OPPO A77 5G

OPPO A77 5G

OPPO A77 5G

ราคาปกติ 9,999.-

990.-

 • ค่าบริการล่วงหน้า 4,000 บาท
 • แพ็กเกจเริ่มต้น 1499
 • เครื่องจะถูกล็อก หากค้างชำระค่าบริการรายเดือนเกิน 2 รอบบิลติดกัน

โปรโมชันพิเศษ

สมาร์ทโฟนราคาพิเศษ (สัญญา 12 เดือน)

990.-

ราคาปกติ 9,999.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 4,000 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 1499 ขึ้นไป

1,790.-

ราคาปกติ 9,999.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 2,000 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 1099 ขึ้นไป

3,690.-

ราคาปกติ 9,999.-
 • ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 899 ขึ้นไป

6,990.-

ราคาปกติ 9,999.-
 • ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 599 ขึ้นไป