realme GT NEO3

realme GT NEO3

realme GT NEO3

ราคาปกติ 18,999.-

12,990.-

 • ค่าบริการล่วงหน้า 2,000 บาท
 • แพ็กเกจเริ่มต้น 1099

โปรโมชันพิเศษ

สมาร์ทโฟนราคาพิเศษ (สัญญา 12 เดือน)

12,990.-

ราคาปกติ 18,999.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 2,000 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 1099 ขึ้นไป
 • จำหน่ายเฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ

13,990.-

ราคาปกติ 18,999.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 1,500 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 899 ขึ้นไป
 • จำหน่ายเฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ

14,990.-

ราคาปกติ 18,999.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 1,000 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 699 ขึ้นไป
 • จำหน่ายเฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ

ลูกค้าดีแทครายเดือนที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือน (สัญญา 12 เดือน)

12,990.-

ราคาปกติ 18,999.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 1,000 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 1099 ขึ้นไป
 • จำหน่ายเฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ

13,990.-

ราคาปกติ 18,999.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 1,000 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 899 ขึ้นไป
 • จำหน่ายเฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ