ซิมแฮปปี้โทรสนุกเบอร์ดีแทค

โดนใจสำหรับคนชอบโทร

ซิมแฮปปี้โทรสนุกเบอร์ดีแทค

ซิมแฮปปี้โทรสนุกเบอร์ดีแทค

โทรฟรี 15 บาท วันใช้งาน 30 วัน ทันทีที่เปิดใช้บริการ

ค่าบริการ
49 บาท / ซิม
เบอร์ดีแทค 0.24 บาท / นาที
เครือข่ายอื่น 0.99 บาท / นาที
1.99 บาท / MB
สมัครได้ถึง 28/02/2015

โปรโมชั่นพิเศษ

• โทรหา 3 เบอร์คนโปรดในดีแทค นาทีละ 1 สตางค์ ตี 5 - 5 โมงเย็น นอกช่วงเวลาคิดค่าโทรละ 24 สตางค์ (เศษของนาทีคิดเป็นนาที) นาน 90 วัน
• บริการเสริมฟรี Facebook นาน 6 เดือน (180 วัน)
- 3 เดือนแรก รับสิทธิ์ใช้ฟรี Facebook เมื่อเปิดใช้บริการ
- เดือนที่ 4-6 รับสิทธิ์ใช้ฟรี Facebook 30 วันเมื่อเติมเงินสะสมครบ 60 บาท/สัปดาห์ (ตัดรอบสัปดาห์ทุกวันอาทิตย์ เวลา 23.59 น.)

ประเภทของแพ็กเกจ

 1. ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เปิดใช้บริการ “ซิมแฮปปี้โทรสนุกเบอร์ดีแทค” ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557 – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 จะได้รับอัตราค่าบริการโดยอัตโนมัติหลังได้รับการยืนยันทาง SMS ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากเปิดใช้บริการ
 2. อัตราค่าบริการ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  1. โทรหาเบอร์ดีแทค คิดค่าโทรนาทีละ 24 สตางค์ (เศษของนาทีคิดเป็นนาที)
  2. โทรหาเบอร์อื่น ๆ คิดค่าโทรนาทีละ 99 สตางค์ (เศษของนาทีคิดเป็นนาที)
  3. ส่ง SMS ภายในประเทศในเบอร์ดีแทค คิดข้อความละ 24 สตางค์ บาทต่อเลขหมาย เบอร์อื่น ๆ คิด 99 สตางค์ต่อเลขหมาย (ข้อความภาษาไทย 70 ตัวอักษร/ข้อความ/เลขหมาย ข้อความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 70 ตัวอักษร/ข้อความ/เลขหมาย ข้อความภาษาอังกฤษ 160 ตัวอักษร/ข้อความ/เลขหมาย ในกรณีส่งข้อความเกินกว่าที่กำหนดข้างต้นหรือมีสัญลักษณ์พิเศษอื่น ๆ เพิ่มเติมในข้อความ การคำนวณตัวอักษร/ข้อความ/เลขหมาย อาจมีความแตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามข้อจำกัดทางเทคนิคของระบบในการส่งข้อความ)
  4. ส่ง MMS ข้อความละ 5 บาทต่อเลขหมาย
  5. บริการเสริม Happy internet คิด 1.99 บาท / MB
 3. ผู้ที่เปิดใช้บริการ “ซิมแฮปปี้โทรสนุกเบอร์ดีแทค” ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557 – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 จะได้รับสิทธิประโยชน์ดังนี้
  1. โทรหา 3 เบอร์คนโปรดในดีแทคนาทีละ 1 สตางค์ (ช่วงเวลา 05.00 น. – 17.00 น.) นอกช่วงเวลาคิดค่าโทรนาทีละ 24 สตางค์(เศษของนาทีคิดเป็นนาที) นาน 90 วัน โดยสามารถระบุ 3 เบอร์คนโปรดในดีแทคผ่าน *103*6*เบอร์คนโปรด10 หลัก# แล้วกดโทรออก
   1. ผู้ใช้บริการที่ได้รับสิทธิ์โทรหา 3 เบอร์คนโปรดในดีแทค ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้นโดยหากลูกค้ายกเลิกโทรหา 3 เบอร์คนโปรดในดีแทค 90 วัน นี้แล้ว จะไม่สามารถกลับมาขอรับสิทธิ์โทรหา 3 เบอร์คนโปรดในดีแทคได้อีก
    1. สิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ตฟรี นาน 3 เดือน โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
     1. ผู้ใช้บริการซิมต้องทำการกดรับสิทธิ์ใช้ฟรีอินเทอร์เน็ต ผ่านหมายเลขบริการด่วนพิเศษ *103*306# ดำเนินการภายใน 90 วันหลังจากเปิดใช้บริการ
     2. การกดรับสิทธิ์หนึ่งครั้ง จะได้รับสิทธิ์ใช้ฟรีอินเทอร์เน็ต วันละ 5 นาที นาน 30 วัน ครบกำหนด 30 วันหากผู้ใช้บริการประสงค์จะได้รับสิทธิ์เช่นเดิมจะต้องดำเนินการกดรับสิทธิ์ใหม่ ทั้งนี้สามารถรับสิทธิ์ได้สูงสุด 3 ครั้งต่อ 1 เลขหมาย โดยที่ผู้ใช้บริการจะต้องมีจำนวนเงินคงเหลือในระบบมากกว่า 0 บาทและวันคงเหลืออย่างน้อย 1 วัน
     3. ผู้ใช้บริการมีสิทธิได้รับฟรีอินเทอร์เน็ต 1 ครั้งต่อ 1 เลขหมาย ต่อ 1 เดือน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
     4. เช็คยอดการใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ที่โทร*101*4# (ไม่คิดค่าบริการ) หรือ คลิกที่นี่
    2. ผู้เปิดใช้บริการ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2557 – 28 กุมภาพันธ์ 2558 จะได้รับสิทธิ์ใช้งานบริการเสริมฟรี Facebook ได้ไม่จำกัด นาน 6 เดือน (180 วัน) สิทธิ์ดังกล่าวระบบจะเปิดให้ใช้งานโดยอัตโนมัติ หลังจากได้รับการยืนยันทาง SMS
     1. 3 เดือนแรก รับสิทธิ์ใช้ฟรี Facebook เมื่อเปิดใช้บริการ
     2. เดือนที่ 4 - 6 รับสิทธิ์ใช้ฟรี Facebook 30 วันเมื่อเติมเงินสะสมครบ 60 บาท/สัปดาห์ (ตัดรอบสัปดาห์ทุกวันอาทิตย์ เวลา 23.59 น.)
     3. บริการเสริม Facebook คือบริการที่ให้ผู้ใช้บริการ สามารถเข้าใช้งาน Facebook ผ่านทาง http://m.facebook.com หรือบนโทรศัพท์ที่รองรับการใช้งานแอพพลิเคชั่น Facebook ผ่านการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตบนมือถือ 3G/EDGE ของดีแทค
     4. สำหรับผู้ใช้บริการผ่าน Facebook Application ค่าบริการแอพพลิเคชั่น และค่าดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น จะไม่รวมอยู่ในบริการเสริม Facebook นี้ ผู้ใช้บริการจะถูกคิดค่าบริการตามโปรโมชั่นที่มีอยู่
     5. การใช้ฟังก์ชั่น Check in ใน Facebook จะไม่รวมอยู่ในบริการเสริม Facebook นี้ ผู้ใช้บริการจะถูกคิดค่าบริการตามโปรโมชั่นที่มีอยู่
     6. การใช้งานเว็บไซต์หรือลิงค์นอกเหนือจาก m.facebook.com จะไม่รวมอยู่ในบริการเสริม Facebook นี้ ผู้ใช้บริการจะถูกคิดค่าบริการตามโปรโมชั่นที่มีอยู่
     7. ผู้ใช้บริการเครื่องโทรศัพท์ BlackBerry โดยไม่สมัครใช้บริการเสริม BlackBerry จะไม่สามารถใช้บริการ Facebook ผ่าน Facebook Application ได้ แต่สามารถใช้บริการผ่าน http://m.facebook.com โดยผ่าน APN WEB/ WAP ได้เท่านั้น
     8. บริการเสริม Facebook รองรับเฉพาะการใช้งานภายในประเทศไทยเท่านั้น ในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการใช้งาน Facebook ในต่างประเทศ อัตราค่าบริการจะขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการในแต่ละประเทศนั้น ๆ
     9. ผู้ใช้บริการที่ได้รับสิทธิ์ใช้บริการเสริมฟรี Facebook นาน 6 เดือน (180 วัน) ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้นโดยหากลูกค้ายกเลิกบริการเสริมฟรี Facebookนี้แล้ว จะไม่สามารถกลับมาขอรับสิทธิ์การใช้งานบริการเสริมฟรี Facebook ได้อีก
     10. ผู้ใช้บริการต้องมีสถานภาพการใช้งานขณะใช้บริการ โดยมีเงินคงเหลือมากกว่า 0 บาท และวันคงเหลืออย่างน้อย 1 วัน
 4. อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวมค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ค่าบริการข้ามแดนอัตโนมัติ บริการเสริม WAP, Audio Text บริการเลขหมายพิเศษ และบริการเสริมอื่น ๆ นอกเหนือจากสิทธิ์ที่กล่าวข้างต้น
 5. กรณีโทรหาเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้โปรโมชั่นซิมครอบครัวตัวดีในเครือข่ายนาทีละ 1.50 บาท หรือแฮปปี้ในเครือข่ายนาทีละ 25 สตางค์ พร้อมรับสายได้ตังค์ ระบบจะไม่นำมาคำนวณค่าโทรฟรีหรือแฮปปี้โบนัสสำหรับการรับสาย
 6. ผู้ที่เปิดใช้บริการใหม่จะต้องลงทะเบียนข้อมูลผู้ใช้บริการ พร้อมแสดงหลักฐานตามที่ผู้ให้บริการกำหนด ก่อนการจัดทำซิมการ์ดใหม่ หรือสมัครขอรับสิทธิพิเศษ หรือขอเปิดบริการเสริมใด ๆ
 7. หากผู้ใช้บริการเปลี่ยนเป็นรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ หรือเปลี่ยนเป็นระบบจดทะเบียนถือว่าสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายดังกล่าวข้างต้น
 8. การให้บริการเสริม Happy internet เป็นการให้บริการเสริมรับส่งข้อมูลด้วยเทคโนโลยี 3G/EDGE ที่ผู้ให้บริการนำมาให้บริการภายใต้การอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการในโครงข่าย ซึ่งอาจมีข้อจำกัดในบางสถานที่ บางช่วงเวลา โดยความเร็วการใช้งานด้วยเทคโนโลยี 3G ขึ้นอยู่กับพื้นที่การให้บริการ จำนวนผู้ใช้บริการ อุปกรณ์การเชื่อมต่อ และการตั้งค่าของเครื่องอุปกรณ์ ซึ่งมีความหมายว่าในการใช้บริการในแต่ละครั้งมิได้เป็นการให้บริการด้วยความเร็วสูงสุดอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง การเคลื่อนที่ของอุปกรณ์การเชื่อมต่อในระหว่างการใช้บริการ อาจมีผลต่อการรับส่งข้อมูลชั่วคราว และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในการรับส่งข้อมูลได้ ซึ่งผู้ใช้บริการควรศึกษาข้อมูลการใช้บริการให้ครบถ้วน
 9. ภายใต้การรับสิทธิ์การใช้บริการเสริมรับส่งข้อมูลด้วยเทคโนโลยี 3G/EDGE
 10. ผู้ใช้บริการต้องยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นระยะ ๆ จากเว็บไซต์ หรือสอบถามข้อมูลจากสำนักงานบริการลูกค้าทั่วประเทศ
 11. ผู้ให้บริการจะเป็นผู้กำหนดสิทธิ์ในการใช้บริการรับส่งข้อมูลผ่านเทคโนโลยี 3G/EDGE ในแต่ละประเภท เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงข่าย และการอำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารของผู้ใช้บริการในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งอาจมีผลให้ผู้ใช้บริการถูกจำกัดความเร็วในการรับส่งข้อมูล สำหรับการใช้งาน Bit Torrent หรือการดาวน์โหลดและอัพโหลดไฟล์ หรือการใช้งานอื่นใดที่ต้องมีการรับส่งข้อมูลในปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง
 12. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการบริหารจัดการปริมาณการรับส่งข้อมูล และความเร็วในการรับส่งข้อมูล หรือการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบการให้บริการอินเทอร์เน็ต เพื่อความเท่าเทียม เป็นธรรม และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงข่ายโทรคมนาคม
 13. สิทธิ์การใช้งานด้วยเทคโนโลยี 3G/EDGE เป็นไปตามจำนวนที่ผู้ใช้บริการได้รับสิทธิ์ในแต่ละรายการส่งเสริมการขายที่สมัคร จะรวมทั้งการให้บริการที่อยู่ในพื้นที่และนอกพื้นที่การให้บริการ 3G
 14. ผู้ให้บริการไม่สนับสนุนหรือมีส่วนร่วมในการให้ผู้ใช้บริการใช้ประโยชน์จากบริการเสริม dtac internet อันเข้าข่ายละเมิดต่อกฎหมาย หรือเงื่อนไขการให้บริการในทุกรูปแบบ หากตรวจสอบพบข้อเท็จจริง หรือมีผู้ร้องเรียน ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการใช้บริการที่เป็นการกระทำละเมิดดังกล่าวทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 15. รายการส่งเสริมการขายนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการ หรือยกเลิกการใช้บริการ หากตรวจสอบ พบว่าผู้ใช้บริการไม่ได้ลงทะเบียนข้อมูลผู้ใช้บริการ หรือมีการใช้งานในลักษณะที่ก่อให้เกิดการขัดข้องทางเทคนิค หรือมีผลกระทบต่อการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายอื่น หรือนำซิมการ์ดไปใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นนอกเหนือจากเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์เชื่อมต่อประเภทแอร์การ์ด หรืออุปกรณ์อื่นตามมาตรฐานที่ผู้ให้บริการกำหนด
 16. รายการส่งเสริมการขายนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการ หรือยกเลิกการใช้บริการ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใช้บริการไม่ได้ลงทะเบียนข้อมูลผู้ใช้บริการ หรือมีการใช้งานในลักษณะที่ก่อให้เกิดการขัดข้องทางเทคนิค หรือมีผลกระทบต่อการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายอื่น หรือนำซิมการ์ดไปใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นนอกเหนือจากเครืองโทรศัพท์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์เชื่อมต่อประเภทแอร์การ์ด หรืออุปกรณ์อื่นตามมาตรฐานที่ผู้ให้บริการกำหนด
 17. ผู้ใช้บริการสามารถศึกษาเงื่อนไขการให้บริการและเงื่อนไขตามรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ที่โทร. 1678 dtac call center (ค่าโทรครั้งละ 3 บาท) ทั้งนี้ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและ/หรือเปลี่ยนแปลงรายการได้ตามที่เห็นสมควรโดยจะแจ้งให้ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
 18. ให้บริการโดย บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 28 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ทะเบียนเลขที่ / เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549034548

คำถามจาก dtac Online Community