Lenovo Tab K10 (4/64GB)

Lenovo Tab K10 (4/64GB)

Lenovo Tab K10 (4/64GB)

ราคาปกติ 8,990.-

3,590.-

  • ค่าบริการล่วงหน้า 1,500 บาท
  • แพ็กเกจเริ่มต้น 699

โปรโมชันพิเศษ

สมาร์ทโฟนราคาพิเศษ (สัญญา 12 เดือน)

3,590.-

ราคาปกติ 8,990.-
  • ค่าบริการล่วงหน้า 1,500 บาท
  • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 699 ขึ้นไป

4,590.-

ราคาปกติ 8,990.-
  • ค่าบริการล่วงหน้า 500 บาท
  • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 599 ขึ้นไป

5,590.-

ราคาปกติ 8,990.-
  • ค่าบริการล่วงหน้า 500 บาท
  • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 499 ขึ้นไป