realme C35

realme C35
dtac

realme C35

ราคาปกติ 6,299.-

2,089.-

 • ค่าบริการล่วงหน้า 100 บาท
 • แพ็กเกจเริ่มต้น 899
 • เครื่องจะถูกล็อก หากค้างชำระค่าบริการรายเดือนเกิน 2 รอบบิลติดกัน
 • รองรับเฉพาะเครือข่ายดีแทคเท่านั้น

สมาร์ทโฟนราคาพิเศษ (สัญญา 12 เดือน)

2,089.-

ราคาปกติ 6,299.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 100 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 899 ขึ้นไป

2,289.-

ราคาปกติ 6,299.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 100 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 699 ขึ้นไป

2,999.-

ราคาปกติ 6,299.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 100 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 599 ขึ้นไป

3,989.-

ราคาปกติ 6,299.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 100 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 499 ขึ้นไป