โทรฟรีเบอร์ดีแทคไม่อั้น

ซูเปอร์เม้าท์ 24 ชม.

ซูเปอร์เม้าท์ 24 ชม.

13 บาท / วัน
 • เบอร์ดีแทค ไม่จำกัด
   โทรฟรีครั้งละ 60 นาที ส่วนเกินและนอกเครือข่าย 99 สต./นาที
 • สมัครกด *103*241# โทรออก
เม้าท์มัน 18 ชม. (5 ทุ่ม - 5 โมงเย็น)

เม้าท์มัน 18 ชม. (5 ทุ่ม - 5 โมงเย็น)

9 บาท / วัน
 • เบอร์ดีแทค ไม่จำกัด
   เฉพาะ 5 ทุ่ม - 5 โมงเย็น ครั้งละ 60 นาที นอกช่วงเวลาหรือเครือข่ายอื่น 99 สต./นาที
 • สมัครกด *103*301# โทรออก
คุยเช้า (8 โมงเช้า - เที่ยง)

คุยเช้า (8 โมงเช้า - เที่ยง)

5 บาท / วัน
 • เบอร์ดีแทค ไม่จำกัด
  • เฉพาะ 8.00 - 12.00 น. ครั้งละ 60 นาที ส่วนเกิน 99 สต./นาที
  • นอกช่วงเวลาหรือเครือข่ายอื่น คิดตามโปรหลัก
 • สมัครกด *103*361# โทรออก
คุยบ่าย (บ่ายโมง - 5 โมงเย็น)

คุยบ่าย (บ่ายโมง - 5 โมงเย็น)

5 บาท / วัน
 • เบอร์ดีแทค ไม่จำกัด
  • เฉพาะ 13.00 -17.00 น. ครั้งละ 60 นาที ส่วนเกิน 99 สต./นาที
  • นอกช่วงเวลาหรือเครือข่ายอื่น คิดตามโปรหลัก
 • สมัครกด *103*362# โทรออก
คุยดึก (4 ทุ่ม - ตี 2)

คุยดึก (4 ทุ่ม - ตี 2)

5 บาท / วัน
 • เบอร์ดีแทค ไม่จำกัด
  • เฉพาะ 22.00 - 02.00 น. ครั้งละ 60 นาที ส่วนเกิน 99 สต./นาที
  • นอกช่วงเวลาหรือเครือข่ายอื่น คิดตามโปรหลัก
 • สมัครกด *103*363# โทรออก
โทรเบอร์ดีแทค 40 นาที

โทรเบอร์ดีแทค 40 นาที

10 บาท / ครั้ง
 • 40 นาที เบอร์ดีแทค
  • คุยได้ทั้งวัน ไม่จำกัดช่วงเวลา
  • ใช้ได้ถึงเที่ยงคืนของวันที่สมัคร
  • ส่วนเกินหรือเครือข่ายอื่น คิดตามโปรหลัก
 • สมัครกด *103*352# โทรออก
โทรเบอร์ดีแทค 120 นาที

โทรเบอร์ดีแทค 120 นาที

15 บาท / ครั้ง
 • 120 นาที เบอร์ดีแทค
  • คุยได้ทั้งวัน ไม่จำกัดช่วงเวลา
  • ใช้ได้ถึงเที่ยงคืนของวันที่สมัคร
  • ส่วนเกินหรือเครือข่ายอื่น คิดตามโปรหลัก
 • สมัครกด *103*353# โทรออก
เม้าท์ 3 วัน

เม้าท์ 3 วัน

25 บาท / 3 วัน
 • เบอร์ดีแทค ไม่จำกัด
  • เฉพาะ 23:00 - 17:00 น.
  • ส่วนเกิน นอกช่วงเวลาหรือเครือข่ายอื่น 99 สต./นาที
 • สมัครกด *103*303# โทรออก
เม้าท์ 7 วัน

เม้าท์ 7 วัน

59 บาท / สัปดาห์
 • เบอร์ดีแทค ไม่จำกัด
  • เฉพาะ 23:00 - 17:00 น.
  • ส่วนเกิน นอกช่วงเวลาหรือเครือข่ายอื่น 99 สต./นาที
 • สมัครกด *103*307# โทรออก

ประเภทของแพ็กเกจ

 1. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเติมเงิน โดยเลขหมายที่สมัครจะต้องมีวันใช้งานคงเหลืออย่างน้อย 1 วัน และมียอดเงินคงเหลือเพียงพอสำหรับค่าแพ็กเกจในรายการส่งเสริมการขายนี้
 2. อัตราค่าบริการของแพ็กเกจภายใต้การส่งเสริมการขายนี้ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) มีดังนี้ 
  1. แพ็กเกจโทรฟรีเบอร์ดีแทค ใช้ได้ 24 ชั่วโมง ค่าสมัครครั้งละ 13 บาท
   1. โทรเบอร์ดีแทคทุกครั้งฟรีครั้งละ 60 นาที ใช้ได้ 24 ชั่วโมง ส่วนเกินคิดนาทีละ 99 สตางค์
   2. โทรเบอร์อื่น ๆ คิดนาทีละ 99 สตางค์
   3. คิดค่าโทรตามการใช้งานจริงเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที
   4. เริ่มใช้งานได้หลังจากได้รับ SMS ยืนยัน
  2. ซูเปอร์เม้าท์จิ๋ว โทรฟรีเบอร์ดีแทค ช่วง 5 ทุ่ม – 5 โมงเย็น (ค่าสมัคร 9 บาท/วัน, 25 บาท/3 วัน และ 59 บาท/7 วัน) หมายเหตุ การสมัครใช้งานแพ็กเกจ 9 บาท/วัน หลังจากวันที่ 15 ส.ค. 61 เป็นต้นไป จะคิดค่าบริการไม่รวม VAT
   1. โทรเบอร์ดีแทค เริ่มโทรช่วงเวลา 23:00 น. – 17:00 น. ทุกครั้งที่โทรออกโทรฟรีครั้งละ 60 นาที ส่วนเกินนาทีละ 99 สต. จนถึงเวลา 17:00 น หรือภายในกำหนดระยะเวลาใช้สิทธิ์ โทรนอกช่วงเวลาหรือโทรเบอร์อื่น ๆ คิดค่าโทรนาทีละ 99 สต.
  1. ซูเปอร์เม้าท์จิ๋ว เหมาคุยเช้า โทรเบอร์ดีแทค ค่าสมัครวันละ 5 บาท เริ่มโทรช่วงเวลา 8:00 น. – 12:00 น. ทุกครั้งที่โทรออกโทรฟรีครั้งละ 60 นาที ส่วนเกินคิดนาทีละ 99 สต. จนถึงเวลา 12:00 น. หรือภายในกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิ์ โทรนอกช่วงเวลาหรือโทรเบอร์อื่น ๆ คิดค่าโทรตามโปรโมชั่นปัจจุบันที่ใช้งานอยู่
  2. ซูเปอร์เม้าท์จิ๋ว เหมาคุยบ่าย โทรเบอร์ดีแทค ค่าสมัครวันละ 5 บาท เริ่มโทรช่วงเวลา 13:00 น. – 17:00 น.ทุกครั้งที่โทรออกโทรฟรีครั้งละ 60 นาที ส่วนเกินคิดนาทีละ  99 สต. จนถึงเวลา 17:00 น. หรือภายในกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิ์ โทรนอกช่วงเวลาหรือโทรเบอร์อื่น ๆ คิดค่าโทรตามโปรโมชั่นปัจจุบันที่ใช้งานอยู่
  3. ซูเปอร์เม้าท์จิ๋ว เหมาคุยดึก โทรเบอร์ดีแทค ค่าสมัครวันละ 5 บาท เริ่มโทรช่วงเวลา 22:00 น. – 2:00 น. ทุกครั้งที่โทรออกโทรฟรีครั้งละ 60 นาที ส่วนเกินคิดนาทีละ  99 สต. จนถึงเวลา 2:00 น. หรือภายในกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิ์ โทรนอกช่วงเวลาหรือโทรเบอร์อื่น ๆ คิดค่าโทรตามโปรโมชั่นปัจจุบันที่ใช้งานอยู่
  4. ซูเปอร์เม้าท์จิ๋ว เหมาโทรเบอร์ดีแทคเป็นนาที คุยได้ทั้งวัน ไม่จำกัดช่วงเวลา
   1. เหมาโทรเบอร์ดีแทค 40 นาที ค่าสมัครครั้งละ 10 บาท
   2. เหมาโทรเบอร์ดีแทค 120 นาที ค่าสมัครครั้งละ 15 บาท
   3. โทรหาเบอร์อื่น ๆ คิดค่าโทรตามโปรโมชั่นปัจจุบันที่ใช้งานอยู่จนกว่าจะวางสาย
    1. เมื่อใช้บริการจนครบจำนวนนาทีที่กำหนด หรือครบกำหนดระยะเวลาใช้สิทธิ์ของซูเปอร์เม้าท์จิ๋ว เม้าท์เหมาโทรเบอร์ดีแทคเป็นนาที ไม่จำกัดช่วงเวลา
    2. หากมีจำนวนนาทีคงเหลือ จะถือว่าสละสิทธิ์ในจำนวนนาทีคงเหลือนั้น
    3. ระบบจะไม่วางสาย และจะคิดค่าโทรตามโปรโมชั่นปัจจุบันที่ใช้งานอยู่ โดยจะหักค่าใช้บริการจากยอดเงินคงเหลือปกติ หรือผู้ใช้บริการสามารถเลือกสมัครโปรโมชั่นเสริมที่ผู้ให้บริการกำหนดในช่วงเวลานั้น ๆ ได้
 1. อัตราค่าโทร "ซูเปอร์เม้าท์" คิดค่าโทรตามการใช้งานจริงเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที
 2. อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวมค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ค่าบริการข้ามแดนอัตโนมัติ บริการเสริม WAP, Audio Text บริการเลขหมายพิเศษ และบริการเสริมอื่น ๆ นอกเหนือจากสิทธิ์ดังกล่าวข้างต้น
 3. นาทีโทรฟรีของ “ซูเปอร์เม้าท์ เหมาโทรเบอร์ดีแทคเป็นนาที” ไม่สามารถใช้โทรหาเบอร์คนโปรดได้
 4. เริ่มนับระยะเวลาการใช้สิทธิ์ตั้งแต่เวลาที่ระบบทำการสมัครสำเร็จ จนถึงเวลาเดียวกันของวันหมดอายุของ "ซูเปอร์เม้าท์" แต่ละโปรโมชั่น ยกเว้น "ซูเปอร์เม้าท์ เหมาโทรเบอร์ดีแทคเป็นนาที" ใช้ได้ถึงเที่ยงคืนของวันที่สมัคร ทั้งนี้ ผู้สมัครจะไม่ได้รับวันใช้งานเพิ่ม และจะต้องมีจำนวนวันใช้งานคงเหลือเพียงพอต่อระยะเวลาการใช้สิทธิ์ของ "ซูเปอร์เม้าท์" ที่สมัคร
 5. ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบจำนวนนาทีคงเหลือของ “ซูเปอร์เม้าท์ เหมาโทรเบอร์ดีแทคเป็นนาที” และ ระยะเวลาใช้สิทธิ์ของ “ซูเปอร์เม้าท์” ที่สมัคร โดยกด *101*1#(ไม่คิดค่าโทร)
 6. ผู้ใช้บริการไม่สามารถสมัคร "ซูเปอร์เม้าท์" แต่ละโปรโมชั่นพร้อมกันได้มากกว่า 1 แพ็กเกจ ต้องรอจนครบระยะเวลาการใช้สิทธิ์ก่อนจึงจะสมัครใหม่ได้ ยกเว้น "ซูเปอร์เม้าท์จิ๋ว เหมาโทรเบอร์ดีแทคเป็นนาที" สามารถสมัครโปรโมชั่นเดิมซ้ำได้ โดยจะมีผลให้ได้รับจำนวนนาทีรวมกัน และใช้ได้ถึงเที่ยงคืนของวันที่สมัคร
 7. เมื่อใช้บริการจนครบกำหนดระยะเวลาใช้สิทธิ์ของ ซูเปอร์เม้าท์ ระบบจะวางสายโดยอัตโนมัติ ยกเว้น “ซูเปอร์เม้าท์ เหมาโทรเบอร์ดีแทคเป็นนาที” กรณีโทรต่อเนื่องจนครบกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิ์ หรือครบตามจำนวนนาทีโทรฟรีที่ได้รับ ผู้ใช้บริการจะได้รับอัตราค่าโทรตามโปรโมชั่นปัจจุบันที่ใช้งานอยู่
 8. เมื่อครบกำหนดการใช้สิทธิ์ของ “ซูเปอร์เม้าท์ เหมาโทรเบอร์ดีแทคเป็นนาที”ที่สมัคร หากมีจำนวนนาทีคงเหลือ จะถือว่าสละสิทธิ์ในจำนวนนาทีคงเหลือนั้น
 9. ผู้ใช้บริการที่สมัครใช้บริการ "เบอร์คนโปรด" และ "ซูเปอร์เม้าท์จิ๋วเหมาโทรเบอร์ดีแทคเป็นนาที" พร้อมกัน ระบบจะคิดค่าโทรหาเบอร์คนโปรดตามอัตราค่าบริการของ "เบอร์คนโปรด"
 10. กรณีโทรหาเลขหมายที่ใช้โปรโมชั่นซิมครอบครัวตัวดี หรือซิมดีแทคเติมเงินพร้อมรับสายได้ตังค์ ระบบจะไม่นำมาคำนวณโบนัสสำหรับการรับสาย
 11. ผู้ใช้บริการจะสามารถใช้สิทธิพิเศษจากแพ็กเกจต่าง ๆ นี้ได้ก็ต่อเมื่อได้รับ SMS ยืนยันการสมัครภายใน 1 ชั่วโมง 
 12. หากผู้ใช้บริการเปลี่ยนเป็นระบบจดทะเบียน ถือว่าสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายดังกล่าว ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมการสมัครไม่สามารถคืน หรือแลกเป็นเงิน หรือโอนสิทธิ์ให้เลขหมายอื่นได้
 13. รายการส่งเสริมการขายนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกำหนด ทั้งนี้ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และ/หรือเปลี่ยนแปลงรายการได้ตามที่เห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
 14. ผู้ใช้บริการควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละโปรโมชั่นก่อนสมัครใช้บริการได้ที่  โทร. 1678 dtac call center คิดค่าโทรครั้งละ 3 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 15. รายการส่งเสริมการขายนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการ หรือยกเลิกการใช้บริการ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใช้บริการไม่ได้ลงทะเบียนข้อมูลผู้ใช้บริการ หรือมีการใช้งานในลักษณะที่ก่อให้เกิดการขัดข้องทางเทคนิค หรือมีผลกระทบต่อการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายอื่น หรือนำซิมการ์ดไปใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นนอกเหนือจากเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์เชื่อมต่อประเภทแอร์การ์ด หรืออุปกรณ์อื่นตามมาตรฐานที่ผู้ให้บริการกำหนด
 16. การสมัครบริการนี้ ถือว่าผู้ใช้บริการยินยอมให้ดีแทคดำเนินการโอนย้ายท่าน (รวมทั้งข้อมูลการใช้บริการต่าง ๆ ของท่าน) ไปใช้บริการบนคลื่นความถี่ใหม่ 2.1 GHz. ภายใต้บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด
 17. ให้บริการโดย บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 28 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ทะเบียนเลขที่ / เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549034548