Samsung Galaxy Tab A8 (4/64GB)

Samsung Galaxy Tab A8 (4/64GB)

Samsung Galaxy Tab A8 (4/64GB)

ราคาปกติ 10,900.-

6,490.-

 • ค่าบริการล่วงหน้า 2,500.-
 • แพ็กเกจเริ่มต้น 899
 • ราคารวม (VAT) 9,165 บาท*

สมาร์ทโฟนราคาพิเศษ

6,490.-

ราคาปกติ 10,900.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 2,500.-
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 899 ขึ้นไป
 • คืนส่วนลดนาน 10 เดือน
 • สัญญา 12 เดือน
 • หรือจ่ายรวมค่าเครื่องและค่าบริการรายเดือนวันนี้ 9,165 บาท*

7,990.-

ราคาปกติ 10,900.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 1,200.-
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 699 ขึ้นไป
 • คืนส่วนลดนาน 10 เดือน
 • สัญญา 12 เดือน
 • หรือจ่ายรวมค่าเครื่องและค่าบริการรายเดือนวันนี้ 9,274 บาท*

8,490.-

ราคาปกติ 10,900.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 1,000.-
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 599 ขึ้นไป
 • คืนส่วนลดนาน 10 เดือน
 • สัญญา 12 เดือน
 • หรือจ่ายรวมค่าเครื่องและค่าบริการรายเดือนวันนี้ 9,560 บาท*
*ราคาค่าเครื่องและค่าบริการรายเดือน รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม