dtac eSIM

dtac eSIM

  • eSIM คืออะไร

  • ปัจจุบันมี Smartphone รุ่นใดบ้างที่รองรับการทำการ 2 ซิมแบบที่เป็น eSIM

  • ทำอย่างไรจึงจะสามารถใช้งาน eSIM ของ dtac ได้

  • ถ้าลูกค้าซื้อ iPhone ใหม่ (2018) จะย้ายข้อมูล eSIM ได้อย่างไร

  • จะรู้ได้อย่างไรว่ามีสายโทรเข้ามา

  • ลูกค้าสามารถใช้ iMessage หรือ Facetime ได้ทั้ง 2 เบอร์หรือไม่

  • eSIM สามารถใช้งานได้กับกลุ่มลูกค้าใดบ้าง

  • แผนบริการใดบ้างที่ให้บริการ eSIM

  • มีค่าบริการในการขอใช้ eSIM หรือไม่

  • ลูกค้าสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ Dual SIM ที่เป็นแบบ eSIM ได้ที่ใด