iPad Pro ใหม่ รุ่น 11 นิ้ว (WiFi) 256GB

iPad Pro ใหม่ รุ่น 11 นิ้ว (WiFi) 256GB

iPad Pro ใหม่ รุ่น 11 นิ้ว (WiFi) 256GB

ราคาปกติ 31,400.-

25,900.-

  • ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า
  • แพ็กเกจเริ่มต้น 1099

โปรโมชันพิเศษ

สมาร์ทโฟนราคาพิเศษ (สัญญา 12 เดือน)

29,400.-

ราคาปกติ 31,400.-
  • ค่าบริการล่วงหน้า 1,500 บาท
  • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 399 ขึ้นไป

ลูกค้าดีแทครายเดือนที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือน (สัญญา 12 เดือน)

25,900.-

ราคาปกติ 31,400.-
  • ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า
  • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 1099 ขึ้นไป

27,900.-

ราคาปกติ 31,400.-
  • ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า
  • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 699 ขึ้นไป

28,900.-

ราคาปกติ 31,400.-
  • ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า
  • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 499 ขึ้นไป