โปรสมาร์ทโฟน

โปรสมาร์ทโฟน สำหรับลูกค้าแฮปปี้บน TriNet

โปรสมาร์ทโฟน รายสัปดาห์ 89

โปรสมาร์ทโฟน รายสัปดาห์ 89

 • 40 MB
 • 30 นาที ทุกเครือข่าย
 • พื้นที่เก็บรูปและวิดีโอ 25 GB
 • 89 บาท / สัปดาห์
 • สมัครกด *103*111# โทรออก
โปรสมาร์ทโฟน รายเดือน 199

โปรสมาร์ทโฟน รายเดือน 199

 • 500 MB
 • 100 นาที ทุกเครือข่าย
   ส่วนเกินคิดนาทีละ 1.50 บาท (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที)
 • พื้นที่เก็บรูปและวิดีโอ 25 GB
 • 199 บาท / 30 วัน
 • สมัครกด *103*116# โทรออก
โปรสมาร์ทโฟน รายเดือน 299

โปรสมาร์ทโฟน รายเดือน 299

 • 500 MB
 • 100 นาที ทุกเครือข่าย
   ส่วนเกินคิดนาทีละ 0.99 บาท (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที)
 • พื้นที่เก็บรูปและวิดีโอ 25 GB
 • 299 บาท / 30 วัน
 • สมัครกด *103*112# โทรออก
โปรสมาร์ทโฟน รายเดือน 399

โปรสมาร์ทโฟน รายเดือน 399

 • 750 MB
 • 150 นาที ทุกเครือข่าย
   ส่วนเกินคิดนาทีละ 0.99 บาท (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที)
 • พื้นที่เก็บรูปและวิดีโอ 25 GB
 • 399 บาท / 30 วัน
 • สมัครกด *103*113# โทรออก
โปรสมาร์ทโฟน รายเดือน 499

โปรสมาร์ทโฟน รายเดือน 499

 • 1 GB
 • 250 นาที ทุกเครือข่าย
   ส่วนเกินคิดนาทีละ 0.99 บาท (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที)
 • พื้นที่เก็บรูปและวิดีโอ 25 GB
 • 499 บาท / 30 วัน
 • สมัครกด *103*114# โทรออก
โปรสมาร์ทโฟน รายเดือน 699

โปรสมาร์ทโฟน รายเดือน 699

 • 2 GB
 • 400 นาที ทุกเครือข่าย
   ส่วนเกินคิดนาทีละ 0.99 บาท (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที)
 • พื้นที่เก็บรูปและวิดีโอ 25 GB
 • 699 บาท / 30 วัน
 • สมัครกด *103*115# โทรออก

ประเภทของแพ็กเกจ

ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเติมเงินสามารถเลือกสมัครโปรโมชั่นสมาร์ทโฟน ได้ ตั้งแต่วันที่ 17 ก.ค. 2557 - 31 สิงหาคม 2558 และจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่ระบุไว้โดยอัตโนมัติ ดังนี้
 1. ผู้ใช้บริการ  สามารถเลือกสมัครโปรโมชั่นสมาร์ทโฟน ดังต่อไปนี้  และจะใช้สิทธิ์ตามโปรโมชั่นได้ หลังได้รับการยืนยันทาง SMS (อัตราค่าบริการไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
  1. โปรโมชั่นสมาร์ทโฟนรายสัปดาห์ 89 บาท แบบต่ออายุโดยอัตโนมัติเป็นเวลา 52 สัปดาห์
   • รับสิทธิ์โทรฟรีทุกเครือข่าย 30 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง ส่วนเกินคิดนาทีละ 0.99 บาท (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที)
   • รับสิทธิ์การใช้บริการเสริม happy internet 40 เมกะไบต์ ส่วนเกินคิด 2 บาท/เมกะไบต์
   • รับสิทธิ์การใช้ Facebook, Line และ Whatsapp ไม่จำกัด
  2. โปรโมชั่นสมาร์ทโฟนรายเดือน  199 บาท แบบต่ออายุโดยอัตโนมัติเป็นเวลา 12 เดือนรับสิทธิ์โทรฟรีทุกเครือข่าย 100 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง ส่วนเกินคิดนาทีละ 1.50 บาท (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที)
   • รับสิทธิ์ใช้บริการเสริม happy internet ความเร็วสูงสุด 42 Mbps รวม 500 MB หลังจากใช้งานอินเทอร์เน็ตครบ สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องต่อไปที่ความเร็วสูงสุด 128 Kbps
  3. โปรโมชั่นสมาร์ทโฟนรายเดือน  299 บาท แบบต่ออายุโดยอัตโนมัติเป็นเวลา 12 เดือน
   • รับสิทธิ์โทรฟรีทุกเครือข่าย 100 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง ส่วนเกินคิดนาทีละ 0.99 บาท (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที)
   • รับสิทธิ์ใช้บริการเสริม happy internet ความเร็วสูงสุด 42 Mbps รวม 500 MB หลังจากใช้งานอินเทอร์เน็ตครบ สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องต่อไปที่ความเร็วสูงสุด 128 Kbps
  4. โปรโมชั่นสมาร์ทโฟนรายเดือน  499 บาท แบบต่ออายุโดยอัตโนมัติเป็นเวลา 12 เดือน
   • รับสิทธิ์โทรฟรีทุกเครือข่าย 250 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง ส่วนเกินคิดนาทีละ 0.99 บาท (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที)
   • รับสิทธิใช้บริการเสริม happy internet ความเร็วสูงสุด 42 Mbps รวม 1 GB หลังจากใช้งานอินเทอร์เน็ตครบ สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องต่อไปที่ความเร็วสูงสุด 128 Kbps
  5. โปรโมชั่นสมาร์ทโฟนรายเดือน 699 บาท แบบต่ออายุโดยอัตโนมัติเป็นเวลา 12 เดือน
   • รับสิทธิ์โทรฟรีทุกเครือข่าย 400 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง ส่วนเกินคิดนาทีละ 0.99 บาท (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที)
   • รับสิทธิ์ใช้บริการเสริม happy internet ความเร็วสูงสุด 42 Mbps รวม 2 GB หลังจากใช้งานอินเทอร์เน็ตครบ สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องต่อไปที่ความเร็วสูงสุด 128 Kbps

    หมายเหตุ: กรณีครบกำหนดรอบการใช้งาน ระบบจะทำการต่ออายุและหักค่าบริการโดยอัตโนมัติ หากผู้ใช้บริการมียอดเงินคงเหลือไม่เพียงพอสำหรับหักค่าบริการ ระบบจะคิดค่าบริการนาทีละ 99สตางค์ อินเทอร์เน็ต 2 บาท / MB 

    ผู้ใช้บริการจะต้องมีจำนวนวันใช้งานคงเหลือ เพียงพอต่อระยะเวลาในการใช้สิทธิของโปรโมชั่นที่สมัคร ในกรณีที่วันใช้งานหมดก่อนครบกำหนดการใช้สิทธิ จะถือว่าสละสิทธิประโยชน์การใช้งานตามโปรโมชั่นที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถเติมเงินเพื่อการใช้งานต่อภายในระยะเวลาการใช้สิทธิของโปรโมชั่นนั้นได้

    ศึกษารายละเอียดและตรวจสอบเงื่อนไขของ Facebook, Line, Whatsapp ได้ที่ www.dtac.co.th
  6. โปรโมชั่นหลักสมาร์ทโฟนรายเดือน 399 บาท แบบต่ออายุโดยอัตโนมัติเป็นเวลา 12 เดือน
   • รับสิทธิ์โทรฟรีทุกเครือข่าย 150 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง ส่วนเกินคิดนาทีละ 0.99 บาท (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที)
   • รับสิทธิ์ใช้บริการเสริม happy internet (EDGE/3G/4G) ความเร็วสูงสุด 42 Mbps รวม 750 MB หลังจากใช้งานอินเทอร์เน็ตครบ สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องต่อไปที่ความเร็วสูงสุด 128 Kbps
   • รับสิทธิ์การใช้งานบนเทคโนโลยี 4G ได้ที่ความเร็วสูงสุดถึง 42 Mbps เป็นจำนวน 4 GB ต่อเดือนนาน 4 เดือน
  7. โปรโมชั่นหลักสมาร์ทโฟนรายเดือน 499 บาท แบบต่ออายุโดยอัตโนมัติเป็นเวลา 12 เดือน
   • รับสิทธิ์โทรฟรีทุกเครือข่าย 250 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง ส่วนเกินคิดนาทีละ 0.99 บาท (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที)
   • รับสิทธิ์ใช้บริการเสริม happy internet (EDGE/3G/4G) ความเร็วสูงสุด 42 Mbps รวม 1 GB หลังจากใช้งานอินเทอร์เน็ตครบ สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องต่อไปที่ความเร็วสูงสุด 128 Kbps
  8. โปรโมชั่นหลักสมาร์ทโฟนรายเดือน 699 บาท แบบต่ออายุโดยอัตโนมัติเป็นเวลา 12 เดือน
   • รับสิทธิ์โทรฟรีทุกเครือข่าย 400 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง ส่วนเกินคิดนาทีละ 0.99 บาท (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที)
   • รับสิทธิ์ใช้บริการเสริม happy internet (EDGE/3G/4G) ความเร็วสูงสุด 42 Mbps รวม 2 GB หลังจากใช้งานอินเทอร์เน็ตครบ สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องต่อไปที่ความเร็วสูงสุด 128 Kbps รับสิทธิ์การใช้งานบนเทคโนโลยี 4G ได้ที่ความเร็วสูงสุดถึง 42 Mbps เป็นจำนวน 4 GB ต่อเดือนนาน 4 เดือน
 2. เช็คจำนวนนาทีที่คงเหลือ โทร  *101*1# โทรออก หรือ  คลิกที่นี่ หรือโทร 1678 dtac call center (คิดค่าบริการครั้งละ 3 บาท)
 3. เช็คยอดการใช้งาน internet ได้ที่ โทร *101*4# โทรออก (ไม่คิดค่าบริการ) หรือ คลิกที่นี่ หรือโทร 1678 dtac call center (คิดค่าบริการครั้งละ 3 บาท)
 4. ผู้ใช้บริการที่ใช้โปรสมาร์ทโฟนจะไม่สามารถสมัครร่วมกับแฮปปี้ซูเปอร์เม้าท์ แฮปปี้บุฟเฟ่ต์ และแฮปปี้เบอร์คนโปรดได้
 5. สิทธิ์ดังกล่าวข้างต้นเฉพาะการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น ผู้ใช้บริการต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเลือกใช้บริการที่โทร. 1678 dtac call center (ค่าโทรครั้งละ 3 บาท) ทั้งนี้ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และ/หรือเปลี่ยนแปลงรายการได้ตามที่เห็นสมควร
 6. อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวมค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ค่าบริการข้ามแดนอัตโนมัติ บริการเสริม WAP, Audio Text บริการเลขหมายพิเศษ และบริการเสริมอื่น ๆ นอกเหนือจากสิทธิ์ดังกล่าวข้างต้น
 7. การให้บริการเสริม internet เป็นการให้บริการเสริมรับส่งข้อมูลด้วยเทคโนโลยี 3G/EDGE ที่ผู้ให้บริการนำมาให้บริการภายใต้การอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการในโครงข่าย ซึ่งอาจมีข้อจำกัดในบางสถานที่ บางช่วงเวลา โดยความเร็วการใช้งานด้วยเทคโนโลยี 3G ขึ้นอยู่กับพื้นที่การให้บริการ จำนวนผู้ใช้บริการ อุปกรณ์การเชื่อมต่อ และการตั้งค่าของเครื่องอุปกรณ์ ซึ่งมีความหมายว่าในการใช้บริการในแต่ละครั้งมิได้เป็นการให้บริการด้วยความเร็วสูงสุดอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง การเคลื่อนที่ของอุปกรณ์การเชื่อมต่อในระหว่างการใช้บริการ อาจมีผลต่อการรับส่งข้อมูลชั่วคราว และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในการรับส่งข้อมูลได้ ซึ่งผู้ใช้บริการควรศึกษาข้อมูลการใช้บริการให้ครบถ้วน
 8. ภายใต้การรับสิทธิ์การใช้บริการเสริมรับส่งข้อมูลด้วยเทคโนโลยี 3G/EDGE
  1. ผู้ใช้บริการต้องยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นระยะ ๆ จากเว็บไซต์ หรือสอบถามข้อมูลจากสำนักงานบริการลูกค้าทั่วประเทศ
  2. ผู้ให้บริการจะเป็นผู้กำหนดสิทธิ์ในการใช้บริการรับส่งข้อมูลผ่านเทคโนโลยี 3G/EDGE ในแต่ละประเภท เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงข่าย และการอำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารของผู้ใช้บริการในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งอาจมีผลให้ผู้ใช้บริการถูกจำกัดความเร็วในการรับส่งข้อมูล สำหรับการใช้งาน Bit Torrent หรือการดาวน์โหลดและอัพโหลดไฟล์ หรือการใช้งานอื่นใดที่ต้องมีการรับส่งข้อมูลในปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง
  3. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการบริหารจัดการปริมาณการรับส่งข้อมูล และความเร็วในการรับส่งข้อมูล หรือการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบการให้บริการอินเทอร์เน็ต เพื่อความเท่าเทียม เป็นธรรม และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงข่ายโทรคมนาคม
  4. สิทธิ์การใช้งานด้วยเทคโนโลยี 3G/EDGE เป็นไปตามจำนวนที่ผู้ใช้บริการได้รับสิทธิ์ในแต่ละรายการส่งเสริมการขายที่สมัคร จะรวมทั้งการให้บริการที่อยู่ในพื้นที่และนอกพื้นที่การให้บริการ 3G
  5. ผู้ให้บริการไม่สนับสนุนหรือมีส่วนร่วมในการให้ผู้ใช้บริการใช้ประโยชน์จากบริการเสริม internet อันเข้าข่ายละเมิดต่อกฎหมาย หรือเงื่อนไขการให้บริการในทุกรูปแบบ หากตรวจสอบพบข้อเท็จจริง หรือมีผู้ร้องเรียน ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการใช้บริการที่เป็นการกระทำละเมิดดังกล่าวทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. หากผู้ใช้บริการเปลี่ยนเป็นรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ หรือเปลี่ยนเป็นระบบจดทะเบียนถือว่าสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายดังกล่าว
 10. รายการส่งเสริมการขายนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการ หรือยกเลิกการใช้บริการ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใช้บริการไม่ได้ลงทะเบียนข้อมูลผู้ใช้บริการ หรือมีการใช้งานในลักษณะที่ก่อให้เกิดการขัดข้องทางเทคนิค หรือมีผลกระทบต่อการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายอื่น หรือนำซิมการ์ดไปใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นนอกเหนือจากเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์เชื่อมต่อประเภทแอร์การ์ด หรืออุปกรณ์อื่นตามมาตรฐานที่ผู้ให้บริการกำหนด
 11. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 12. การสมัครโปรโมชั่นนี้ ถือว่าผู้ใช้บริการยินยอมให้ดีแทคดำเนินการโอนย้ายท่าน (รวมทั้งข้อมูลการใช้บริการต่าง ๆ ของท่าน) ไปใช้บริการบนคลื่นความถี่ใหม่ 2.1 GHz. ภายใต้บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด
 13. ให้บริการโดย บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 28 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

คำถามพบบ่อย