iPad Pro ใหม่ รุ่น 12.9 นิ้ว (WiFi) 512GB

iPad Pro ใหม่ รุ่น 12.9 นิ้ว (WiFi) 512GB

iPad Pro ใหม่ รุ่น 12.9 นิ้ว (WiFi) 512GB

ราคาปกติ 48,400.-

44,400.-

 • ค่าบริการล่วงหน้า 1,800.-
 • แพ็กเกจเริ่มต้น 599
 • ราคารวม (VAT) 46,326 บาท*

สมาร์ทโฟนราคาพิเศษ

46,400.-

ราคาปกติ 48,400.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 1,500.-
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 399 ขึ้นไป
 • คืนส่วนลดนาน 10 เดือน
 • สัญญา 12 เดือน
 • สำหรับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ / ย้ายค่ายเบอร์เดิม / เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือน
 • หรือจ่ายรวมค่าเครื่องและค่าบริการรายเดือนวันนี้ 48,005 บาท*
*ราคาค่าเครื่องและค่าบริการรายเดือน รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ลูกค้าดีแทคจ่ายน้อยกว่า

สำหรับลูกค้าดีแทครายเดือน

42,900.-

ราคาปกติ 48,400.-
 • ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 1099 ขึ้นไป
 • สัญญา 12 เดือน
 • สำหรับลูกค้าดีแทครายเดือนที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือน

44,900.-

ราคาปกติ 48,400.-
 • ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 699 ขึ้นไป
 • สัญญา 12 เดือน
 • สำหรับลูกค้าดีแทครายเดือนที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือน

45,900.-

ราคาปกติ 48,400.-
 • ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 499 ขึ้นไป
 • สัญญา 12 เดือน
 • สำหรับลูกค้าดีแทครายเดือนที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือน