Samsung Galaxy A13 (4/64GB)

Samsung Galaxy A13 (4/64GB)

Samsung Galaxy A13 (4/64GB)

ราคาปกติ 5,999.-

2,490.-

  • ค่าบริการล่วงหน้า 100 บาท
  • แพ็กเกจเริ่มต้น 699
  • เครื่องจะถูกล็อก หากค้างชำระค่าบริการรายเดือนเกิน 2 รอบบิลติดกัน
  • รองรับเฉพาะเครือข่ายดีแทคเท่านั้น

โปรโมชันพิเศษ

สมาร์ทโฟนราคาพิเศษ (สัญญา 12 เดือน)

การรับสิทธิ์ซื้อเครื่องราคาพิเศษผ่าน dtac online store, Chat&Shop
สำหรับลูกค้าดีแทครายเดือนที่มีอายุการใช้งาน 3 เดือนขึ้นไป

2,490.-

ราคาปกติ 5,999.-
  • ค่าบริการล่วงหน้า 100 บาท
  • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 699 ขึ้นไป

3,190.-

ราคาปกติ 5,999.-
  • ค่าบริการล่วงหน้า 100 บาท
  • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 599 ขึ้นไป

3,890.-

ราคาปกติ 5,999.-
  • ค่าบริการล่วงหน้า 100 บาท
  • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 499 ขึ้นไป