไม่ใช้บัตรเครดิต
 • ไม่มีดอกเบี้ย
 • เช็คสิทธิ์ *399# โทรออก
  รายละเอียด

สมาร์ทโฟนราคาพิเศษ (สัญญา 12 เดือน)

15,990.-

ราคาปกติ 24,999.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 5,000 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 1499 ขึ้นไป

16,990.-

ราคาปกติ 24,999.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 4,000 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 1099 ขึ้นไป

18,490.-

ราคาปกติ 24,999.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 3,000 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 899 ขึ้นไป

19,490.-

ราคาปกติ 24,999.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 2,000 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 699 ขึ้นไป

ลูกค้าดีแทครายเดือนที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือน (สัญญา 12 เดือน)

15,990.-

ราคาปกติ 24,999.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 1,000 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 1499 ขึ้นไป

16,990.-

ราคาปกติ 24,999.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 1,000 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 1099 ขึ้นไป

18,490.-

ราคาปกติ 24,999.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 1,000 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 899 ขึ้นไป

19,490.-

ราคาปกติ 24,999.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 1,000 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 699 ขึ้นไป