ย้ายค่ายเบอร์เดิมมาใช้ดีแทค ง่าย ๆ 3 ขั้นตอน

เคลียร์ค่าใช้จ่ายกับค่ายเดิม


ผู้ใช้บริการแบบรายเดือนติดต่อค่ายเดิมเพื่อดำเนินการขอย้ายค่าย
  • เคลียร์ค่าใช้จ่ายกับค่ายเดิม
  • ไม่ติดสัญญาใด ๆ ค้างกับค่ายเดิม
หมายเหตุ : ผู้ใช้บริการแบบเติมเงินไม่สามารถโอนยอดเงิน และวันคงเหลือหรือบริการเสริมจากค่ายเดิมมายังดีแทคได้

กรอกแบบฟอร์มและยื่นเอกสารกับดีแทค


กรอกแบบฟอร์มขอย้ายค่ายเบอร์เดิมออนไลน์ที่นี่ แล้วเลือกรุ่นสินค้าที่ต้องการซื้อในราคาพิเศษ หรือที่ศูนย์บริการดีแทคที่ดีแทคพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนจากนั้นรอรับซิมการ์ดใหม่ ข้อเสนอพิเศษสำหรับลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิม
แนะนำ! สามารถนำใบแจ้งค่าบริการของค่ายเดิม มาใช้ยืนยันชื่อ-นามสกุลที่ลงทะเบียนไว้ได้

รอดำเนินการย้ายค่าย ภายใน 3 วัน


วันที่ 1 ใช้ซิมค่ายเดิม
รอรับ SMS ยืนยันการขอโอนย้าย
ขอบคุณที่ไว้วางใจย้ายเครือข่ายมาใช้ดีแทค ขณะนี้คำขอโอนย้ายหมายเลข 08xxxxxxxx อยู่ระหว่างดำเนินการ กรุณารอรับ SMS แจ้งผลอีกครั้ง
วันที่ 2 ใช้ซิมค่ายเดิม
รอรับ SMS ยืนยันการขอโอนย้าย
ย้ายสำเร็จ :
08xxxxxxxx ได้รับการอนุมัติ ย้ายเครือข่ายมาใช้ดีแทคเรียบร้อยแล้ว กรุณาเปลี่ยนมาใช้ซิมดีแทคในวันที่ (วันที่เริ่มใช้งาน)
ย้ายไม่สำเร็จ :
08xxxxxxxx ทางเครือข่ายเดิมไม่อนุมัติให้ย้ายเครือข่ายมาใช้ดีแทค สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1678 dtac call center
วันที่ 3 เปลี่ยนมาใช้ซิมดีแทค
เริ่มใช้งานซิมดีแทค พร้อมรอรับ SMS ต้อนรับและยืนยันโปรโมชั่นจากดีแทค
หมายเหตุ :
  • การขอย้ายค่ายใช้เวลาประมาณ 3 วันทำการ (วันจันทร์ - วันศุกร์ไม่รวมวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตกฤษ์) นับจากวันที่ยื่นเอกสารขึ้นอยู่กับช่วงเวลาในการยื่นเอกสาร และจำนวนคำขอใช้บริการ
  • หากมีปัญหาการขอย้ายค่าย กรุณาโทร. 1678 dtac call center