ซิมแฮปปี้โทรสนุกเบอร์ดีแทค

โดนใจสำหรับคนชอบโทร

ซิมแฮปปี้โทรสนุกเบอร์ดีแทค

ซิมแฮปปี้โทรสนุกเบอร์ดีแทค

 • เบอร์ดีแทค 0.24 บาท / นาที
   • โทรหา 3 เบอร์คนโปรดในดีแทค นาทีละ 1 สตางค์ ตี 5 - 5 โมงเย็น
   • นอกช่วงเวลาคิดค่าโทรละ 24 สตางค์ (เศษของนาทีคิดเป็นนาที) นาน 90 วัน
 • 1.99 บาท / MB
 • 49 บาท / ซิม
 • โปรโมชั่นพิเศษ
  • โทรฟรี 15 บาท วันใช้งาน 30 วัน ทันทีที่เปิดใช้บริการ

ประเภทของแพ็กเกจ

โปรโมชั่นเสริม

โปรเสริมสุดฮอต
 • เม้าท์หรือแชตไม่อั้น 24 ชม.
 • แฮปปี้สโนว์ไวท์
 • โปรเสริมซูเปอร์เน็ต
 • โปรอินเทอร์เน็ตและคนชอบ Social
 • อินเทอร์เน็ตและโซเชียลจิ๋ว
 • โปรโซเชียลไม่จำกัด
 • โปรเสริมเน็ตใช้งานได้ต่อเนื่อง
 • โปรเสริมเน็ตคิดตามปริมาณ
 • โปรเสริมเน็ตคิดตามระยะเวลา
 • โปรเสริมเพิ่มความเร็วเน็ต
 • ดูคลิปบน YouTube และ LINE TV
 • Viber
 • โปรสำหรับคนชอบเม้าท์
 • ซูเปอร์เม้าท์จิ๋ว
 • ซูเปอร์เม้าท์ 3, 7 วัน
 • แฮปปี้เบอร์คนโปรด
 • โปรเน้นโทรและเน็ต
 • เม้าท์และเน็ต 384Kbps
 • เม้าท์เบอร์ดีแทคและเน็ตเต็มสปีด
 • เม้าท์ทุกเครือข่ายและเน็ตเต็มสปีด
 • เม้าท์และโซเชียล
 • โปรเสริมสำหรับซิมสมาร์ทโฟน
 • โปรอื่น ๆ
 • dtac wifi
 • บริการเสริมจิ๋ว
 • เงื่อนไขโปรโมชั่น

  1. ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เปิดใช้บริการ “ซิมแฮปปี้โทรสนุกเบอร์ดีแทค” ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557 - 30 กันยายน 2558 จะได้รับอัตราค่าบริการโดยอัตโนมัติหลังได้รับการยืนยันทาง SMS ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากเปิดใช้บริการ
  2. อัตราค่าบริการ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
   1. 2.1 โทรหาเบอร์ดีแทค คิดค่าโทรนาทีละ 24 สตางค์ (เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที)
    2.2 โทรหาเบอร์อื่น ๆ คิดค่าโทรนาทีละ 99 สตางค์ (เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที)
    2.3 ส่ง SMS ภายในประเทศในเบอร์ดีแทค คิดข้อความละ 24 สตางค์ บาทต่อเลขหมาย เบอร์อื่น ๆ คิด 99 สตางค์ต่อเลขหมาย (ข้อความภาษาไทย 70 ตัวอักษร/ข้อความ/เลขหมาย ข้อความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 70 ตัวอักษร/ข้อความ/เลขหมาย ข้อความภาษาอังกฤษ 160 ตัวอักษร/ข้อความ/เลขหมาย ในกรณีส่งข้อความเกินกว่าที่กำหนดข้างต้นหรือมีสัญลักษณ์พิเศษอื่น ๆ เพิ่มเติมในข้อความ การคำนวณตัวอักษร/ข้อความ/เลขหมาย อาจมีความแตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามข้อจำกัดทางเทคนิคของระบบในการส่งข้อความ)
    2.4 ส่ง MMS ข้อความละ 5 บาทต่อเลขหมาย
    2.5 บริการเสริม Happy internet คิด 1.99 บาท / MB
  3. ผู้ที่เปิดใช้บริการ “ซิมแฮปปี้โทรสนุกเบอร์ดีแทค” ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557 - 30 กันยายน 2558 จะได้รับสิทธิประโยชน์ดังนี้
   1. 3.1 โทรหา 3 เบอร์คนโปรดในดีแทคนาทีละ 1 สตางค์ (ช่วงเวลา 05.00 น. – 17.00 น.) นอกช่วงเวลาคิดค่าโทรนาทีละ 24 สตางค์(เศษของนาทีคิดเป็นนาที) นาน 90 วัน โดยสามารถระบุ 3 เบอร์คนโปรดในดีแทคผ่าน *103*6*เบอร์คนโปรด10 หลัก# แล้วกดโทรออก
     3.1.1 ผู้ใช้บริการที่ได้รับสิทธิ์โทรหา 3 เบอร์คนโปรดในดีแทค ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้นโดยหากลูกค้ายกเลิกโทรหา 3 เบอร์คนโปรดในดีแทค 90 วัน นี้แล้ว จะไม่สามารถกลับมาขอรับสิทธิ์โทรหา 3 เบอร์คนโปรดในดีแทคได้อีก

  เงื่อนไขการให้บริการ

  1. อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวมค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ค่าบริการข้ามแดนอัตโนมัติ บริการเสริม WAP, Audio Text บริการเลขหมายพิเศษ และบริการเสริมอื่น ๆ นอกเหนือจากสิทธิ์ที่กล่าวข้างต้น
  2. กรณีโทรหาเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้โปรโมชั่นซิมครอบครัวตัวดีในเครือข่ายนาทีละ 1.50 บาท หรือแฮปปี้ในเครือข่ายนาทีละ 25 สตางค์ พร้อมรับสายได้ตังค์ ระบบจะไม่นำมาคำนวณค่าโทรฟรีหรือแฮปปี้โบนัสสำหรับการรับสาย
  3. ผู้ที่เปิดใช้บริการใหม่จะต้องลงทะเบียนข้อมูลผู้ใช้บริการ พร้อมแสดงหลักฐานตามที่ผู้ให้บริการกำหนด ก่อนการจัดทำซิมการ์ดใหม่ หรือสมัครขอรับสิทธิพิเศษ หรือขอเปิดบริการเสริมใด ๆ
  4. หากผู้ใช้บริการเปลี่ยนเป็นรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ หรือเปลี่ยนเป็นระบบจดทะเบียนถือว่าสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายดังกล่าวข้างต้น
  5. การให้บริการเสริม Happy internet เป็นการให้บริการเสริมรับส่งข้อมูลด้วยเทคโนโลยี 4G/3G/EDGE ที่ผู้ให้บริการนำมาให้บริการภายใต้การอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการในโครงข่าย ซึ่งอาจมีข้อจำกัดในบางสถานที่ บางช่วงเวลา โดยความเร็วการใช้งานด้วยเทคโนโลยี 4G/3G/EDGE ขึ้นอยู่กับพื้นที่การให้บริการ จำนวนผู้ใช้บริการ อุปกรณ์การเชื่อมต่อ และการตั้งค่าของเครื่องอุปกรณ์ ซึ่งมีความหมายว่าในการใช้บริการในแต่ละครั้งมิได้เป็นการให้บริการด้วยความเร็วสูงสุดอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง การเคลื่อนที่ของอุปกรณ์การเชื่อมต่อในระหว่างการใช้บริการ อาจมีผลต่อการรับส่งข้อมูลชั่วคราว และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในการรับส่งข้อมูลได้ ซึ่งผู้ใช้บริการควรศึกษาข้อมูลการใช้บริการให้ครบถ้วน
   1. 5.1 ภายใต้การรับสิทธิ์การใช้บริการเสริมรับส่งข้อมูลด้วยเทคโนโลยี 4G/3G/EDGE
     5.1.1 ผู้ใช้บริการต้องยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นระยะ ๆ จากเว็บไซต์ หรือสอบถามข้อมูลจากสำนักงานบริการลูกค้าทั่วประเทศ
     5.1.2 ผู้ให้บริการจะเป็นผู้กำหนดสิทธิ์ในการใช้บริการรับส่งข้อมูลผ่านเทคโนโลยี 4G/3G/EDGE ในแต่ละประเภท เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงข่าย และการอำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารของผู้ใช้บริการในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งอาจมีผลให้ผู้ใช้บริการถูกจำกัดความเร็วในการรับส่งข้อมูล สำหรับการใช้งาน Bit Torrent หรือการดาวน์โหลดและอัพโหลดไฟล์ หรือการใช้งานอื่นใดที่ต้องมีการรับส่งข้อมูลในปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง
     5.1.3 ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการบริหารจัดการปริมาณการรับส่งข้อมูล และความเร็วในการรับส่งข้อมูล หรือการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบการให้บริการอินเทอร์เน็ต เพื่อความเท่าเทียม เป็นธรรม และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงข่ายโทรคมนาคม
     5.1.4 สิทธิ์การใช้งานด้วยเทคโนโลยี 4G/3G/EDGE เป็นไปตามจำนวนที่ผู้ใช้บริการได้รับสิทธิ์ในแต่ละรายการส่งเสริมการขายที่สมัคร จะรวมทั้งการให้บริการที่อยู่ในพื้นที่และนอกพื้นที่การให้บริการ 4G/3G/EDGE
     5.1.5 ผู้ให้บริการไม่สนับสนุนหรือมีส่วนร่วมในการให้ผู้ใช้บริการใช้ประโยชน์จากบริการเสริม dtac internet อันเข้าข่ายละเมิดต่อกฎหมาย หรือเงื่อนไขการให้บริการในทุกรูปแบบ หากตรวจสอบพบข้อเท็จจริง หรือมีผู้ร้องเรียน ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการใช้บริการที่เป็นการกระทำละเมิดดังกล่าวทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  6. ผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ให้บริการ [หรือบริษัทฯ] สามารถเข้าถึงและทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่บันทึกและจัดเก็บอยู่ในบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (smart card) และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดของผู้ใช้บริการที่ได้มอบให้ไว้ เพื่อใช้เท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการโทรคมนาคม การส่งเสริมการขายและบริการเสริมอื่นใด รวมถึงยินยอมให้ผู้ให้บริการ [หรือบริษัทฯ] สามารถเปิดเผย ส่ง และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่บุคคลภายนอกไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้
  7. ผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ให้บริการ [หรือบริษัทฯ] นำเสนอข้อมูลรายการส่งเสริมการขาย และสิทธิประโยชน์อื่นใดให้แก่ผู้ใช้บริการตามที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email address) ของผู้ใช้บริการ หรือตามช่องทางอื่นใดที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งแก่ผู้ให้บริการ
  8. รายการส่งเสริมการขายนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการ หรือยกเลิกการใช้บริการ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใช้บริการไม่ได้ลงทะเบียนข้อมูลผู้ใช้บริการ หรือมีการใช้งานในลักษณะที่ก่อให้เกิดการขัดข้องทางเทคนิค หรือมีผลกระทบต่อการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายอื่น หรือนำซิมการ์ดไปใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นนอกเหนือจากเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์เชื่อมต่อประเภทแอร์การ์ด หรืออุปกรณ์อื่นตามมาตรฐานที่ผู้ให้บริการกำหนด
  9. ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายรวมทั้งเงื่อนไขและข้อกำหนด (term and condition) ในการให้บริการโดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือว่าผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับแล้วเมื่อได้มีการแจ้งผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของผู้ให้บริการหรือมีการแจ้งแก่ผู้ใช้บริการผ่านทางช่องทางอื่นใด ทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถศึกษาเงื่อนไขการให้บริการและเงื่อนไขตามรายการส่งเสริมการขายเพิ่มเติมได้ที่โทร. 1678 dtac call center คิดค่าบริการครั้งละ 3 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
  10. บริการโทรคมนาคมและรายการส่งเสริมการขายนี้ เสนอให้แก่ผู้ใช้บริการ (end-user) ใช้เพื่อประโยชน์ในการสื่อสารส่วนบุคคลเท่านั้น ผู้ให้บริการ [หรือบริษัทฯ]ไม่อนุญาตนำบริการหรือรายการส่งเสริมการขายไปใช้ในเชิงธุรกิจ เพื่อการแสวงหากำไรไม่ว่าในรูปแบบใด (อาทิ การนำไปใช้เพื่อให้บริการ Voice over IP) หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้หากข้อเท็จจริงปรากฏแก่ผู้ให้บริการว่ามีการนำบริการหรือรายการส่งเสริมการขายไปใช้ในลักษณะที่ผู้ให้บริการไม่อนุญาต ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้บริการและหรือยกเลิกสิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายทันที โดยผู้ใช้บริการสละสิทธิ์เรียกร้องทุกประการที่เกิดขึ้นจากการระงับหรือยกเลิกการให้บริการและหรือยกเลิกสิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขาย
  11. ให้บริการโดย บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 28 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549034548

  คำถามพบบ่อย