Samsung A42 5G

Samsung A42 5G
dtac

Samsung A42 5G

ราคาปกติ 10,999.-

4,990.-

 • ค่าบริการล่วงหน้า 1,500 บาท
 • แพ็กเกจเริ่มต้น 1099
 • เครื่องจะถูกล็อก หากค้างชำระค่าบริการรายเดือนเกิน 2 รอบบิลติดกัน
 • รองรับเฉพาะเครือข่ายดีแทคเท่านั้น

สมาร์ทโฟนราคาพิเศษ (สัญญา 12 เดือน)

4,990.-

ราคาปกติ 10,999.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 1,500 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 1099 ขึ้นไป

6,490.-

ราคาปกติ 10,999.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 1,000 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 899 ขึ้นไป

7,490.-

ราคาปกติ 10,999.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 500 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 699 ขึ้นไป

ลูกค้าดีแทครายเดือนที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือน (สัญญา 12 เดือน)

4,990.-

ราคาปกติ 10,999.-
 • ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 1099 ขึ้นไป

6,490.-

ราคาปกติ 10,999.-
 • ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 899 ขึ้นไป

7,490.-

ราคาปกติ 10,999.-
 • ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 699 ขึ้นไป