AppleCare+

บริการให้ความช่วยเหลือแบบครบวงจรที่ได้รับการสนับสนุนจาก Apple และเป็นการขยายความคุ้มครองเพิ่มเติมจากบริการที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ iPhone / iPad / Apple Watch จะขยายระยะเวลาคุ้มครองเพิ่มเติม 1 ปี เป็น 2 ปี
นับตั้งแต่วันที่ซื้อเครื่อง

 • เข้าถึงผู้เชี่ยวชาญของ Apple ได้โดยตรงทางแชทหรือทางโทรศัพท์
 • คุ้มครองฮาร์ดแวร์
 • คุ้มครองความเสียหายจากอุบัติเหตุ แบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • คุ้มครองแบตเตอรี่
 • รับบริการได้ทั้งผลิตภัณฑ์ iPhone, iPad และ Apple Watch

ราคา AppleCare+ สำหรับ iPhone

 • iPhone 11

  ฿ 5,790

 • iPhone 12

  ฿ 5,790

 • iPhone 13

  ฿ 5,790

 • iPhone SE (รุ่นที่ 3)

  ฿ 2,990

 • iPhone 14 Plus

  ฿ 6,790

 • iPhone 14

  ฿ 5,790

 • iPhone 14 Pro

  ฿ 7,790

 • iPhone 14 Pro Max

  ฿ 7,790

 • iPhone 15

  ฿ 5,790

 • iPhone 15 Plus

  ฿ 6,790

 • iPhone 15 Pro

  ฿ 7,790

 • iPhone 15 Pro Max

  ฿ 7,790

  วิธีซื้อ

 • ซื้อ AppleCare+ พร้อมกับ iPhone เครื่องใหม่ของคุณ ณ วันที่ซื้อสินค้า ที่ศูนย์บริการดีแทค*
 • กรณีซื้อเครื่องผ่าน dtac online store สามารถซื้อ Apple Care+ ได้ที่ศูนย์บริการดีแทค โดยจะต้องนำเครื่องมาเปิดใช้งานครั้งแรกที่ศูนย์บริการดีแทคในวันเดียวกับวันที่ซื้อ Apple Care+ เท่านั้น
 • หรือซื้อภายใน 60 วันนับจากวันที่คุณซื้อ iPhone ผ่านช่องทางต่อไปนี้
  • บนอุปกรณ์ของคุณ (ไปที่ "การตั้งค่า > ทั่วไป > เกี่ยวกับ" แล้วเลือก "มีความคุ้มครอง AppleCare+")
  • ออนไลน์ (จำเป็นต้องให้คุณยืนยันหมายเลขประจำเครื่องและเปิดใช้การวินิจฉัยจากระยะไกล)
  • ที่ Apple Store (จำเป็นต้องมีการตรวจสอบ iPhone และหลักฐานยืนยันการซื้อ)
  • โทรไปที่ 1800 019 900 (จำเป็นต้องให้คุณเปิดใช้การวินิจฉัยจากระยะไกลและแสดงหลักฐานยืนยันการซื้อ)

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • AppleCare+ มีวางจำหน่ายพร้อมกันกับการซื้ออุปกรณ์ใหม่เท่านั้น
 • *ศูนย์บริการดีแทค dtac Center (FOFO) ไม่เข้าร่วมการขาย Apple Care+ ค้นหาศูนย์บริการดีแทคได้ ที่นี่
 • รายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ AppleCare+ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ราคา AppleCare+ สำหรับ iPad

 • iPad Pro รุ่น 12.9 นิ้ว

  ฿ 6,290

 • iPad Pro รุ่น 11 นิ้ว

  ฿ 5,190

 • iPad Air (รุ่นที่ 5)

  ฿ 2,990

 • iPad, iPad mini

  ฿ 2,590

  วิธีซื้อ

 • ซื้อ AppleCare+ พร้อมกับ iPad เครื่องใหม่ของคุณ ณ วันที่ซื้อสินค้า ที่ศูนย์บริการดีแทค*
 • กรณีซื้อเครื่องผ่าน dtac online store สามารถซื้อ Apple Care+ ได้ที่ศูนย์บริการดีแทค โดยจะต้องนำเครื่องมาเปิดใช้งานครั้งแรกที่ศูนย์บริการดีแทคในวันเดียวกับวันที่ซื้อ Apple Care+ เท่านั้น
 • หรือซื้อภายใน 60 วันนับจากวันที่คุณซื้อ iPad ผ่านช่องทางต่อไปนี้
  • บนอุปกรณ์ของคุณ (ไปที่ "การตั้งค่า > ทั่วไป > เกี่ยวกับ" แล้วเลือก "มีความคุ้มครอง AppleCare+")
  • ออนไลน์ (จำเป็นต้องให้คุณยืนยันหมายเลขประจำเครื่องและเปิดใช้การวินิจฉัยจากระยะไกล)
  • ที่ Apple Store (จำเป็นต้องมีการตรวจสอบ iPad และหลักฐานยืนยันการซื้อ)
  • โทรไปที่ 1800 019 900 (จำเป็นต้องให้คุณเปิดใช้การวินิจฉัยจากระยะไกลและแสดงหลักฐานยืนยันการซื้อ)

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • AppleCare+ มีวางจำหน่ายพร้อมกันกับการซื้ออุปกรณ์ใหม่เท่านั้น
 • *ศูนย์บริการดีแทค dtac Center (FOFO) ไม่เข้าร่วมการขาย Apple Care+ ค้นหาศูนย์บริการดีแทคได้ ที่นี่
 • รายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ AppleCare+ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ราคา AppleCare+ สำหรับ Apple Watch

 • Apple Watch Ultra

  ฿ 4,090

 • Apple Watch Series 8

  ฿ 3,290

 • Apple Watch SE

  ฿ 2,200

 • Apple Watch SE (รุ่นที่ 2)

  ฿ 1,890

 • AppleCare+ for Apple Watch Ultra Titanium

  ฿ 3,790

 • AppleCare+ for Apple Watch Series 9 Aluminum

  ฿ 2,990

 • AppleCare+ for Apple Watch Ultra 2

  ฿ 3,790

  วิธีซื้อ

 • ซื้อ AppleCare+ พร้อมกับ Apple Watch เรือนใหม่ของคุณ ณ วันที่ซื้อสินค้า ที่ศูนย์บริการดีแทคที่เข้าร่วมรายการ
 • กรณีซื้อเครื่องผ่าน dtac online store สามารถซื้อ Apple Care+ ได้ที่ศูนย์บริการดีแทค โดยจะต้องนำเครื่องมาเปิดใช้งานครั้งแรกที่ศูนย์บริการดีแทคในวันเดียวกับวันที่ซื้อ Apple Care+ เท่านั้น
 • หรือซื้อภายใน 60 วันนับจากวันที่คุณซื้อ Apple Watch ผ่านช่องทางต่อไปนี้
  • บนอุปกรณ์ของคุณ (ไปที่ "การตั้งค่า > ทั่วไป > เกี่ยวกับ" แล้วเลือก "มีความคุ้มครอง AppleCare+")
  • ออนไลน์ (จำเป็นต้องให้คุณยืนยันหมายเลขประจำเครื่องและเปิดใช้การวินิจฉัยจากระยะไกล)
  • ที่ Apple Store (จำเป็นต้องมีการตรวจสอบ Apple Watch และหลักฐานยืนยันการซื้อ)
  • โทรไปที่ 1800 019 900 (จำเป็นต้องให้คุณเปิดใช้การวินิจฉัยจากระยะไกลและแสดงหลักฐานยืนยันการซื้อ)

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • AppleCare+ มีวางจำหน่ายพร้อมกันกับการซื้ออุปกรณ์ใหม่เท่านั้น
 • *ศูนย์บริการดีแทค dtac Center (FOFO) ไม่เข้าร่วมการขาย Apple Care+ ค้นหาศูนย์บริการดีแทคได้ ที่นี่
 • รายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ AppleCare+ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่