iPad Pro ใหม่ รุ่น 11 นิ้ว (WiFi) 128GB

iPad Pro ใหม่ รุ่น 11 นิ้ว (WiFi) 128GB

iPad Pro ใหม่ รุ่น 11 นิ้ว (WiFi) 128GB

ราคาปกติ 27,900.-

24,400.-

 • ค่าบริการล่วงหน้า 1,800.-
 • แพ็กเกจเริ่มต้น 599
 • ราคารวม (VAT) 26,326 บาท*

สมาร์ทโฟนราคาพิเศษ

25,900.-

ราคาปกติ 27,900.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 1,500.-
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 399 ขึ้นไป
 • คืนส่วนลดนาน 10 เดือน
 • สัญญา 12 เดือน
 • สำหรับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ / ย้ายค่ายเบอร์เดิม / เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือน
 • หรือจ่ายรวมค่าเครื่องและค่าบริการรายเดือนวันนี้ 27,505 บาท*
*ราคาค่าเครื่องและค่าบริการรายเดือน รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ลูกค้าดีแทคจ่ายน้อยกว่า

สำหรับลูกค้าดีแทครายเดือน

22,400.-

ราคาปกติ 27,900.-
 • ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 1099 ขึ้นไป
 • สัญญา 12 เดือน
 • สำหรับลูกค้าดีแทครายเดือนที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือน

24,400.-

ราคาปกติ 27,900.-
 • ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 699 ขึ้นไป
 • สัญญา 12 เดือน
 • สำหรับลูกค้าดีแทครายเดือนที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือน

25,400.-

ราคาปกติ 27,900.-
 • ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 499 ขึ้นไป
 • สัญญา 12 เดือน
 • สำหรับลูกค้าดีแทครายเดือนที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือน