iPad ใหม่ รุ่น WiFi (32GB)

 iPad ใหม่ รุ่น WiFi (32GB)

iPad ใหม่ รุ่น WiFi (32GB)

ราคาปกติ 10,900.-

8,990.-

  • ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า
  • แพ็กเกจเริ่มต้น 499

ลูกค้าดีแทครายเดือนที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือน (สัญญา 12 เดือน)

8,990.-

ราคาปกติ 10,900.-
  • ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า
  • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 499 ขึ้นไป