Samsung Galaxy Tab A8 (4/64GB)

Samsung Galaxy Tab A8 (4/64GB)

Samsung Galaxy Tab A8 (4/64GB)

ราคาปกติ 10,990.-

5,490.-

 • ค่าบริการล่วงหน้า 1,000 บาท
 • แพ็กเกจเริ่มต้น 899

โปรโมชันพิเศษ

สมาร์ทโฟนราคาพิเศษ (สัญญา 12 เดือน)

5,490.-

ราคาปกติ 10,990.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 1,000 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 899 ขึ้นไป

6,990.-

ราคาปกติ 10,990.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 1,000 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 699 ขึ้นไป

7,490.-

ราคาปกติ 10,990.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 1,000 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 599 ขึ้นไป

ลูกค้าดีแทครายเดือนที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือน (สัญญา 12 เดือน)

5,490.-

ราคาปกติ 10,990.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 100 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 899 ขึ้นไป

6,990.-

ราคาปกติ 10,990.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 100 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 699 ขึ้นไป

7,490.-

ราคาปกติ 10,990.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 100 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 599 ขึ้นไป