iPad Pro 11.0 รุ่นที่ 2 (256GB)

iPad Pro 11.0  รุ่นที่ 2 (256GB)

iPad Pro 11.0 รุ่นที่ 2 (256GB)

ราคาปกติ 36,400.-

32,400.-

  • ค่าบริการล่วงหน้า 2,000.-
  • แพ็กเกจเริ่มต้น 599
  • ราคารวม (VAT) 34,540 บาท*

สมาร์ทโฟนราคาพิเศษ

32,400.-

ราคาปกติ 36,400.-
  • ค่าบริการล่วงหน้า 2,000.-
  • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 599 ขึ้นไป
  • คืนส่วนลดนาน 10 เดือน
  • สัญญา 12 เดือน
  • หรือจ่ายรวมค่าเครื่องและค่าบริการรายเดือนวันนี้ 34,540 บาท*
*ราคาค่าเครื่องและค่าบริการรายเดือน รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม