ยินดีต้อนรับสู่บริการ dtac eService

เข้าสู่ระบบด้วยหมายเลขดีแทค

หรือ

เข้าสู่ระบบด้วยหมายเลขมือถือ หรืออีเมล

ล็อกอินด้วย dtac ID

กรุณาใส่รหัส OTP ที่เราส่งไปยัง

ไม่ได้รับรหัส OTP? 00:30s

โปรโมชั่นสมาร์ทโฟน

สมาร์ทโฟนขายดี

เลิกเชื่อมต่อหมายเลขดีแทค

x

กรุณากรอกหมายเลขโทรศัพท์ 10 หลัก

กรุณากรอกหมายเลขโทรศัพท์ดีแทค 10 หลักให้ถูกต้อง

กรอกรหัส 4 หลักที่ได้จาก sms ของคุณ

คุณกำลังเข้าระบบด้วยเบอร์ เปลี่ยน
กรุณากรอกรหัสผ่าน 4 หลักให้ถูกต้อง

โชว์บิลค่าน้ำ ค่าไฟ รับดีลสมาร์ทโฟนราคาพิเศษ

สมาร์ทโฟนราคาพิเศษ
ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า

เมื่อแสดงบิลค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค /
การไฟฟ้านครหลวง หรือ
การประปานครหลวง /การประปาส่วนภูมิภาค เท่านั้น

ตั้งแต่ 1 ก.ย. 64 - 7 ก.ย. 64

เงื่อนไขการใช้บริการ

  • เงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษ
  • เงื่อนไขและรายละเอียดรายการส่งเสริมการขาย
  • เงื่อนไขการเปลี่ยนหน้าจอ 1 ครั้งภายใน 1 ปี
  • เงื่อนไขการประกันชีวิต covid - 19
  • เงื่อนไขการซื้อเครื่องราคาพิเศษ