โปรพิเศษเฉพาะ ลูกค้าดีแทค
ที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือน ขึ้นไป
สมาร์ทโฟน 4G/5G เริ่มแค่ 990.-

OPPO A53 New (4/128GB)

OPPO A53 New
(4/128GB)

ราคาปกติ 6,499.-

990.-

 • ชำระค่าบริการล่วงหน้า 1,200.-
 • สมัครแพ็กเกจเริ่มต้น 699

1,490.-

 • ชำระค่าบริการล่วงหน้า 1,200.-
 • สมัครแพ็กเกจเริ่มต้น 599

1,990.-

 • ชำระค่าบริการล่วงหน้า 1,200.-
 • สมัครแพ็กเกจเริ่มต้น 499
 • เครื่องจะถูกล็อก หากค้างชำระค่าบริการ
  รายเดือนเกิน 2 รอบบิลติดกัน
 • รองรับเฉพาะเครือข่ายดีแทคเท่านั้น
realme 8 5G

realme 8 5G
 

ราคาปกติ 9,999.-

990.-

 • ชำระค่าบริการล่วงหน้า 1,200.-
 • สมัครแพ็กเกจเริ่มต้น 1099

1,590.-

 • ชำระค่าบริการล่วงหน้า 1,200.-
 • สมัครแพ็กเกจเริ่มต้น 899
 • เครื่องจะถูกล็อก หากค้างชำระค่าบริการ
  รายเดือนเกิน 2 รอบบิลติดกัน
 • รองรับเฉพาะเครือข่ายดีแทคเท่านั้น
vivo Y33s (8/128GB)

vivo Y33s
(8/128GB)

ราคาปกติ 7,999.-

1,990.-

 • ชำระค่าบริการล่วงหน้า 1,200.-
 • สมัครแพ็กเกจเริ่มต้น 599

3,190.-

 • ชำระค่าบริการล่วงหน้า 1,200.-
 • สมัครแพ็กเกจเริ่มต้น 499
 • รองรับเฉพาะเครือข่ายดีแทคเท่านั้น
   
   
   
   
OPPO Reno 6 Z 5G

OPPO Reno 6 Z 5G
 

ราคาปกติ 12,990.-

3,790.-

 • ชำระค่าบริการล่วงหน้า 1,200.-
 • สมัครแพ็กเกจเริ่มต้น 1099

4,790.-

 • ชำระค่าบริการล่วงหน้า 1,200.-
 • สมัครแพ็กเกจเริ่มต้น 899

5,790.-

 • ชำระค่าบริการล่วงหน้า 1,200.-
 • สมัครแพ็กเกจเริ่มต้น 599
 • เครื่องจะถูกล็อก หากค้างชำระค่าบริการ
  รายเดือนเกิน 2 รอบบิลติดกัน
 • รองรับเฉพาะเครือข่ายดีแทคเท่านั้น
Samsung Galaxy A52s 5G

Samsung Galaxy
 A52s 5G

ราคาปกติ 13,999.-

4,790.-

 • ชำระค่าบริการล่วงหน้า 1,200.-
 • สมัครแพ็กเกจเริ่มต้น 1099

5,790.-

 • ชำระค่าบริการล่วงหน้า 1,200.-
 • สมัครแพ็กเกจเริ่มต้น 899

6,790.-

 • ชำระค่าบริการล่วงหน้า 1,200.-
 • สมัครแพ็กเกจเริ่มต้น 699
 • เครื่องจะถูกล็อก หากค้างชำระค่าบริการ
  รายเดือนเกิน 2 รอบบิลติดกัน
 • รองรับเฉพาะเครือข่ายดีแทคเท่านั้น
เงื่อนไขการซื้อเครื่องราคาพิเศษ
 1. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าดีแทครายเดือนที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป
 2. สำหรับลูกค้าดีแทคที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือนขึ้นไปต้องมีค่าเฉลี่ยการใช้งาน 300 บาทขึ้นไป ( ย้อนหลัง 3 เดือน) สำหรับรับสิทธิ์ส่วนลดค่าเครื่องราคาพิเศษ แบบติดสัญญา
 3. จำกัดสิทธิ์ผู้ใช้บริการ 1 เลขหมายบัตรประชาชนสามารถรับสิทธิ์ในการซื้อเครื่องราคาพิเศษได้ไม่เกิน 1 เครื่อง (1 หมายเลขรับสิทธิ์ได้ 1 เครื่อง) และลูกค้าแพ็กเกจ Share รับสิทธิ์ซื้อเครื่องราคาพิเศษได้เพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น
 4. ระยะสัญญา 24 เดือน
 5. กรณีผู้ใช้บริการทำการโอนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลง ยกเลิกบริการก่อนครบกำหนดสัญญา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บส่วนลดค่าเครื่องตามจำนวนจริงที่ได้รับ
 6. กรณีติดสัญญาซื้อเครื่องราคาพิเศษจากรายการส่งเสริมการขายอื่น, ส่วนลดแพ็กเกจพิเศษในรายการส่งเสริมการขายอื่น, แพ็กเกจลด 50%, แพ็กเกจจ่ายแล้วจบ, แพ็กเกจ U-FIN 249 / 449 ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 7. ค่าบริการรายเดือนล่วงหน้าที่ชำระจะถูกแบ่งหักเป็นส่วนลดค่าบริการรายเดือน ตามจำนวนเดือนที่กำหนด
 8. ค่าบริการรายเดือนล่วงหน้าที่ชำระยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 9. ราคาเครื่องข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 10. สำหรับผู้ใช้บริการที่ตกลงซื้อเครื่องโทรศัพท์รุ่นที่ตกอยู่ภายใต้ข้อจำกัดทางเทคนิคซึ่งถูกจำกัดการใช้งานกับเครือข่ายดีแทคเป็นการเฉพาะ ยินยอมให้บริษัทดำเนินการดังต่อไปนี้ทันที
  • ส่งข้อความเพื่อแจ้งเตือนหากเกินกำหนดการนัดชำระค่าบริการ
  • ดำเนินการล็อกเครื่องโทรศัพท์หากผู้ใช้บริการละเลยหรือเพิกเฉยการชำระค่าบริการเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด 2 รอบบิลติดต่อกัน อีกทั้งหมายเลขโทรศัพท์จะถูกระงับการโทรออกและรับสายเข้า
 11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก แก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 12. สินค้ามีจำนวนจำกัดและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบ ณ ร้านค้าที่จัดจำหน่ายอีกครั้ง