Samsung Galaxy A52s 5G

Samsung Galaxy A52s 5G

Samsung Galaxy A52s 5G

ราคาปกติ 13,999.-

6,490.-

 • ค่าบริการล่วงหน้า 3,000.-
 • แพ็กเกจเริ่มต้น 1099
 • ราคารวม (VAT) 9,700 บาท*
 • เครื่องจะถูกล็อก หากค้างชำระค่าบริการรายเดือนเกิน 2 รอบบิลติดกัน
 • รองรับเฉพาะเครือข่ายดีแทคเท่านั้น

สมาร์ทโฟนราคาพิเศษ

6,490.-

ราคาปกติ 13,999.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 3,000.-
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 1099 ขึ้นไป
 • คืนส่วนลดนาน 10 เดือน
 • สัญญา 12 เดือน
 • หรือจ่ายรวมค่าเครื่องและค่าบริการรายเดือนวันนี้ 9,700 บาท*

7,990.-

ราคาปกติ 13,999.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 2,000.-
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 899 ขึ้นไป
 • คืนส่วนลดนาน 10 เดือน
 • สัญญา 12 เดือน
 • หรือจ่ายรวมค่าเครื่องและค่าบริการรายเดือนวันนี้ 10,130 บาท*

9,490.-

ราคาปกติ 13,999.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 1,000.-
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 699 ขึ้นไป
 • คืนส่วนลดนาน 10 เดือน
 • สัญญา 12 เดือน
 • หรือจ่ายรวมค่าเครื่องและค่าบริการรายเดือนวันนี้ 10,560 บาท*

3,790.-

ราคาปกติ 13,999.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 1,200.-
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 1099 ขึ้นไป
 • คืนส่วนลดนาน 24 เดือน
 • สัญญา 24 เดือน
 • สำหรับลูกค้าดีแทครายเดือนที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือน
 • หรือจ่ายรวมค่าเครื่องและค่าบริการรายเดือนวันนี้ 5,074 บาท*

4,790.-

ราคาปกติ 13,999.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 1,200.-
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 899 ขึ้นไป
 • คืนส่วนลดนาน 24 เดือน
 • สัญญา 24 เดือน
 • สำหรับลูกค้าดีแทครายเดือนที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือน
 • หรือจ่ายรวมค่าเครื่องและค่าบริการรายเดือนวันนี้ 6,074 บาท*

5,790.-

ราคาปกติ 13,999.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 1,200.-
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 699 ขึ้นไป
 • คืนส่วนลดนาน 24 เดือน
 • สัญญา 24 เดือน
 • สำหรับลูกค้าดีแทครายเดือนที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือน
 • หรือจ่ายรวมค่าเครื่องและค่าบริการรายเดือนวันนี้ 7,074 บาท*
*ราคาค่าเครื่องและค่าบริการรายเดือน รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ลูกค้าดีแทคจ่ายน้อยกว่า

สำหรับลูกค้าดีแทครายเดือน

6,490.-

ราคาปกติ 13,999.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 1,000.-
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 1099 ขึ้นไป
 • คืนส่วนลดนาน 10 เดือน
 • สัญญา 12 เดือน
 • สำหรับลูกค้าดีแทครายเดือนที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือน
 • หรือจ่ายรวมค่าเครื่องและค่าบริการรายเดือนวันนี้ 7,560 บาท*

7,990.-

ราคาปกติ 13,999.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 1,000.-
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 899 ขึ้นไป
 • คืนส่วนลดนาน 10 เดือน
 • สัญญา 12 เดือน
 • สำหรับลูกค้าดีแทครายเดือนที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือน
 • หรือจ่ายรวมค่าเครื่องและค่าบริการรายเดือนวันนี้ 9,060 บาท*
*ราคาค่าเครื่องและค่าบริการรายเดือน รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม