Samsung Galaxy A32 5G

Samsung Galaxy A32 5G

Samsung Galaxy A32 5G

ราคาปกติ 9,999.-

2,190.-

 • ค่าบริการล่วงหน้า 2,500 บาท
 • แพ็กเกจเริ่มต้น 1199
 • เครื่องจะถูกล็อก หากค้างชำระค่าบริการรายเดือนเกิน 2 รอบบิลติดกัน
 • รองรับเฉพาะเครือข่ายดีแทคเท่านั้น

โปรโมชันพิเศษ

สมาร์ทโฟนราคาพิเศษ (สัญญา 12 เดือน)

การรับสิทธิ์ซื้อเครื่องราคาพิเศษผ่าน dtac online store, Chat&Shop
สำหรับลูกค้าดีแทครายเดือนที่มีอายุการใช้งาน 3 เดือนขึ้นไป

2,190.-

ราคาปกติ 9,999.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 2,500 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 1199 ขึ้นไป

4,190.-

ราคาปกติ 9,999.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 2,000 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 899 ขึ้นไป

4,990.-

ราคาปกติ 9,999.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 1,000 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 699 ขึ้นไป

สมาร์ทโฟน และ แทปเล็ตราคาพิเศษ
สำหรับลูกค้าดีแทครายเดือนที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือนขึ้นไป

2,190.-

ราคาปกติ 9,999.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 100 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 1199 ขึ้นไป

4,190.-

ราคาปกติ 9,999.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 100 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 899 ขึ้นไป

4,990.-

ราคาปกติ 9,999.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 100 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 699 ขึ้นไป