iPad Pro ใหม่ 11 นิ้ว รุ่น WiFi+Cellular (128GB)

iPad Pro ใหม่ 11 นิ้ว รุ่น WiFi+Cellular (128GB)

iPad Pro ใหม่ 11 นิ้ว รุ่น WiFi+Cellular (128GB)

ราคาปกติ 38,900.-

31,900.-

 • ค่าบริการล่วงหน้า 2,100 บาท
 • แพ็กเกจเริ่มต้น 1199

โปรโมชันพิเศษ

สมาร์ทโฟนราคาพิเศษ (สัญญา 12 เดือน)

การรับสิทธิ์ซื้อเครื่องราคาพิเศษผ่าน dtac online store, Chat&Shop
สำหรับลูกค้าดีแทครายเดือนที่มีอายุการใช้งาน 3 เดือนขึ้นไป

31,900.-

ราคาปกติ 38,900.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 2,100 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 1199 ขึ้นไป

34,900.-

ราคาปกติ 38,900.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 1,200 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 699 ขึ้นไป

35,900.-

ราคาปกติ 38,900.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 120 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 599 ขึ้นไป

สมาร์ทโฟน และ แทปเล็ตราคาพิเศษ
สำหรับลูกค้าดีแทครายเดือนที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือนขึ้นไป

31,900.-

ราคาปกติ 38,900.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 120 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 1199 ขึ้นไป

34,900.-

ราคาปกติ 38,900.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 120 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 699 ขึ้นไป

35,900.-

ราคาปกติ 38,900.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 120 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 599 ขึ้นไป