AppleCare+

 • iPhone

 • iPad

 • Apple Watch

ความคุ้มครองสำหรับ iPhone ของคุณ

AppleCare+ สำหรับ iPhone จะขยายระยะเวลาคุ้มครองเป็น 2 ปี นับจากวันที่คุณซื้อ AppleCare+ และเพิ่มความคุ้มครองด้านความเสียหายจากอุบัติเหตุสูงสุด 2 ครั้ง ในทุกๆ 12 เดือน โดยแต่ละครั้งจะมีค่าธรรมเนียมการให้บริการ ฿1,000 สำหรับความเสียหายกับหน้าจอ หรือ ฿3,300 สำหรับความเสียหายอื่นๆ

บริการช่วยเหลือด้านเทคนิคครบวงจรในที่เดียว

 • การติดต่อโดยตรงกับผู้เชี่ยวชาญของ Apple
 • การส่งซ่อมแบบนำเครื่องมาเอง
 • ความคุ้มครองด้านฮาร์ดแวร์สำหรับ iPhone และแบตเตอรี่ รวมถึงหูฟังและอุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมเครื่อง
 • เพิ่มความคุ้มครองด้านความเสียหายจากอุบัติเหตุสูงสุด 2 ครั้ง ในทุกๆ 12 เดือน โดยแต่ละครั้งจะมีค่าธรรมเนียมการให้บริการ ฿1,000 สำหรับความเสียหายกับหน้าจอ หรือ ฿3,300 สำหรับความเสียหายอื่นๆ
 • บริการช่วยเหลือด้านซอฟต์แวร์สำหรับ iOS iCloud และแอพสำหรับ iPhone ที่เป็นแบรนด์ของ Apple
 • การเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย

ซื้อผลิตภัณฑ์ AppleCare+ พร้อมกับ iPhone เครื่องใหม่ของคุณ
ได้ที่ศูนย์ดีแทคทุกสาขา

Apple Care+

ราคา
(บาท)

AppleCare+ for iPhone SE (3rd generation)
2,990
AppleCare+ for iPhone 11
5,990
AppleCare+ for iPhone 12
AppleCare+ for iPhone 12 mini
AppleCare+ for iPhone 13
AppleCare+ for iPhone 13 mini
AppleCare+ for iPhone 11 Pro
8,290
AppleCare+ for iPhone 11 Pro Max
AppleCare+ for iPhone 12 Pro
AppleCare+ for iPhone 12 Pro Max
AppleCare+ for iPhone 13 Pro
AppleCare+ for iPhone 13 Pro Max

เงื่อนไขการใช้บริการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ
 1. สิทธิประโยชน์ของ AppleCare+ นั้นเพิ่มเติมจากสิทธิ์ทางกฎหมายที่ให้ไว้ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในเขตอำนาจศาลของคุณ การซื้อ iPhone ไม่จำเป็นต้องซื้อแผนดังกล่าว AppleCare+ อยู่ภายใต้การยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข หากต้องการทราบรายละเอียดทั้งหมด โปรดอ่านข้อกำหนดที่ www.apple.com/legal/sales-support/applecare/applecareplus
 2. การให้บริการครอบคลุมเฉพาะ iPhone และอุปกรณ์เสริมเดิมที่มาพร้อมกับเครื่องเท่านั้น โดยจะคุ้มครองความชำรุดเสียหายที่เกิดจากวัสดุหรือการประกอบ หรือสำหรับแบตเตอรี่ที่เก็บประจุได้ไม่ถึง 80% ของความจุเดิมที่ระบุไว้ อุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนทดแทนที่ Apple ใช้ในการซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วน อาจเป็นอุปกรณ์ชิ้นใหม่หรือเทียบเท่าชิ้นใหม่ทั้งในด้านประสิทธิภาพการทำงานและความน่าเชื่อถือ
 3. อาจมีค่าบริการโทรศัพท์ในท้องถิ่น หมายเลขโทรศัพท์และเวลาทำการอาจแตกต่างกันไป และอาจเปลี่ยนแปลงได้
 4. ความครอบคลุมในการให้บริการอาจมีข้อจำกัดบางประการ
 5. สำหรับประเทศไทย ความคุ้มครองความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุในการหยิบจับที่คุณได้รับจะเป็นไปตามกรมธรรม์การประกันภัยกลุ่มที่บริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อจากบริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ สาขาประเทศไทย
 6. ["Apple South Asia (Thailand) Limited" แปลเป็น "บริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด"]
 7. ["New Hampshire Insurance Company" แปลเป็น "บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์"]