Samsung Galaxy A52s 5G

Samsung Galaxy A52s 5G

Samsung Galaxy A52s 5G

ราคาปกติ 13,999.-

3,790.-

 • ค่าบริการล่วงหน้า 1,200 บาท
 • แพ็กเกจเริ่มต้น 1099
 • เครื่องจะถูกล็อก หากค้างชำระค่าบริการรายเดือนเกิน 2 รอบบิลติดกัน
 • รองรับเฉพาะเครือข่ายดีแทคเท่านั้น

โปรโมชันพิเศษ

สมาร์ทโฟนราคาพิเศษ (สัญญา 12 เดือน)

5,990.-

ราคาปกติ 13,999.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 3,000 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 1099 ขึ้นไป

7,490.-

ราคาปกติ 13,999.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 2,000 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 899 ขึ้นไป

8,990.-

ราคาปกติ 13,999.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 1,000 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 699 ขึ้นไป

ลูกค้าดีแทครายเดือนที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือน (สัญญา 24 เดือน)

3,790.-

ราคาปกติ 13,999.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 1,200 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 1099 ขึ้นไป

4,790.-

ราคาปกติ 13,999.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 1,200 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 899 ขึ้นไป

5,790.-

ราคาปกติ 13,999.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 1,200 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 699 ขึ้นไป

ลูกค้าดีแทครายเดือนที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือน (สัญญา 12 เดือน)

5,990.-

ราคาปกติ 13,999.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 100 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 1099 ขึ้นไป

7,490.-

ราคาปกติ 13,999.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 100 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 899 ขึ้นไป

8,990.-

ราคาปกติ 13,999.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 100 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 699 ขึ้นไป