โทรฟรีเบอร์ดีแทคไม่อั้น

ซูเปอร์เม้าท์ 24 ชม.

ซูเปอร์เม้าท์ 24 ชม.

13 บาท / วัน
 • เบอร์ดีแทค ไม่จำกัด
   โทรฟรีครั้งละ 60 นาที ส่วนเกินและนอกเครือข่าย 99 สต./นาที
 • สมัครกด *103*241# โทรออก
เม้าท์มัน 18 ชม. (5 ทุ่ม - 5 โมงเย็น)

เม้าท์มัน 18 ชม. (5 ทุ่ม - 5 โมงเย็น)

9 บาท / วัน
 • เบอร์ดีแทค ไม่จำกัด
   เฉพาะ 5 ทุ่ม - 5 โมงเย็น ครั้งละ 60 นาที นอกช่วงเวลาหรือเครือข่ายอื่น 99 สต./นาที
 • สมัครกด *103*301# โทรออก
คุยเช้า (8 โมงเช้า - เที่ยง)

คุยเช้า (8 โมงเช้า - เที่ยง)

5 บาท / วัน
 • เบอร์ดีแทค ไม่จำกัด
  • เฉพาะ 8.00 - 12.00 น. ครั้งละ 60 นาที ส่วนเกิน 99 สต./นาที
  • นอกช่วงเวลาหรือเครือข่ายอื่น คิดตามโปรหลัก
 • สมัครกด *103*361# โทรออก
คุยบ่าย (บ่ายโมง - 5 โมงเย็น)

คุยบ่าย (บ่ายโมง - 5 โมงเย็น)

5 บาท / วัน
 • เบอร์ดีแทค ไม่จำกัด
  • เฉพาะ 13.00 -17.00 น. ครั้งละ 60 นาที ส่วนเกิน 99 สต./นาที
  • นอกช่วงเวลาหรือเครือข่ายอื่น คิดตามโปรหลัก
 • สมัครกด *103*362# โทรออก
คุยดึก (4 ทุ่ม - ตี 2)

คุยดึก (4 ทุ่ม - ตี 2)

5 บาท / วัน
 • เบอร์ดีแทค ไม่จำกัด
  • เฉพาะ 22.00 - 02.00 น. ครั้งละ 60 นาที ส่วนเกิน 99 สต./นาที
  • นอกช่วงเวลาหรือเครือข่ายอื่น คิดตามโปรหลัก
 • สมัครกด *103*363# โทรออก
โทรเบอร์ดีแทค 40 นาที

โทรเบอร์ดีแทค 40 นาที

10 บาท / ครั้ง
 • 40 นาที เบอร์ดีแทค
  • คุยได้ทั้งวัน ไม่จำกัดช่วงเวลา
  • ใช้ได้ถึงเที่ยงคืนของวันที่สมัคร
  • ส่วนเกินหรือเครือข่ายอื่น คิดตามโปรหลัก
 • สมัครกด *103*352# โทรออก
โทรเบอร์ดีแทค 120 นาที

โทรเบอร์ดีแทค 120 นาที

15 บาท / ครั้ง
 • 120 นาที เบอร์ดีแทค
  • คุยได้ทั้งวัน ไม่จำกัดช่วงเวลา
  • ใช้ได้ถึงเที่ยงคืนของวันที่สมัคร
  • ส่วนเกินหรือเครือข่ายอื่น คิดตามโปรหลัก
 • สมัครกด *103*353# โทรออก
เม้าท์ 3 วัน

เม้าท์ 3 วัน

25 บาท / 3 วัน
 • เบอร์ดีแทค ไม่จำกัด
  • เฉพาะ 23:00 - 17:00 น.
  • ส่วนเกิน นอกช่วงเวลาหรือเครือข่ายอื่น 99 สต./นาที
 • สมัครกด *103*303# โทรออก
เม้าท์ 7 วัน

เม้าท์ 7 วัน

59 บาท / สัปดาห์
 • เบอร์ดีแทค ไม่จำกัด
  • เฉพาะ 23:00 - 17:00 น.
  • ส่วนเกิน นอกช่วงเวลาหรือเครือข่ายอื่น 99 สต./นาที
 • สมัครกด *103*307# โทรออก
 1. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเติมเงิน โดยเลขหมายที่สมัครจะต้องมีวันใช้งานคงเหลืออย่างน้อย 1 วัน และมียอดเงินคงเหลือเพียงพอสำหรับค่าแพ็กเกจในรายการส่งเสริมการขายนี้
 2. ผู้ใช้บริการสามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ตั้งวันที่ วันนี้  ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 หรือ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากบริษัท
 3. อัตราค่าบริการของแพ็กเกจภายใต้การส่งเสริมการขายนี้ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) มีดังนี้ 
  1. แพ็กเกจโทรฟรีเบอร์ดีแทค ใช้ได้ 24 ชั่วโมง ค่าสมัครครั้งละ 13 บาท
   1. โทรเบอร์ดีแทคทุกครั้งฟรีครั้งละ 60 นาที ใช้ได้ 24 ชั่วโมง ส่วนเกินคิดนาทีละ 99 สตางค์
   2. โทรเบอร์อื่น ๆ คิดนาทีละ 99 สตางค์
   3. คิดค่าโทรตามการใช้งานจริงเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที
   4. เริ่มใช้งานได้หลังจากได้รับ SMS ยืนยัน
  2. ซูเปอร์เม้าท์จิ๋ว โทรฟรีเบอร์ดีแทค ช่วง 5 ทุ่ม – 5 โมงเย็น (ค่าสมัคร 9 บาท/วัน, 25 บาท/3 วัน และ 59 บาท/7 วัน)
   1. โทรเบอร์ดีแทค เริ่มโทรช่วงเวลา 23:00 น. – 17:00 น. ทุกครั้งที่โทรออกโทรฟรีครั้งละ 60 นาที ส่วนเกินนาทีละ 99 สต. จนถึงเวลา 17:00 น หรือภายในกำหนดระยะเวลาใช้สิทธิ์ โทรนอกช่วงเวลาหรือโทรเบอร์อื่น ๆ คิดค่าโทรนาทีละ 99 สต.
  1. ซูเปอร์เม้าท์จิ๋ว เหมาคุยเช้า โทรเบอร์ดีแทค ค่าสมัครวันละ 5 บาท เริ่มโทรช่วงเวลา 8:00 น. – 12:00 น. ทุกครั้งที่โทรออกโทรฟรีครั้งละ 60 นาที ส่วนเกินคิดนาทีละ 99 สต. จนถึงเวลา 12:00 น. หรือภายในกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิ์ โทรนอกช่วงเวลาหรือโทรเบอร์อื่น ๆ คิดค่าโทรตามโปรโมชั่นปัจจุบันที่ใช้งานอยู่
  2. ซูเปอร์เม้าท์จิ๋ว เหมาคุยบ่าย โทรเบอร์ดีแทค ค่าสมัครวันละ 5 บาท เริ่มโทรช่วงเวลา 13:00 น. – 17:00 น.ทุกครั้งที่โทรออกโทรฟรีครั้งละ 60 นาที ส่วนเกินคิดนาทีละ  99 สต. จนถึงเวลา 17:00 น. หรือภายในกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิ์ โทรนอกช่วงเวลาหรือโทรเบอร์อื่น ๆ คิดค่าโทรตามโปรโมชั่นปัจจุบันที่ใช้งานอยู่
  3. ซูเปอร์เม้าท์จิ๋ว เหมาคุยดึก โทรเบอร์ดีแทค ค่าสมัครวันละ 5 บาท เริ่มโทรช่วงเวลา 22:00 น. – 2:00 น. ทุกครั้งที่โทรออกโทรฟรีครั้งละ 60 นาที ส่วนเกินคิดนาทีละ  99 สต. จนถึงเวลา 2:00 น. หรือภายในกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิ์ โทรนอกช่วงเวลาหรือโทรเบอร์อื่น ๆ คิดค่าโทรตามโปรโมชั่นปัจจุบันที่ใช้งานอยู่
  4. ซูเปอร์เม้าท์จิ๋ว เหมาโทรเบอร์ดีแทคเป็นนาที คุยได้ทั้งวัน ไม่จำกัดช่วงเวลา
   1. เหมาโทรเบอร์ดีแทค 40 นาที ค่าสมัครครั้งละ 10 บาท
   2. เหมาโทรเบอร์ดีแทค 120 นาที ค่าสมัครครั้งละ 15 บาท
   3. โทรหาเบอร์อื่น ๆ คิดค่าโทรตามโปรโมชั่นปัจจุบันที่ใช้งานอยู่จนกว่าจะวางสาย
    1. เมื่อใช้บริการจนครบจำนวนนาทีที่กำหนด หรือครบกำหนดระยะเวลาใช้สิทธิ์ของซูเปอร์เม้าท์จิ๋ว เม้าท์เหมาโทรเบอร์ดีแทคเป็นนาที ไม่จำกัดช่วงเวลา
    2. หากมีจำนวนนาทีคงเหลือ จะถือว่าสละสิทธิ์ในจำนวนนาทีคงเหลือนั้น
    3. ระบบจะไม่วางสาย และจะคิดค่าโทรตามโปรโมชั่นปัจจุบันที่ใช้งานอยู่ โดยจะหักค่าใช้บริการจากยอดเงินคงเหลือปกติ หรือผู้ใช้บริการสามารถเลือกสมัครโปรโมชั่นเสริมที่ผู้ให้บริการกำหนดในช่วงเวลานั้น ๆ ได้
 1. อัตราค่าโทร "ซูเปอร์เม้าท์" คิดค่าโทรตามการใช้งานจริงเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที
 2. อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวมค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ค่าบริการข้ามแดนอัตโนมัติ บริการเสริม WAP, Audio Text บริการเลขหมายพิเศษ และบริการเสริมอื่น ๆ นอกเหนือจากสิทธิ์ดังกล่าวข้างต้น
 3. นาทีโทรฟรีของ “ซูเปอร์เม้าท์ เหมาโทรเบอร์ดีแทคเป็นนาที” ไม่สามารถใช้โทรหาเบอร์คนโปรดได้
 4. เริ่มนับระยะเวลาการใช้สิทธิ์ตั้งแต่เวลาที่ระบบทำการสมัครสำเร็จ จนถึงเวลาเดียวกันของวันหมดอายุของ "ซูเปอร์เม้าท์" แต่ละโปรโมชั่น ยกเว้น "ซูเปอร์เม้าท์ เหมาโทรเบอร์ดีแทคเป็นนาที" ใช้ได้ถึงเที่ยงคืนของวันที่สมัคร ทั้งนี้ ผู้สมัครจะไม่ได้รับวันใช้งานเพิ่ม และจะต้องมีจำนวนวันใช้งานคงเหลือเพียงพอต่อระยะเวลาการใช้สิทธิ์ของ "ซูเปอร์เม้าท์" ที่สมัคร
 5. ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบจำนวนนาทีคงเหลือของ “ซูเปอร์เม้าท์ เหมาโทรเบอร์ดีแทคเป็นนาที” และ ระยะเวลาใช้สิทธิ์ของ “ซูเปอร์เม้าท์” ที่สมัคร โดยกด *101*1#(ไม่คิดค่าโทร)
 6. ผู้ใช้บริการไม่สามารถสมัคร "ซูเปอร์เม้าท์" แต่ละโปรโมชั่นพร้อมกันได้มากกว่า 1 แพ็กเกจ ต้องรอจนครบระยะเวลาการใช้สิทธิ์ก่อนจึงจะสมัครใหม่ได้ ยกเว้น "ซูเปอร์เม้าท์จิ๋ว เหมาโทรเบอร์ดีแทคเป็นนาที" สามารถสมัครโปรโมชั่นเดิมซ้ำได้ โดยจะมีผลให้ได้รับจำนวนนาทีรวมกัน และใช้ได้ถึงเที่ยงคืนของวันที่สมัคร
 7. เมื่อใช้บริการจนครบกำหนดระยะเวลาใช้สิทธิ์ของ ซูเปอร์เม้าท์ ระบบจะวางสายโดยอัตโนมัติ ยกเว้น “ซูเปอร์เม้าท์ เหมาโทรเบอร์ดีแทคเป็นนาที” กรณีโทรต่อเนื่องจนครบกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิ์ หรือครบตามจำนวนนาทีโทรฟรีที่ได้รับ ผู้ใช้บริการจะได้รับอัตราค่าโทรตามโปรโมชั่นปัจจุบันที่ใช้งานอยู่
 8. เมื่อครบกำหนดการใช้สิทธิ์ของ “ซูเปอร์เม้าท์ เหมาโทรเบอร์ดีแทคเป็นนาที”ที่สมัคร หากมีจำนวนนาทีคงเหลือ จะถือว่าสละสิทธิ์ในจำนวนนาทีคงเหลือนั้น
 9. ผู้ใช้บริการที่สมัครใช้บริการ "เบอร์คนโปรด" และ "ซูเปอร์เม้าท์จิ๋วเหมาโทรเบอร์ดีแทคเป็นนาที" พร้อมกัน ระบบจะคิดค่าโทรหาเบอร์คนโปรดตามอัตราค่าบริการของ "เบอร์คนโปรด"
 10. กรณีโทรหาเลขหมายที่ใช้โปรโมชั่นซิมครอบครัวตัวดี หรือซิมดีแทคเติมเงินพร้อมรับสายได้ตังค์ ระบบจะไม่นำมาคำนวณโบนัสสำหรับการรับสาย
 11. ผู้ใช้บริการจะสามารถใช้สิทธิพิเศษจากแพ็กเกจต่าง ๆ นี้ได้ก็ต่อเมื่อได้รับ SMS ยืนยันการสมัครภายใน 1 ชั่วโมง 
 12. หากผู้ใช้บริการเปลี่ยนเป็นระบบจดทะเบียน ถือว่าสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายดังกล่าว ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมการสมัครไม่สามารถคืน หรือแลกเป็นเงิน หรือโอนสิทธิ์ให้เลขหมายอื่นได้
 13. รายการส่งเสริมการขายนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกำหนด ทั้งนี้ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และ/หรือเปลี่ยนแปลงรายการได้ตามที่เห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
 14. ผู้ใช้บริการควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละโปรโมชั่นก่อนสมัครใช้บริการได้ที่  โทร. 1678 dtac call center คิดค่าโทรครั้งละ 3 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 15. รายการส่งเสริมการขายนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการ หรือยกเลิกการใช้บริการ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใช้บริการไม่ได้ลงทะเบียนข้อมูลผู้ใช้บริการ หรือมีการใช้งานในลักษณะที่ก่อให้เกิดการขัดข้องทางเทคนิค หรือมีผลกระทบต่อการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายอื่น หรือนำซิมการ์ดไปใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นนอกเหนือจากเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์เชื่อมต่อประเภทแอร์การ์ด หรืออุปกรณ์อื่นตามมาตรฐานที่ผู้ให้บริการกำหนด
 16. การสมัครบริการนี้ ถือว่าผู้ใช้บริการยินยอมให้ดีแทคดำเนินการโอนย้ายท่าน (รวมทั้งข้อมูลการใช้บริการต่าง ๆ ของท่าน) ไปใช้บริการบนคลื่นความถี่ใหม่ 2.1 GHz. ภายใต้บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด
 17. ให้บริการโดย บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 28 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ทะเบียนเลขที่ / เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549034548

คำถามพบบ่อย