OPPO A57

OPPO A57

OPPO A57

ราคาปกติ 6,299.-

2,990.-

  • ค่าบริการล่วงหน้า 100 บาท
  • แพ็กเกจเริ่มต้น 699
  • เครื่องจะถูกล็อก หากค้างชำระค่าบริการรายเดือนเกิน 2 รอบบิลติดกัน

โปรโมชันพิเศษ

สมาร์ทโฟนราคาพิเศษ (สัญญา 12 เดือน)

2,990.-

ราคาปกติ 6,299.-
  • ค่าบริการล่วงหน้า 100 บาท
  • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 699 ขึ้นไป

3,490.-

ราคาปกติ 6,299.-
  • ค่าบริการล่วงหน้า 100 บาท
  • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 599 ขึ้นไป

3,990.-

ราคาปกติ 6,299.-
  • ค่าบริการล่วงหน้า 100 บาท
  • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 499 ขึ้นไป