โปรบุฟเฟ่ต์

โปรบุฟเฟ่ต์ เม้าท์เพลินไม่อั้นในเครือข่าย

โปรบุฟเฟ่ต์ รายสัปดาห์ แบบต่ออายุอัตโนมัติ

โปรบุฟเฟ่ต์ รายสัปดาห์ แบบต่ออายุอัตโนมัติ

 • เบอร์ดีแทค ไม่จำกัด
  • โทรฟรีเบอร์ดีแทคครั้งละ 60 นาที (ช่วง 4 ทุ่ม - 6 โมงเย็น)
  • ค่าโทรส่วนเกินคิดนาทีละ 99 สต.
  • โทรนอกเครือข่ายคิด 1.25 บาท / นาที
 • พื้นที่เก็บรูปและวิดีโอ 25 GB
 • 69 บาท / ครั้ง
 • สมัครกด กด *103*204# โทรออก

ประเภทของแพ็กเกจ

 1. ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเติมเงินปัจจุบันที่สมัครใช้บริการ “โปรโมชั่นบุฟเฟ่ต์ แบบต่ออายุอัตโนมัติ” ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2560 จะได้รับอัตราค่าบริการ “โปรโมชั่นบุฟเฟ่ต์แบบต่ออายุอัตโนมัติ” โดยอัตโนมัติหลังได้รับการยืนยันทาง SMS ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากเปิดใช้บริการ สามารถใช้สิทธิได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 
 2. อัตราค่าโทร “โปรโมชั่นบุฟเฟ่ต์รายสัปดาห์แบบต่ออายุอัตโนมัติ” (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ดังต่อไปนี้
  • โทรหาเบอร์ดีแทค
   • 22.00 - 18.00 น. โทรฟรีครั้งละ 60 นาที ต่อไปนาทีละ 99 สตางค์
   • นอกช่วงเวลา คิดค่าโทรนาทีแรก 2 บาท ต่อไปนาทีละ 25 สตางค์
  • โทรเบอร์อื่นๆ คิดค่าโทรนาทีละ 1 บาท 25 สตางค์
  • กรณีครบกำหนดรอบ 7 วัน ระบบจะต่ออายุและหักค่าบริการอัตโนมัติ หากผู้ใช้บริการไม่มียอดเงินคงเหลือเพียงพอสำหรับหักค่าบริการ ระบบจะคิดค่าบริการตามอัตราโปรโมชั่นโทรเบอร์ดีแทคนาทีแรก 2 บาท ต่อไปนาทีละ 25 สตางค์ หากโทรหาเบอร์อื่นๆ คิดค่าโทรนาทีละ 1 บาท 25 สตางค์
 3. ลูกค้าดีแทคเติมเงินปัจจุบันที่เปลี่ยนมาใช้โปรโมชั่น "บุฟเฟ่ต์รายสัปดาห์แบบต่ออายุอัตโนมัติ โทรฟรีเบอร์ดีแทค ช่วง 4 ทุ่ม ถึง 6 โมงเย็น" คิดค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนโปรโมชั่นครั้งละ 69 บาท ใช้ได้นาน 7 วัน โดยเลขหมายที่สมัครต้องมีวันใช้งานคงเหลืออย่างน้อย 1 วัน โดยจะใช้สิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ หลังได้รับการยืนยันทาง SMS
 4. อัตราค่าบริการเสริมภายในประเทศ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) : SMS ข้อความละ 3.21 บาท, MMS ข้อความละ 5.35 บาท และ Internet นาทีละ 1.07 บาท สำหรับบริการ SMS ภาษาไทย หรือ SMS ที่มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษจำนวน 70 ตัวอักษร คิดเป็น 1 ข้อความ (รวมสระ เว้นวรรค และตัวเลข) SMS ภาษาอังกฤษจำนวน 160 ตัวอักษร คิดเป็น 1 ข้อความ (รวมเว้นวรรค และตัวเลข) ในกรณีส่ง SMS ที่มีจำนวนตัวอักษรมากกว่าที่กำหนด หรือมีอักขระพิเศษรวมถึงภาษาอื่น ๆ ในข้อความ จะมีการคำนวณจำนวนตัวอักษรต่อข้อความแตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามข้อจำกัดทางเทคนิคของระบบ
 5. ตรวจสอบระยะเวลาการใช้สิทธิ์ได้ฟรี โดยกด *101*1#
 6. การนับระยะเวลาการใช้สิทธิ์ จะเริ่มนับตั้งแต่เวลาที่ระบบสมัครสำเร็จ จนถึงเวลาเดียวกันของวันที่ครบกำหนดตามระยะเวลาใช้งานของโปรบุฟเฟ่ต์ที่สมัคร
 7. การใช้งานโปรบุฟเฟ่ต์ ผู้ใช้บริการจะต้องมีจำนวนวันใช้งานคงเหลือ เพียงพอต่อระยะเวลาการใช้สิทธิ์ของโปรบุฟเฟ่ต์ที่สมัคร ในกรณีที่วันใช้งานหมดก่อนครบกำหนดการใช้สิทธิ์ จะถือว่าสละสิทธิ์การใช้โปรบุฟเฟ่ต์ที่เหลือ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถเติมเงินเพื่อเพิ่มวันใช้งานได้
 8. เมื่อครบกำหนดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายโปรบุฟเฟ่ต์ ระบบจะคิดค่าบริการตามอัตราโปรโมชั่นโทรเบอร์ดีแทคนาทีแรก 2 บาท ต่อไปคิดนาทีละ 25 สตางค์ โทรเบอร์อื่นๆ คิดค่าโทรนาทีละ 1 บาท 25 สตางค์ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) หรือสามารถเลือกรับรายการส่งเสริมการขายที่ผู้ให้บริการกำหนดในช่วงเวลานั้นๆ
 9. หากผู้ใช้บริการเปลี่ยนเป็นระบบจดทะเบียน หรือยกเลิกการใช้บริการ จะถือว่าสละสิทธิ์โปรบุฟเฟ่ต์ที่เหลืออยู่ทั้งหมด และสิทธิ์ดังกล่าวไม่สามารถคืน หรือแลกเป็นเงิน หรือโอนสิทธิ์ให้เลขหมายอื่นได้
 10. สิทธิ์การโทรที่ได้รับใช้ได้เฉพาะการโทรภายในประเทศเท่านั้น ไม่รวมค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ค่าบริการข้ามแดนอัตโนมัติ บริการ Audio Text บริการเลขหมายพิเศษ และบริการเสริมอื่นๆ
 11. กรณีโทรหาเลขหมายที่ใช้โปรโมชั่นซิมครอบครัวตัวดีนาทีละ 1.50 บาท หรือโทรนาทีละ 25 สต. ที่มีสิทธิ์รับสายได้ตังค์ ระบบจะไม่นำมาคำนวณโบนัสโทรฟรีสำหรับการรับสาย
 12. หากผู้ใช้บริการเปลี่ยนเป็นรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ หรือเปลี่ยนเป็นระบบจดทะเบียนถือว่าสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายดังกล่าว
 13. รายการส่งเสริมการขายนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการ หรือยกเลิกการใช้บริการ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใช้บริการไม่ได้ลงทะเบียนข้อมูลผู้ใช้บริการ หรือมีการใช้งานในลักษณะที่ก่อให้เกิดการขัดข้องทางเทคนิค หรือมีผลกระทบต่อการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายอื่น  หรือนำซิมการ์ดไปใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นนอกเหนือจากเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์เชื่อมต่อประเภทแอร์การ์ด หรืออุปกรณ์อื่นตามมาตรฐานที่ผู้ให้บริการกำหนด
 14. ผู้ใช้บริการสามารถศึกษาเงื่อนไขการให้บริการ การลงทะเบียนซิมการ์ดระบบเติมเงินและเงื่อนไขตามรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ที่โทร. 1678 dtac call center (ค่าโทรครั้งละ 3 บาท) ทั้งนี้ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและ/หรือเปลี่ยนแปลงรายการได้ตามที่เห็นสมควรโดยจะแจ้งให้ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
 15. การสมัครโปรโมชั่นนี้ ถือว่าผู้ใช้บริการยินยอมให้ดีแทคดำเนินการโอนย้ายท่าน (รวมทั้งข้อมูลการใช้บริการต่าง ๆ ของท่าน) ไปใช้บริการบนคลื่นความถี่ใหม่ 2.1 GHz. ภายใต้บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด
 16. ให้บริการโดย บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 28 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

คำถามพบบ่อย