dtac WiFi calling | VoWiFi

wifi calling คืออะไร

บริการที่ช่วยให้สามารถโทรและรับสายโทรศัพท์ผ่านการเชื่อมต่อด้วย Wi-Fi ได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
โดยคิดค่าบริการเหมือนการโทรศัพท์ปกติตามอัตราแพ็กเกจปัจจุบันของคุณ สามารถใช้ได้ทั้งระบบรายเดือนและเติมเงิน

Wifi calling ดีอย่างไร

โทรเข้า-รับสาย
ทุกที่ทั่วโลกผ่านสัญญาณ WiFi
แม้ในพื้นที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์

สะดวก รับสาย-โทรออก
ได้ทุกเครื่องเหมือนอยู่เมืองไทย

ประหยัด ค่าบริการตามปกติ
ตามแพ็กเกจที่เรามี
เหมือนอยู่เมืองไทย

สมาร์ทโฟนรุ่นที่รองรับการใช้งาน

iPhone

Samsung

รุ่นอื่น ๆ (ดาวน์โหลดแอพฯ)

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone SE

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone 6 / iPhone 6 Plus

iPhone 5s

iPhone 5c

Samsung Galaxy S7

Samsung Galaxy S7 edge

Samsung Galaxy S6

Samsung Galaxy S6 edge

Samsung Galaxy S6 edge plus

Samsung Galaxy Note 5

Samsung Galaxy J5 (Version 2)

Samsung Galaxy J7 (Version 2)

Samsung Galaxy A8

Samsung Galaxy A5 2016

Samsung Galaxy A7 2016

สมาร์ทโฟนทุกรุ่น

ที่ใช้
iOS (version 5.0 ขึ้นไป)
Android (version 2.3 ขึ้นไป)

ดาวน์โหลด dtac wifi calling application ฟรี

วิธีการตั้งค่าใช้งาน

อัตราค่าบริการ

ในประเทศ

ต่างประเทศ

โทรออก

ตามแพ็กเกจที่ใช้งานปัจจุบัน

รับสาย

ฟรี

 1. dtac WiFi Calling แอพพลิเคชั่น เป็นบริการที่ให้โทรออก และรับสายในรูปแบบของเสียง หรือวิดีโอ รวมถึงสามารถแชต และส่งไฟล์หากัน โดยการเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi โดยต้องเป็นโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนรุ่นที่รองรับระบบปฏิบัติการ iOS เวอร์ชั่น 5 และ Android เวอร์ชั่น 2.3 เป็นต้นไป
 2. การเริ่มต้นใช้งานแอพพลิเคชั่น dtac WiFi Calling ผู้ใช้บริการต้องดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นผ่านทาง App Store หรือ Google Play Store ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของสมาร์ทโฟนที่ใช้อยู่ และต้องลงทะเบียนผู้ใช้ให้เรียบร้อย โดยขั้นตอนการสมัครเพื่อใช้บริการ dtac WiFi Calling มีเงื่อนไขดังนี้
  • 2.1 หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่จะต้องเป็นระบบดีแทค และต้องใช้เครื่องและซิมการ์ดที่รองรับการใช้งาน 4G เท่านั้น
  • 2.2 ผู้ใช้บริการจะได้รับรหัส OTP (One Time Password) ในรูปของข้อความสั้น SMS (Short Message Service) ในการลงทะเบียนครั้งแรก และรหัส OTP จะมีอายุใช้งานภายใน 15 นาที นับแต่ได้รับ หากเกินเวลา ต้องขอรหัส OTP ใหม่
  • 2.3 การตั้งค่ารหัสผ่าน (Password) จะต้องมีความยาวอย่างน้อย 8 ถึง 16 หลัก ซึ่งประกอบด้วยตัวเลข หรือตัวอักษรเพียงอย่างเดียว หรือสามารถใช้ตัวอักษรและตัวเลขผสมกันได้ เพื่อใช้เป็นรหัสประจำตัวของผู้ใช้บริการในการ Log In

   ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านนี้ได้เองในภายหลังตามเงื่อนไขและขั้นตอนที่ผู้ให้บริการกำหนด
 3. การ Log In เพื่อใช้บริการ dtac WiFi Calling
  • 3.1 เมื่อผู้ใช้บริการได้สมัครเพื่อใช้บริการ dtac WiFi Calling ตามขั้นตอนและวิธีการที่ผู้ให้บริการกำหนดเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้บริการจึงสามารถ Log In เพื่อใช้บริการ dtac WiFi Calling ได้
  • 3.2 ขั้นตอนและเงื่อนไขในการ Log In เพื่อใช้บริการ dtac WiFi Calling นั้น ผู้ใช้บริการสามารถทำการ Log In ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ตามที่ผู้ให้บริการจะได้กำหนดเพิ่มเติม) เพียง 1 (หนึ่ง) เครื่องต่อการใช้งานแต่ละครั้งเท่านั้น
 4. การรีเซตรหัสผ่าน (Password) ที่ใช้ในบริการ dtac WiFi Calling
  • 4.1 กรณีลืมรหัสผ่าน ผู้ใช้บริการต้องกดปุ่ม “ รีเซตรหัสผ่าน” และระบุหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้ในการสมัครเพื่อใช้บริการ dtac WiFi Calling และระบุรหัสยืนยัน จำนวน 4 หลัก ที่ได้รับทาง OTP เพื่อปลดล็อค และตั้งค่ารหัสผ่านความยาวอย่างน้อย 8 ถึง 16 หลักใหม่
  • 4.2 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการใส่รหัสผ่านเกินจำนวนครั้งที่กำหนด จะมีข้อความแจ้งให้ผู้ใช้บริการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ และ Log in อีกครั้งหลังได้รับ SMS แจ้งเปลี่ยนรหัสผ่านสำเร็จแล้วอย่างน้อย 3 นาที

   ทั้งนี้ ผู้ให้บริการอาจกำหนดเพิ่มเติม แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอน และเงื่อนไขในการตั้งค่ารหัสผ่าน ได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ
 5. ในขณะที่เชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi เพียงอย่างเดียว และต้องการรับสายด้วยแอพพลิเคชั่น dtac WiFi Calling ผู้ใช้บริการจะต้องปิดบริการ dtac call forward และ Voice mail โดยพิมพ์ ##21# หรือ ##002# และกดโทรออก มิฉะนั้น หมายเลขต้นทางจะไม่สามารถติดต่อคุณได้
 6. คุณภาพการใช้งานทั้งแบบเสียงและวิดีโอขึ้นกับคุณภาพสัญญาณ Wi-Fi หากคุณภาพของสัญญาณ Wi-Fi ไม่เสถียร ก็ส่งผลต่อคุณภาพของเสียงและภาพเช่นกัน
 7. การใช้บริการแอพพลิเคชั่น dtac WiFi Calling โทรไปยังหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน หรือหมายเลขโทรด่วนต่างๆ จะไม่สามารถแจ้งพิกัดที่ผู้ใช้บริการอยู่ได้อัตโนมัติ จึงจำเป็นต้องแจ้งสถานที่ด้วยตนเอง หรือเปลี่ยนไปใช้สัญญาณโทรศัพท์มือถือปกติในการโทรไปยังหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าว
 8. ค่าใช้บริการ
  • 8.1 ขณะใช้งานในประเทศไทย
   • - คิดค่าบริการเดียวกับการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นนาทีหรือวินาที ตามแพ็กเกจปัจจุบันของผู้ใช้บริการ โดยหักจากจำนวนที่ใช้งานได้ตามแพ็กเกจ และไม่เสียค่าบริการในการรับสาย หากผู้ใช้บริการไม่ได้สมัครแพ็กเกจไว้ จะต้องเสียค่าบริการตามอัตราส่วนเกินที่กำหนดไว้ในโปรโมชั่นที่ใช้งานอยู่
  • 8.2 ขณะใช้งานในต่างประเทศ
   • - การใช้บริการแอพพลิเคชั่น dtac WiFi Calling โทรกลับหมายเลขโทรศัพท์ในประเทศไทย หมายรวมถึงหมายเลขโทรศัพท์มือถือ, บ้าน และสายด่วนที่จดทะเบียนในประเทศไทย คิดค่าบริการเดียวกับการโทรออกในประเทศไทย เป็นนาทีหรือวินาที ตามแพ็กเกจปัจจุบันของผู้ใช้บริการ โดยหักจากจำนวนที่ใช้งานได้ตามแพ็กเกจ และไม่เสียค่าบริการในการรับสาย หากผู้ใช้บริการไม่ได้สมัครแพ็กเกจไว้ จะต้องเสียค่าบริการตามอัตราส่วนเกินที่กำหนดไว้ในโปรโมชั่นที่ใช้งานอยู่
   • - การโทรออกไปยังหมายเลขโทรศัพท์ประเทศอื่นๆ ที่ไม่ใช่หมายเลขที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะถูกคิดค่าบริการในอัตราโทรทางไกลระหว่างประเทศ (IDD) โดยจะคิดค่าบริการเหมือนผู้ใช้บริการอยู่ในประเทศไทยและโทรทางไกลออกไปยังประเทศนั้น ๆ
   • - เพื่อป้องกันการถูกคิดค่าบริการโทรออกและ/หรือรับสายผ่านบริการโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศ (International Roaming) เมื่ออยู่ต่างประเทศ ผู้ใช้งานต้องปิดการเชื่อมต่อสัญญาณโทรศัพท์ และเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi ตลอดการใช้งานเท่านั้น
 9. บริการนี้อาจไม่สามารถใช้ได้บางประเทศที่มีมาตรการควบคุมการใช้งานโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต (VoIP)
 10. ระบบจะทำการเก็บบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ หรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการรวบรวมและประมวลผลเท่าที่จำเป็น รวมถึงยินยอมให้เปิดเผย ส่งและ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอก ไม่ว่าในประเทศหรือนอกประเทศ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการปรับปรุงและ/หรือการบริหารจัดการกิจการโทรคมนาคมและ/หรือการให้บริการโทรคมนาคม ตลอดจนการให้บริการใดๆ ร่วมกับบุคคลอื่น
 11. บริการ dtac WiFi Calling สำหรับผู้ใช้บริการสื่อสารส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำบริการไปใช้ในเชิงพาณิชย์ เพื่อแสวงหาผลกำไรไม่ว่าในรูปแบบใด อาทิ การนำไปใช้เพื่อให้บริการ Voice over IP หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ หากข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีการนำบริการไปใช้ในลักษณะที่ผู้ให้บริการไม่อนุญาต ขอสงวนสิทธิ์ระงับหรือยกเลิกการให้บริการ และ/หรือยกเลิกสิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายทันที โดยผู้ใช้บริการสละสิทธิ์เรียกร้องทุกประการที่เกิดขึ้นจากการระงับหรือยกเลิกการให้บริการ
 12. บริการ dtac WiFi Calling นี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ได้กำหนด ผู้ใช้บริการสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเลือกใช้บริการได้ที่ http://www.dtac.co.th/network/wifi-calling.html หรือ โทร.1678