button survey
ใจดีฉุกเฉิน

ใจดีฉุกเฉิน

วันหมด ค่าโทรหมด โทรออกไม่ได้ แฮปปี้ช่วยแจ้ง

วันหมด ค่าโทรหมด โทรออกไม่ได้ แฮปปี้ช่วยแจ้ง เบอร์ปลายทางให้โทรกลับ โดยจะส่งข้อความด่วน ถึงปลายทางให้โทรกลับทันที ได้ทุกเครือข่าย

 

วิธีใช้บริการ

 • โทร.   (ทำตามขั้นตอนเสียงตอบรับ)

 

ช่องทางอื่น ๆ

 1. ผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ
  • โทร.  (ทำตามขั้นตอนเสียงตอบรับ)
 2. ผ่านบริการด่วนพิเศษ
  • กด  → เบอร์มือถือผู้รับโอน 10 หลัก →

เงื่อนไขการใช้บริการ

 1. ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งหมายเลขโทรศัพท์มือถือปลายทาง ทุกเครือข่าย ภายในประเทศให้โทรกลับได้
 2. ใช้บริการใจดีฉุกเฉินได้ ก็ต่อเมื่อมีเงินค่าโทรเหลือตั้งแต่ 5 บาท ถึง 0 บาท หรือ วันใช้งานหมดเท่านั้น โดยสามารถใช้บริการได้สูงสุดเดือนละ 30 ครั้ง
 3. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการ และไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการนำไปใช้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย มีเจตนาทุจริต ฝ่าฝืนต่อสัญญาการใช้บริการ โดยผู้ให้บริการสามารถยกเลิกหรือระงับบริการนี้ และจะดำเนินการตามกฎหมายตามที่ผู้ให้บริการเห็นสมควร
 4. การสมัครบริการนี้ ถือว่าผู้ใช้บริการยินยอมให้ดีแทคดำเนินการโอนย้ายท่าน (รวมทั้งข้อมูลการใช้บริการต่าง ๆ ของท่าน) ไปใช้บริการบนคลื่นความถี่ใหม่ 2.1 GHz. ภายใต้บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด
 5. ให้บริการโดย บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 28 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ทะเบียนเลขที่ / เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549034548
อ่านหน้านี้แล้วคุณอยากบอกเพื่อนว่า