Samsung Galaxy A03s (4/64GB)

Samsung Galaxy A03s (4/64GB)

Samsung Galaxy A03s (4/64GB)

ราคาปกติ 4,299.-

99.-

 • ค่าบริการล่วงหน้า 1,530.-
 • แพ็กเกจเริ่มต้น 699
 • ราคารวม (VAT) 1,736 บาท*
 • เครื่องจะถูกล็อก หากค้างชำระค่าบริการรายเดือนเกิน 2 รอบบิลติดกัน
 • รองรับเฉพาะเครือข่ายดีแทคเท่านั้น

สมาร์ทโฟนราคาพิเศษ

99.-

ราคาปกติ 4,299.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 1,530.-
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 699 ขึ้นไป
 • คืนส่วนลดนาน 18 เดือน
 • สัญญา 18 เดือน
 • รับสิทธิพิเศษได้ 1 สิทธิ์ เมื่อสมัครแพ็กเกจ 599 ขึ้นไป
 • หรือจ่ายรวมค่าเครื่องและค่าบริการรายเดือนวันนี้ 1,736 บาท*

890.-

ราคาปกติ 4,299.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 300.-
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 699 ขึ้นไป
 • คืนส่วนลดนาน 10 เดือน
 • สัญญา 12 เดือน
 • รับสิทธิพิเศษได้ 1 สิทธิ์ เมื่อสมัครแพ็กเกจ 599 ขึ้นไป
 • หรือจ่ายรวมค่าเครื่องและค่าบริการรายเดือนวันนี้ 1,211 บาท*

1,290.-

ราคาปกติ 4,299.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 100.-
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 599 ขึ้นไป
 • คืนส่วนลดนาน 10 เดือน
 • สัญญา 12 เดือน
 • รับสิทธิพิเศษได้ 1 สิทธิ์ เมื่อสมัครแพ็กเกจ 599 ขึ้นไป
 • หรือจ่ายรวมค่าเครื่องและค่าบริการรายเดือนวันนี้ 1,397 บาท*

1,590.-

ราคาปกติ 4,299.-
 • ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 499 ขึ้นไป
 • สัญญา 12 เดือน
*ราคาค่าเครื่องและค่าบริการรายเดือน รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม