ใช้ดีแทคโทรไปต่างประเทศ กด 004

ดีแทคให้บริการโทรทางไกลไปต่างประเทศ ด้วยสัญญาณชัดเป๊ะ ทุกอารมณ์ ความรู้สึก

 • โทรไปต่างประเทศ โดยกด 004
 • โทรไปต่างประเทศ โดยกด +
 • วิธีการใช้งาน
 • โปรโมชั่น

กด 004 สบายใจ โทรไปต่างประเทศ คุณสามารถเช็ครหัสประเทศ และค่าโทรได้ง่าย ๆ เพียงเลือกประเทศที่ต้องการ

เลือกประเทศที่ต้องการตรวจสอบค่าบริการ

รหัสประเทศ
 


_ _ _

อัตราค่าบริการเบอร์บ้าน
( บาท/นาที )


_ _ _

อัตราค่าบริการเบอร์มือถือ
( บาท/นาที )


_ _ _
* คิดค่าบริการขั้นต่ำ 1 นาที ส่วนเกินคิดทุก 6 วินาที

คุณสามารถตรวจสอบรหัสประเทศ และค่าโทรได้ทันใจ

เลือกประเทศที่ต้องการตรวจสอบค่าบริการ

รหัสประเทศ


_ _ _

อัตราค่าบริการ ( บาท/นาที )


_ _ _
* คิดค่าบริการขั้นต่ำ 1 นาที ส่วนเกินคิดทุก 6 วินาที
* ลูกค้าดีแทคสามารถเลือกใช้บริการโทรออกต่างประเทศด้วยตนเอง โดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
 • กดเครื่องหมาย "+" = โทรออกต่างประเทศซึ่งดีแทคเป็นผู้เลือกผู้ให้บริการ (ในปัจจุบันดีแทคได้เลือกใช้บริการของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด) หรือ
 • กดรหัส 001 หรือ 009 = โทรออกต่างประเทศโดยใช้บริการของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ
 • กดรหัส 007 หรือ 008 = โทรออกต่างประเทศโดยใช้บริการของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

วิธีการโทรทางไกลจากมือถือ dtac
สบายใจกับการโทรทางไกลต่างประเทศจากมือถือdtacของคุณ ด้วย 6 บริการ + /004/001/009/007 และ 008
(บริการแต่ละประเภทแตกต่างกันในแง่ผู้บริการ/ สถานที่ปลายทาง/ อัตราค่าบริการและกฎระเบียบต่าง ๆ)

วิธีที่1 กด


+รหัสประเทศรหัสพื้นที่หมายเลขปลายทาง


วิธีที่2 กด


004รหัสประเทศรหัสเมืองหมายเลขปลายทาง


* คิดค่าบริการขั้นต่ำ 1 นาที ส่วนเกินคิดทุก 6 วินาที
* ลูกค้าดีแทคสามารถเลือกใช้บริการโทรออกต่างประเทศด้วยตนเอง โดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
 • กดเครื่องหมาย "+" = โทรออกต่างประเทศซึ่งดีแทคเป็นผู้เลือกผู้ให้บริการ (ในปัจจุบันดีแทคได้เลือกใช้บริการของ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด)
 • กดรหัส 004 = โทรออกต่างประเทศโดยใช้บริการของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด

ใหม่ ! โทรทางไกลไปประเทศลาว
รายละเอียดวิธีการโทรทางไกลไปประเทศลาว

วิธีเดิม


รหัสประเทศรหัสเมืองเลขหมายโทรศัพท์มือถือปลายทาง (7หลัก)


วิธีใหม่


รหัสประเทศรหัสเมืองเลขหมายโทรศัพท์มือถือปลายทาง (8หลัก)
การเพิ่มหลัก digit ของโทรศัพท์มือถือประเทศลาว
ตัวอย่างเช่น โทรทางไกลจากประเทศไทยไปเบอร์ปลายทางมือถือที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว ( หมายเลขปลายทางที่ลาว คือ 252 4567 )

วิธีเดิม


004รหัสประเทศ

( 856 )Mobile phone code

( 20 )หมายเลขปลายทาง

( 2524567 )


วิธีใหม่


004รหัสประเทศ

( 856 )Mobile phone code

( 20 )หมายเลขปลายทาง

( 22524567 )รหัสประเทศ รหัสมือถือ หมายเลขปลายทาง
856 20 22XX-XXXX
856 20 33XX-XXXX
856 20 44XX-XXXX
856 20 55XX-XXXX
856 20 66XX-XXXX
856 20 77XX-XXXX
856 20 88XX-XXXX
856 20 99XX-XXXX

โทรทางไกลไปต่างประเทศผ่าน 00400 ราคาพิเศษ! โทรไปเครือข่ายดิจิมาเลเซีย หรือ โทรไปเครือข่ายเทเลนอร์พม่า คิดค่าบริการเพียงนาทีละ 1.50 บาท ค่าสมัครเพียง 29 บาทต่อเดือน

สมัครกด แพ็กเกจ ค่าสมัคร
*104*712# International call to Telenor Myanmar monthly pack 29 บาทต่อเดือน
*104*704# International call to Digi Malaysia monthly pack 29 บาทต่อเดือน
* ค่าบริการข้างต้นยังไม่รวม VAT 7%

กด


00400รหัสประเทศรหัสพื้นที่หมายเลขปลายทาง


กรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือเบอร์ปลายทาง เพื่อตรวจสอบว่าเป็นเครือข่ายดิจิมาเลเซีย หรือ เครือข่ายเทเลนอร์พม่า

 • บริการ 004 สำหรับผู้ใช้บริการระบบจดทะเบียนรายเดือน ระบบ 1800 และระบบเติมเงินในเครือข่ายดีแทคที่เปิดใช้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศโดยเรียกผ่านบริการ 004
 • การคิดค่าบริการขั้นต่ำ 1 นาที โดยค่าบริการในนาทีต่อไปคิดเป็นช่วง ช่วงละ 6 วินาที เช่น การเรียกไปยังเลขหมายปลายทางไปประเทศจีนเป็นเวลา 1 นาที 15 วินาที จะคิดค่าบริการ 1 นาทีแรก 2.50 บาท และ 15 วินาทีหลังคิด 6 วินาที + 6 วินาที + 6 วินาทีเป็นเงิน 0.75 บาท รวมเป็น 3.25 บาท
 • บริการ 004 ให้บริการโดยบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด
 • ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

คำถามพบบ่อย