Lenovo Tab K10 (4/64GB)

Lenovo Tab K10 (4/64GB)

Lenovo Tab K10 (4/64GB)

ราคาปกติ 8,990.-

4,690.-

 • ค่าบริการล่วงหน้า 300.-
 • แพ็กเกจเริ่มต้น 599
 • ราคารวม (VAT) 5,011 บาท*

สมาร์ทโฟนราคาพิเศษ

4,690.-

ราคาปกติ 8,990.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 300.-
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 599 ขึ้นไป
 • คืนส่วนลดนาน 10 เดือน
 • สัญญา 12 เดือน
 • หรือจ่ายรวมค่าเครื่องและค่าบริการรายเดือนวันนี้ 5,011 บาท*

5,690.-

ราคาปกติ 8,990.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 300.-
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 499 ขึ้นไป
 • คืนส่วนลดนาน 10 เดือน
 • สัญญา 12 เดือน
 • หรือจ่ายรวมค่าเครื่องและค่าบริการรายเดือนวันนี้ 6,011 บาท*
*ราคาค่าเครื่องและค่าบริการรายเดือน รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม