ใช้ดีแทคโทรไปต่างประเทศ

ดีแทคให้บริการโทรทางไกลไปต่างประเทศ ด้วยสัญญาณชัดเป๊ะ ทุกอารมณ์ ความรู้สึก

 • ลุ้นโชคกับ 004
 • โทรไปต่างประเทศ โดยกด 004
 • โทรไปต่างประเทศ โดยกด +
 • วิธีการใช้งาน

ลูกค้าแฮปปี้และดีแทคลุ้นโชค 2 ชั้น
แค่โทรจากไทยไปลาวผ่านรหัส 004
กด 004 ไปประเทศลาวครบ 50 บาทต่อเดือน ลุ้นรับโชคสองชั้นทันที

โชคชั้นที่ 1 รับค่าโทรฟรี 500 บาท เป็นเวลา 3 เดือน จำนวน 100 รางวัล รวมมูลค่า 150,000 บาท

โชคชั้นที่ 2 ลุ้นรับโชครถจักรยานยนต์ ยามาฮ่า ฟีโน่ พรีเมียม รางวัลละ 45,000 บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 450,000 บาท

วันนี้ – 28 ก.พ. 58 เท่านั้น

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัล รถจักรยานยนต์ ยามาฮ่า ฟีโน่ พรีเมียม

ลำดับ หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อ-สกุล
1 085141xxxx ระเบียบ ซานาตา
2 082495xxxx สีประทุม บุญประกอบ
3 083661xxxx ฮุ่ง สุริขันแก้วหาวงศ์
4 087646xxxx ภายุพล ศุภสุข
5 081450xxxx ประยูร บุญเจิม
6 081570xxxx กัลยาณี จิระภควี
7 091408xxxx แพง สาลี
8 087654xxxx จักรพันธ์ บุญพุฒ
9 083113xxxx สมคิด พิพัฒผล
10 085917xxxx อับดุลเลาะห์ หมัดละ
 1. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
  • ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเติมเงินและระบบรายเดือน ในเครือข่ายดีแทคที่เปิดใช้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ เรียกผ่านบริการ 004 ที่มีสถานภาพเป็นผู้ใช้บริการประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ไม่รวมนิติบุคคล และได้ลงทะเบียนผู้ใช้บริการตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยมียอดค่าใช้บริการโทรทางไกลไปต่างประเทศผ่านรหัส 004 เท่ากับหรือมากกว่า 50 บาทขึ้นไปต่อเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 - 28 กุมภาพันธ์ 2558
 2. การจับรางวัล
  • วันที่จับรางวัล : 16 มีนาคม 2558
  • จับรางวัล ณ อาคาร Call Center เลขที่ 409/2 หมู่ที่ 5 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
  • ระยะเวลาร่วมรายการตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2557 - 28 กุมภาพันธ์ 2558
 3. ของรางวัล
  • 3.1 รับค่าโทรฟรี 500 บาท 3 เดือน จำนวน 100 รางวัล รวมมูลค่า 150,000 บาท

   การรับสิทธิ์โบนัสโทรฟรี

   • สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเติมเงินและระบบรายเดือนในเครือข่ายดีแทค (ไม่รวมนิติบุคคล) ได้รับ SMS แจ้งรายการส่งเสริมการขายนี้จากทางบริษัทฯ
   • ผู้ที่จะได้รับสิทธิ์โบนัสโทรฟรีจะต้องมีการใช้งานโทรออกไปต่างประเทศผ่านรหัส 004 ไปประเทศลาว ในช่วงวันที่ 1 ธันวาคม 2557 - 28 กุมภาพันธ์ 2558 และมียอดการใช้บริการ 004 ไปประเทศดังกล่าว ตั้งแต่ 50 บาทต่อเดือนขึ้นไป ต่อ 1 เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเติมเงินในเครือข่ายดีแทค (ตามวันที่ปฎิทินเดือนและไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
   • ผู้ใช้บริการจะได้รับดีแทคโบนัสโทรฟรี โดยระบบจะทำการโอนเข้าอยู่ในกระเป๋าโบนัส ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป เป็นจำนวน 500 บาทต่อเดือน ตลอดสามเดือน ดังนี้
    • รอบที่ 1 : วันที่ 10 เมษายน 2558
    • รอบที่ 2 : วันที่ 15 พฤษภาคม 2558
    • รอบที่ 3 : วันที่ 15 มิถุนายน 2558
   • ผู้ใช้บริการจะได้รับดีแทคโบนัสโทรฟรี ซึ่งสามารถใช้งานได้ดังนี้
    • โทรในประเทศในเครือข่าย นาทีละ 2 บาท
    • ส่ง SMS ในประเทศในเครือข่าย ครั้งละ 2 บาท
    • ส่ง MMS ในประเทศในเครือข่าย ครั้งละ 2 บาท
   • กรณีที่ผู้ใช้บริการได้รับดีแทคโบนัส จะเริ่มใช้งานโบนัสโทรฟรีนี้ได้หลังได้รับ SMS ยืนยันสิทธิ์ โดยผู้ใช้บริการจะได้รับ SMS แจ้งการได้รับโบนัส ดังนี้

    แจ้งการเติมโบนัสโทรฟรี

    Happy : คุณได้รับแฮปปี้โบนัส XX บาท จากการโทรต่างประเทศผ่าน 004 ค่ะ

   • โบนัสโทรฟรีไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้โบนัสโทรฟรีแก่หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่อยู่ในสถานะระงับการใช้งาน หรือยกเลิกการใช้บริการ ณ วันที่บริษัททำการเติมโบนัสโทรฟรี
  • 3.2 รถจักรยานยนต์ ยามาฮ่า ฟีโน่ พรีเมี่ยม รางวัลละ 45,000 บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 450,000 บาท
 4. บริษัทจะประกาศผลการจับรางวัลเพื่อมอบรางวัลแก่ผู้โชคดี ณ สถานที่จับรางวัล และจะมีการติดต่อผู้โชคดีโดยตรงทางโทรศัพท์เลขหมายที่ร่วมรายการ
 5. เกณฑ์ในการตัดสินและแจกจ่ายของรางวัล มีดังนี้
  • ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องมีสถานภาพเป็นผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบรายเดือนหรือระบบเติมเงินแฮปปี้จากดีแทค (ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้นไม่รวมนิติบุคคคล) และจะต้องลงทะเบียนข้อมูลผู้ใช้บริการตามที่กฎหมายกำหนด โดยมียอดเงินคงเหลือไม่ต่ำกว่า 1 บาท ณ วันที่ได้รับรางวัล โดยจะต้องนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ พร้อมสำเนา 1 ชุด และหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเติมเงินแฮปปี้ที่ใช้บริการเติมเงินมาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่บริษัทฯ ในวันและเวลาทำการภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในแต่ละครั้ง มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ และจะมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีสำรองตามลำดับ และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการประชาสัมพันธ์ภาพถ่ายและรายชื่อผู้โชคดี
  • ผู้โชคดีจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้นตลอดรายการ ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่น ๆ ได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่บุคคลอื่นได้
  • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดเกี่ยวข้อง เช่น ค่าขนส่ง ค่าอากรแสตมป์
  • ผู้โชคดีต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ
  • คำตัดสินของคณะกรรมการจับรางวัลถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
  • พนักงานและครอบครัวของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด และบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการและของรางวัลในมูลค่าที่เท่าเทียมกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร. 1678 dtac call center

กด 004 สบายใจ โทรไปต่างประเทศ คุณสามารถเช็ครหัสประเทศ และค่าโทรได้ง่าย ๆ เพียงเลือกประเทศที่ต้องการ

เลือกประเทศที่ต้องการตรวจสอบค่าบริการ

รหัสประเทศ
 


_ _ _

อัตราค่าบริการเบอร์บ้าน
( บาท/นาที )


_ _ _

อัตราค่าบริการเบอร์มือถือ
( บาท/นาที )


_ _ _
* คิดค่าบริการขั้นต่ำ 1 นาที ส่วนเกินคิดทุก 6 วินาที

คุณสามารถตรวจสอบรหัสประเทศ และค่าโทรได้ทันใจ

เลือกประเทศที่ต้องการตรวจสอบค่าบริการ

รหัสประเทศ


_ _ _

อัตราค่าบริการ ( บาท/นาที )


_ _ _
* คิดค่าบริการขั้นต่ำ 1 นาที ส่วนเกินคิดทุก 6 วินาที
* ลูกค้าดีแทคสามารถเลือกใช้บริการโทรออกต่างประเทศด้วยตนเอง โดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
 • กดเครื่องหมาย "+" = โทรออกต่างประเทศซึ่งดีแทคเป็นผู้เลือกผู้ให้บริการ (ในปัจจุบันดีแทคได้เลือกใช้บริการของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด) หรือ
 • กดรหัส 001 หรือ 009 = โทรออกต่างประเทศโดยใช้บริการของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ
 • กดรหัส 007 หรือ 008 = โทรออกต่างประเทศโดยใช้บริการของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

วิธีการโทรทางไกลจากมือถือ dtac
สบายใจกับการโทรทางไกลต่างประเทศจากมือถือdtacของคุณ ด้วย 6 บริการ + /004/001/009/007 และ 008
(บริการแต่ละประเภทแตกต่างกันในแง่ผู้บริการ/ สถานที่ปลายทาง/ อัตราค่าบริการและกฎระเบียบต่าง ๆ)

วิธีที่1 กด


+รหัสประเทศรหัสพื้นที่หมายเลขปลายทาง


วิธีที่2 กด


004รหัสประเทศรหัสเมืองหมายเลขปลายทาง


* คิดค่าบริการขั้นต่ำ 1 นาที ส่วนเกินคิดทุก 6 วินาที
* ลูกค้าดีแทคสามารถเลือกใช้บริการโทรออกต่างประเทศด้วยตนเอง โดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
 • กดเครื่องหมาย "+" = โทรออกต่างประเทศซึ่งดีแทคเป็นผู้เลือกผู้ให้บริการ (ในปัจจุบันดีแทคได้เลือกใช้บริการของ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด)
 • กดรหัส 004 = โทรออกต่างประเทศโดยใช้บริการของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด

ใหม่ ! โทรทางไกลไปประเทศลาว
รายละเอียดวิธีการโทรทางไกลไปประเทศลาว

วิธีเดิม


รหัสประเทศรหัสเมืองเลขหมายโทรศัพท์มือถือปลายทาง (7หลัก)


วิธีใหม่


รหัสประเทศรหัสเมืองเลขหมายโทรศัพท์มือถือปลายทาง (8หลัก)
การเพิ่มหลัก digit ของโทรศัพท์มือถือประเทศลาว
ตัวอย่างเช่น โทรทางไกลจากประเทศไทยไปเบอร์ปลายทางมือถือที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว ( หมายเลขปลายทางที่ลาว คือ 252 4567 )

วิธีเดิม


004รหัสประเทศ

( 856 )Mobile phone code

( 20 )หมายเลขปลายทาง

( 2524567 )


วิธีใหม่


004รหัสประเทศ

( 856 )Mobile phone code

( 20 )หมายเลขปลายทาง

( 22524567 )รหัสประเทศ รหัสมือถือ หมายเลขปลายทาง
856 20 22XX-XXXX
856 20 33XX-XXXX
856 20 44XX-XXXX
856 20 55XX-XXXX
856 20 66XX-XXXX
856 20 77XX-XXXX
856 20 88XX-XXXX
856 20 99XX-XXXX
 • บริการ 004 สำหรับผู้ใช้บริการระบบจดทะเบียนรายเดือน ระบบ 1800 และระบบเติมเงินในเครือข่ายดีแทคที่เปิดใช้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศโดยเรียกผ่านบริการ 004
 • อัตราค่าบริการเรียกจากประเทศไทยไปยังเลขหมายปลายทางใน 8 ประเทศตามข้อมูลด้านล่าง โดยลดจากอัตราปกติดังนี้
  ประเทศ อัตราค่าบริการเดิม อัตราค่าบริการใหม่
  แคนาดา 3 บาท / นาที 2.50 บาท / นาที
  จีน 3 บาท / นาที 2.50 บาท / นาที
  ฮาวาย 3 บาท / นาที 2.50 บาท / นาที
  ฮ่องกง 3 บาท / นาที 2.50 บาท / นาที
  ลาว 4 บาท / นาที 2.50 บาท / นาที
  มาเลซีย 4 บาท / นาที 2.50 บาท / นาที
  สิงคโปร์ 3 บาท / นาที 2.50 บาท / นาที
  สหรัฐอเมริกา 3 บาท / นาที 2.50 บาท / นาที
 • ผู้ใช้บริการในเครือข่ายดีแทค จะได้รับสิทธิพิเศษนี้ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน – 31 ธันวาคม 2557 โดยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป บริษัทจะคิดค่าบริการตามอัตราปกติ
 • การคิดค่าบริการขั้นต่ำ 1 นาที โดยค่าบริการในนาทีต่อไปคิดเป็นช่วง ช่วงละ 6 วินาที เช่น การเรียกไปยังเลขหมายปลายทางไปประเทศจีนเป็นเวลา 1 นาที 15 วินาที จะคิดค่าบริการ 1 นาทีแรก 2.50 บาท และ 15 วินาทีหลังคิด 6 วินาที + 6 วินาที + 6 วินาทีเป็นเงิน 0.75 บาท รวมเป็น 3.25 บาท
 • บริการ 004 ให้บริการโดยบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด
 • ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

คำถามพบบ่อย