สำหรับคนชอบความคุ้ม เลือกเพิ่มการโทรได้ตามต้องการ

เงื่อนไขการใช้บริการ

 1. สำหรับผู้ใช้บริการแบบจดทะเบียนรายใหม่ รายปัจจุบันประเภทบุคคล (ไม่รวมผู้ใช้บริการประเภทองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจ) สามารถสมัครรายการส่งเสริมการขาย More Voice ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
 2. อัตราค่าบริการแพ็กเสริมรับสิทธิ์นานตามรายการส่งเสริมการขายแพ็กเกจ More Voice และสามารถสมัครรับสิทธิ์ได้มากกว่า 1 แพ็กเสริม ตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
  1. แพ็กเสริมโทรฟรีทุกเครือข่าย 115 นาที ค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำ 100 บาท/รอบบิล
   • รับสิทธิ์โทรทุกเครือข่าย 115 นาที/รอบบิล ตลอด 24 ชั่วโมง
   • สำหรับผู้ใช้บริการที่ได้รับสิทธิ์โทรฟรีวันเกิด และสมัครใช้บริการแพ็กเสริม โทรฟรีทุกเครือข่าย 115 นาที ระบบจะคิดค่าบริการจากนาทีคงเหลือของแพ็กเสริมก่อน และจะคืนเป็นส่วนลดด้วยอัตราปกติ ณ สิ้นรอบบิล
  2. แพ็กเสริม โทรฟรีกลางวัน-กลางคืนเบอร์ดีแทค ค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำ 249 บาท/รอบบิล
   • รับสิทธิ์โทรเบอร์ดีแทคไม่จำกัดจำนวนครั้ง ตั้งแต่เวลา 22.00.00 น. – 16.59.59 น.
   • แพ็กเสริม โทรฟรีกลางวัน-กลางคืนเบอร์ดีแทค จะไม่สามารถสมัครใช้บริการร่วมกับแพ็กเสริม โทรฟรีกลางวันเบอร์ดีแทค (ข้อ 2.3) หรือแพ็กเสริม โทรฟรีรอบดึกเบอร์ดีแทค (ข้อ 2.4) ได้
  3. แพ็กเสริม โทรฟรีกลางวันเบอร์ดีแทค ค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำ 199 บาท/รอบบิล
   • รับสิทธิ์โทรเบอร์ดีแทคไม่จำกัดจำนวนครั้ง ตั้งแต่เวลา 05.00.00 น. – 16.59.59 น.
  4. แพ็กเสริม โทรฟรีรอบดึกเบอร์ดีแทค ค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำ 100 บาท/รอบบิล
   • รับสิทธิ์โทรเบอร์ดีแทคไม่จำกัดจำนวนครั้ง ตั้งแต่เวลา 22.00.00 น. – 07.59.59 น.
  5. แพ็กเสริม โทรฟรีเสาร์อาทิตย์เบอร์ดีแทค ค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำ 100 บาท/รอบบิล
   • รับสิทธิ์โทรเบอร์ดีแทคไม่จำกัดจำนวนครั้ง ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ตั้งแต่วันเสาร์เวลา 00.00.00 น. – วันอาทิตย์เวลา 23.59.59 น.
  6. แพ็กเสริม โทรฟรีเบอร์คนพิเศษดีแทค ค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำ 150 บาท/รอบบิล สำหรับสำหรับผู้ใช้บริการที่ใช้งานแพ็กเกจดังต่อไปนี้ Super nonstop, Go No Limit, Share package, More voice เท่านั้น
   • รับสิทธิ์โทรไม่จำกัดจำนวนครั้ง 1 เบอร์คนพิเศษ ดีแทค ตามที่ผู้ใช้บริการกำหนด ตลอด 24 ชั่วโมง
   • อัตราค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงเบอร์คนพิเศษ 10 บาท/ครั้ง/เบอร์
  7. แพ็กเสริม โทรฟรีเบอร์คนพิเศษดีแทค ค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำ 100 บาท/รอบบิล สำหรับสำหรับผู้ใช้บริการที่ใช้งานแพ็กเกจดังต่อไปนี้ Super nonstop, Go No Limit, Share package, More voice เท่านั้น
   • รับสิทธิ์โทรไม่จำกัดจำนวนครั้ง 1 เบอร์คนพิเศษ ดีแทค ตามที่ผู้ใช้บริการกำหนด ตั้งแต่เวลา 22.00.00 น. – 17.59.59 น.
   • อัตราค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงเบอร์คนพิเศษ 10 บาท/ครั้ง/เบอร์
  8. อัตราค่าโทรนอกช่วงเวลาหรือนอกสิทธิ์ของแพ็กเสริมเป็นไปตามอัตราที่กำหนดในรายการส่งเสริมการขายแพ็กเกจ dtac voice
   หมายเหตุ เฉพาะรายการส่งเสริมการขาย 2.2, 2.3, 2.4.และ 2.5 ที่โทรนอกช่วงเวลา และโทรต่อเนื่องถึงในช่วงเวลารับสิทธิ์ตามแพ็กเสริมที่สมัคร จะถูกคิดค่าบริการในอัตรานอกช่วงเวลา
 3. จำนวนสิทธิ์การโทรของแพ็กเสริม ไม่รวมค่าบริการเลขหมายพิเศษ ไม่สามารถยกไปใช้ในรอบบิลถัดไปได้ และไม่สามารถแลกหรือขอคืนเป็นเงินได้
 4. สำหรับผู้ใช้บริการที่สมัครหรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ระหว่างรอบบิล บริษัทฯ จะคำนวณค่าบริการเหมาจ่าย และค่าบริการส่วนเกินตามอัตราของรายการส่งเสริมการขายนี้และตามระยะเวลาการใช้บริการของรอบบิลนั้น ๆ ได้
 5. อัตราค่าบริการดังกล่าวข้างต้นไม่รวมค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ค่าบริการข้ามแดนอัตโนมัติ บริการ Audio Text บริการเลขหมายพิเศษ ค่าบริการเสริมอื่น ๆ นอกเหนือจากสิทธิ์ดังกล่าวข้างต้น และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าเปลี่ยนแพ็กเกจ เป็นต้น ค่าบริการดาวน์โหลดผ่านผู้ให้บริการแต่ละราย หากผู้ใช้บริการต้องการสมัครใช้บริการเสริม หรือบริการดาวน์โหลดอื่นๆ ผู้ใช้ต้องศึกษาเงื่อนไขการใช้บริการของผู้ให้บริการแต่ละรายให้ชัดเจนก่อนใช้บริการ สิทธิ์ดังกล่าวข้างต้นเฉพาะการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น
 6. สิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆ อาทิเช่น บริการเสริมฟังเพลงฟรีไม่เสียอินเทอร์เน็ต ฟรี dtac wifi บริการฟรีพื้นที่เก็บรูปและวีดีโอจาก Capture App และบริการเสริมฟรีอื่นๆจากรายการส่งเสริมการขายนั้น ได้รับสิทธิ์นาน 12 เดือน เท่านั้น ในกรณีที่บริษัททำการขยายระยะเวลาของแพ็กเกจหลักหลังครบระยะเวลารับสิทธิ์ 12 เดือน ส่วนเสริมต่างๆอาจมีการพิจารณาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
 7. สิทธิ์ดังกล่าวข้างต้นเฉพาะการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น อัตราค่าบริการดังกล่าวข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 8. สามารถตรวจสอบจำนวนนาทีที่ใช้ไปและจำนวนนาทีคงเหลือของแพ็กเสริมโทรฟรีทุกเครือข่าย 100 นาที กด *121*6#   
 9. สำหรับผู้ใช้บริการปัจจุบันที่ต้องการสมัครรายการส่งเสริมการขายนี้จะต้องมีสถานะปกติ ไม่อยู่ในสถานะระงับการใช้บริการชั่วคราว
 10. ผู้ใช้บริการควรศึกษาข้อกำหนด เงื่อนไขการใช้บริการ อัตราค่าบริการ วิธีการตั้งค่าการใช้งาน พื้นที่การให้บริการ เพื่อความสะดวกในการใช้บริการ ทั้งนี้ความเร็วของการใช้งานผ่านการเชื่อมต่อระบบบริการ dtac internet ขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาของการใช้งาน ความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ รวมถึงคุณภาพในการรับ-ส่งสัญญาณของอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ และในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการใช้บริการ data roaming อัตราค่าบริการจะขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการนั้น ๆ
 11. สิทธิพิเศษสำหรับรายการส่งเสริมการขายนี้จำกัดเฉพาะการติดต่อสื่อสารส่วนบุคคลระหว่างโทรศัพท์มือถือไปยังโทรศัพท์เท่านั้น และห้ามนำไปใช้ในการให้บริการ Voice over IP (VoIP) ต่าง ๆ หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการนำไปแสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจ หรือการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกในเชิงการค้า หรือเข้าสู่บริการอินเทอร์เน็ตซึ่งมีลักษณะที่ขัดต่อกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีต่อประชาชน ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้บริการ และยกเลิกสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยผู้ให้บริการจะเรียกเก็บค่าใช้บริการในอัตราปกติตามจำนวนการใช้งานในแต่ละรอบบิล
 12. รายการส่งเสริมการขายนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกำหนด ผู้ใช้บริการจะต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเลือกใช้บริการได้ที่ โทร. 1678 dtac call center (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ทั้งนี้ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และ/หรือเปลี่ยนแปลงรายการได้ตามที่เห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ทราบหากมีการเปลี่ยนแปลง
 13. ให้บริการโดย บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 28 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330