button survey
วิธีเช็กยอดเงินคงเหลือ

วิธีเช็กยอดเงินคงเหลือ

สำหรับผู้เริ่มใช้งานแฮปปี้เป็นครั้งแรก หรือลูกค้าที่ใช้แฮปปี้อยู่แล้ว

ในระหว่างการใช้บริการ คุณสามารถเช็กยอดเงินคงเหลือของคุณได้ทันที ผ่าน 3 ช่องทางด้านล่าง


1. ผ่านช่องทาง USSD

กด  


2. เช็กยอดเงินผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ

กด      → ทำตามคำแนะนำ


3. ผ่านเว็บ

e-service อีกทางเลือกหนึ่งที่ทำให้คุณแฮปปี้ยิ่งขึ้นกับบริการผ่านเว็บไซต์
ที่ทำให้คุณเช็กยอดเงินและวันคงเหลือได้ง่าย ๆ.. คลิกที่นี่


อ่านหน้านี้แล้วคุณอยากบอกเพื่อนว่า