Samsung Galaxy A14 5G

Samsung Galaxy A14 5G

Samsung Galaxy A14 5G

ราคาปกติ 6,999.-

990.-

 • ค่าบริการล่วงหน้า 1,200 บาท
 • แพ็กเกจเริ่มต้น 899
 • เครื่องจะถูกล็อก หากค้างชำระค่าบริการรายเดือนเกิน 2 รอบบิลติดกัน

โปรโมชันพิเศษ

สมาร์ทโฟนราคาพิเศษ เพียงเปิดเบอร์ใหม่ (สัญญา 12 เดือน)

990.-

ราคาปกติ 6,999.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 1,200 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 899 ขึ้นไป

1,790.-

ราคาปกติ 6,999.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 1,200 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 699 ขึ้นไป

สมาร์ทโฟนราคาพิเศษ (สัญญา 12 เดือน)

การรับสิทธิ์ซื้อเครื่องราคาพิเศษผ่าน dtac online store, Chat&Shop
สำหรับลูกค้าดีแทครายเดือนที่มีอายุการใช้งาน 3 เดือนขึ้นไป

1,690.-

ราคาปกติ 6,999.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 1,200 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 899 ขึ้นไป

2,590.-

ราคาปกติ 6,999.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 1,200 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 699 ขึ้นไป

3,290.-

ราคาปกติ 6,999.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 1,200 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 599 ขึ้นไป

สมาร์ทโฟน และ แทปเล็ตราคาพิเศษ
สำหรับลูกค้าดีแทครายเดือนที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือนขึ้นไป

1,690.-

ราคาปกติ 6,999.-
 • ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 899 ขึ้นไป

2,590.-

ราคาปกติ 6,999.-
 • ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 699 ขึ้นไป

สมาร์ทโฟนราคาพิเศษ (สัญญา 6 เดือน)

5,399.-

ราคาปกติ 6,999.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 400 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 899 ขึ้นไป

5,749.-

ราคาปกติ 6,999.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 300 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 699 ขึ้นไป