button survey
เช็คเบอร์ ในเครือข่ายดีแทค

เช็คเบอร์ ในเครือข่ายดีแทค

เช็กเครือข่ายทางลัด ผ่านบริการด่วนพิเศษ "เช็กเครือข่าย ง่ายติ๊ดเดียว"

 

เช็กเบอร์ในเครือข่ายดีแทค

 

กด     

 

เช็กเบอร์ในเครือข่ายดีแทค ตามพื้นที่ที่เปิดใช้บริการ

 

กด     

 

จากนั้นระบบจะส่ง SMS กลับมาแจ้งว่าเบอร์ที่คุณ
ต้องการเช็กเป็นเบอร์ในเครือข่ายดีแทคหรือไม่ เช่น

 

 

หากต้องการ SMS ตอบกลับเป็นภาษาอังกฤษ เพียงกด

 

เช็กเบอร์ในเครือข่ายดีแทค

 

กด     

 

เช็กเบอร์ใน เครือข่ายดีแทค ตามพื้นที่ที่เปิดใช้บริการ

 

    

อ่านหน้านี้แล้วคุณอยากบอกเพื่อนว่า