ชำระค่าบริการอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิต

รับดับเบิ้ลคุ้ม เพียง สมัครหักชำระค่าบริการอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิต

คุ้ม 1 เลือกรับ โทรฟรีเบอร์ดีแทคเดือนละ 100 นาที นาน 3 เดือน
        
หรือ อินเทอร์เน็ตเดือนละ 1 GB นาน 2 เดือน

คุ้ม 2 รับสิทธิพิเศษจากธนาคารที่ร่วมรายการ

พิเศษ! dtac lifecare ประกันอุบัติเหตุ
รับความคุ้มครองต่อเนื่องสูงสุด 500,000 บาท

สิทธิพิเศษจากธนาคารและดีแทค

ธนาคาร & ดีแทค สิทธิพิเศษใหม่ ระยะเวลาสิ้นสุด
รับฟรี "ค่าโทรศัพท์ในเครือค่ายดีแทค เดือนละ 100 นาที นาน 3 เดือน
หรือรับฟรี Internet 1 GB ต่อเดือน นาน 2 เดือน"

พร้อมรับ dtac Lifecare วงเงินคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุด 5 แสนบาท
* (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ dtac กำหนด)
31 มี.ค. 60
รับ“คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS 5 เท่า
จากยอดชำระค่าบริการรายเดือนตลอดระยะเวลา 3 เดือน
(สูงสุดไม่เกิน 500 คะแนน/รายการ)”
เพิ่มเติมโทร 02-123-5000
31 ธ.ค. 60
รับ"คะแนนสะสม 1,000 คะแนน สูงสุด 3,000 คะแนนหรือ รับเครดิตเงินคืน 100 บาท
สูงสุด 300 บาท" (เฉพาะบัตรเครดิต SCB Family Plus)
เพิ่มเติมโทร 02-777-7777
31 มี.ค. 60
รับ “คะแนนสะสม 1,000 คะแนน ต่อ 1 บิล
และจำกัดจำนวนไม่เกิน 3 บิล หรือ 3,000 คะแนน”
เพิ่มเติมโทร 02-285-1555
31 มี.ค. 60
รับ “เครดิตเงินคืน 3% ต่อบิล นาน 3 เดือน สูงสุด 80 บาทต่อบิล”
เพิ่มเติมโทร 1588 หรือโทร. 02-667-8899
28 ก.พ. 60
รับ “คะแนนสะสม Thank You Rewards สูงสุด 2,000 คะแนน”
เพิ่มเติมโทร. 02 638 4000
31 มี.ค. 60

 

วันนี้ – 31 มี.ค. 60

สนใจสมัครได้ที่

 1. ศูนย์บริการดีแทคทุกสาขา
 2. Call Center ของธนาคารที่ร่วมรายการ
 3. Download ใบสมัคร และกรอกรายละเอียดแล้วส่งกลับมา ตามที่อยู่ในเอกสารหรือส่งที่ศูนย์บริการดีแทคทุกสาขา

โครงการ สมัครหักชำระค่าบริการรายเดือน รับฟรี ค่าโทรศัพท์ในเครือค่ายดีแทค เดือนละ 100 นาที นาน 3 เดือน หรือรับฟรี Internet 1 GB ต่อเดือน นาน 2 เดือน พร้อมรับ dtac Lifecare วงเงินคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุด 5 แสนบาท* (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ dtac กำหนด รายละเอียดเพิ่มเติมโทร 1678)

 1. สำหรับลูกค้าผู้ใช้บริการดีแทคระบบรายเดือนในนามบุคคลธรรมดา ที่ทำการสมัครหักชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิตกับธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2560 รับโบนัสฟรีค่าโทรศัพท์ในเครือข่ายดีแทค เดือนละ 100 นาที นาน 3 เดือน หรือรับฟรี Internet 1 GB ต่อเดือน นาน 2 เดือน พร้อมรับ dtac Lifecare วงเงินคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุด 500,000 บาท พร้อมทั้งรับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าของธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
  • 1.1 สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี เมื่อสมัครใช้บริการชำระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการรายเดือน (Auto Payment Service) ผ่านบัตรเครดิต KTC ทุก 1 รายการจะได้รับคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS พิเศษ 5 เท่า จากยอดชำระค่าบริการรายเดือนตลอดระยะเวลา 3 เดือน (สูงสุดไม่เกิน 500 คะแนน/รายการ) เมื่อสมัครหักชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิตตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560
  • 1.2 สำหรับลูกค้าธนาคารยูโอบี ที่สมัครบริการ UOB Paybills รายใหม่ ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2560 รับคะแนนสะสม 1,000 คะแนน ต่อ 1 บิล และจำกัดจำนวนไม่เกิน 3 บิล หรือ 3,000 คะแนน ต่อ 1บัญชีบัตรเครดิต ตลอดช่วงระยะเวลาโปรแกรม
  • 1.3 สำหรับลูกค้าธนาคารซิตี้แบงค์ รับเครดิตเงินคืน 3% นาน 3 เดือน ทุกยอดการใช้จ่าย เฉพาะลูกค้าผู้สมัครบริการ Citibank One Bill (เครดิตเงินคืนภายใน 2 รอบบัญชีนับจากวันที่มีการตัดค่าบริการในรอบบัญชี) (เมื่อสมัครหักชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิตตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2560)
  • 1.4 สำหรับลูกค้าธนาคารกรุงเทพ เมื่อสมัครบริการหักชำระค่าบริการอัตโนมัติ dtac รับฟรี คะแนนสะสม Thank You Rewards 2,000 คะแนน (เฉพาะบัตรเครดิตไทเทเนียม และบัตรแอร์เอเชีย รับเครดิตเงินคืน 200 บาท) (เมื่อสมัครหักชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิตตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2560)
  • 1.5 สำหรับลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ เมื่อสมัคร 1 รายการ รับคะแนนสะสมพิเศษ SCB Rewards 1,000 คะแนน หรือ รับเครดิตเงินคืนพิเศษ 100 บาท (สำหรับบัตรเครดิต SCB Family Plus) เมื่อสมัคร 2 รายการขึ้นไป รับคะแนนสะสมพิเศษ SCB Rewards 3,000 คะแนน หรือ รับเครดิตเงินคืนพิเศษ 300 บาท (สำหรับบัตรเครดิต SCB Family Plus) ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2560
 2. เงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมโครงการ เพื่อหักชำระค่าบริการรายเดือน
  • 2.1   ผ่านบัตรเครดิต : ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้ถือบัตรเครดิต Visa หรือ Master Card ที่ออกโดยธนาคารที่บริษัทได้ตกลงทำสัญญาไว้ โดยสามารถสมัครผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งดังนี้
   • 1) ธนาคารหรือบริษัทผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต เฉพาะที่มีสำนักงานหรือสาขาในประเทศไทย หรือ
   • 2) ศูนย์บริการดีแทคทุกสาขาทั่วประเทศ
 3. ในกรณีผู้ใช้บริการประสงค์จะสมัครเข้าโครงการแต่มิได้เป็นผู้ถือบัตรเครดิต หรือมิได้เป็นเจ้าของบัญชีบัตรเครดิตสามารถสมัครเข้าโครงการได้โดยให้ผู้ถือบัตรเครดิตหรือเจ้าของบัญชีบัตรเครดิตให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร หรือให้ความยินยอมตามวิธีการอื่น ๆ ที่ธนาคาร, บริษัทผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต หรือที่บริษัทกำหนด
 4. บริษัทฯ สงวนสิทธิในการระงับ ยกเลิก หรือปฏิเสธการขอสมัครเข้าโครงการของผู้ใช้บริการในกรณีดังต่อไปนี้
  • 4.1   บัตรเครดิตที่ใช้สมัครเข้าโครงการนี้ถูกระงับหรือหมดอายุ หรือมีการแจ้งยกเลิกในระหว่างขั้นตอนพิจารณาการสมัคร
 5. ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการที่ผ่านการพิจารณาจากบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดข้างต้น จะได้รับ
  • 5.1 ฟรีค่าโทรศัพท์ในเครือข่ายดีแทค เดือนละ 100 นาที นาน 3 เดือน หรือรับฟรี Internet 1 GB ต่อเดือน นาน 2 เดือน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติให้หักชำระค่าบริการรายเดือนผ่านบัตรเครดิต และได้รับข้อความสั้น (SMS) แจ้งยืนยันการรับโบนัสก่อน จึงจะสามารถใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด
  • 5.2 dtac lifecare เป็นโครงการที่มอบสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุกับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตโดยมีเงื่อนไขดังนี้
   • 1. โครงการนี้สำหรับลูกค้าจดทะเบียนแบบบุคคลธรรมดา(ไม่รวมประเภทองค์กรภาครัฐและองค์กรภาคธุรกิจ
   • 2. ลูกค้าจะได้รับสิทธิคุ้มครองเมื่อมีการชำระค่าบริการเต็มจำนวนตรงตามวันครบกำหนดชำระ ในรอบบิลแรกหลังจากการสมัคร โดยสิทธิความคุ้มครองจะเริ่มนับจากวันที่ชำระเงินในรอบบิลแรกนั้น จนถึงวันครบกำหนดชำระค่าบริการในรอบบิลถัดไป ลูกค้าสามารถสมัครผ่านช่องทางต่างได้ด้วยตัวเอง ดังนี้
    - IVR *1402
    - USSD *142#(ภาษาไทย), *142*9#(ภาษาอังกฤษ)
    - สำนักงานบริการลูกค้า
    - dtac center
    - 1678 dtac call center
    ระบบจะส่ง SMS ยืนยันให้ลูกค้าเมื่อบันทึกการสมัครสำเร็จ
   • 3. สิทธิการคุ้มครองจะถูกต่ออายุเมื่อผู้ใช้บริการชำระค่าบริการเต็มจำนวนภายในวันครบกำหนดชำระ โดยสิทธิการคุ้มครองจะเริ่มจากวันที่ชำระค่าบริการจนถึงวันครบกำหนดชำระในรอบบิลถัดไป
   • 4. วงเงินคุ้มครองจะขึ้นอยู่กับ segment ของลูกค้า กรณีที่ลูกค้าจดทะเบียนหลายเลขหมาย วงเงินคุ้มครองของทุกเลขหมายรวมกันไม่เกิน 1 ล้านบาท ดังนี้

    Customer Segmentation วงเงินคุ้มครอง (บาท)
    100,000
    500,000
    หมายเหตุ : ตรวจสอบสิทธิ์ด้วยตนเองที่ *140# โทรออก
   • 5. ขั้นตอนการรับสินไหมในกรณีที่ลูกค้าเสียชีวิต ผู้รับผลประโยชน์จะต้องแจ้ง 1766 call center ของเมืองไทยประกันชีวิต หรือ 1678 dtac call center ภายใน 30วัน นับจากลูกค้า(ผู้เอาประกัน)เสียชีวิต
   • 6. ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้น และการจำกัดความรับผิดจะต้องเป็นไปตามกรมธรรม์ของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ call center เมืองไทยประกันชีวิต โทร 1766 (ในเวลาทำการ)

   ทั้งนี้ สิทธิการรับ dtac Lifecare และค่าโทรศัพท์ในเครือข่ายดีแทค หรือ Internet 1 GB ฟรีนี้จะสิ้นสุดลงทันทีหากสถานะการใช้บริการของผู้ใช้บริการถูกระงับใช้บริการชั่วคราว หรือถาวร หรือเปลี่ยนสถานะการใช้บริการจากดีแทคแบบรายเดือนเป็นดีแทคแบบเติมเงิน
 6. กรณีผู้ใช้บริการประสงค์จะสมัครเข้าโครงการมีเลขหมายดีแทคแบบรายเดือนหลายเลขหมาย ภายใต้การจดทะเบียนชื่อบัญชีเดียวกันในขณะสมัคร ผู้ใช้บริการต้องสมัครเข้าร่วมโครงการทุกเลขหมายที่อยู่ภายในชื่อบัญชีเดียว กันนั้น โดยผู้ใช้บริการจะได้รับฟรีค่าโทรศัพท์ในเครือข่ายดีแทค เดือนละ 100 นาที นาน 3 เดือน หรือ Internet 1 GB ฟรี พร้อมรับ dtac Lifecare วงเงินคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุต่อเลขหมายที่สมัครเข้าโครงการ (ยกเว้น บริการ Multi SIM จะได้รับฟรีค่าโทรศัพท์ในเครือข่ายดีแทค เดือนละ 100 นาที นาน 3 เดือน หรือ Internet 1 GB ฟรี พร้อมรับ dtac Lifecare วงเงินคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ เฉพาะเลขหมายหลักเท่านั้น)
 7. เงื่อนไข การคำนวณการใช้งาน ค่าโทรศัพท์ในเครือค่าย และการคิดค่าใช้บริการ : ระบบจะคำนวณการใช้ค่าโทรศัพท์ในเครือข่ายดีแทค จากโบนัสที่ได้รับฟรีจำนวน เดือนละ 100 นาที นาน 3 เดือน หรือ Internet 1 GB นาน 2 เดือน ก่อน เมื่อโบนัสที่ได้รับหมดลง ระบบก็จะคำนวณการใช้งานจากสิทธิค่าโทรศัพท์ที่ผู้ใช้บริการได้รับในรายการส่งเสริมการขายหลักที่เลือกใช้ ทั้งนี้ หากรายการส่งเสริมการขายหลักไม่มีสิทธิใช้ค่าโทรศัพท์ในเครือข่ายดีแทค หรือมีแต่ใช้เกินจากสิทธิที่ได้รับ ระบบจะคิดค่าใช้บริการค่าโทรศัพท์ในเครือข่ายดีแทค ตามอัตราที่ระบุในรายการส่งเสริมการขายหลักที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้ในขณะนั้น
 8. ผู้ใช้บริการสามารถขอยกเลิกการหักชำระค่าบริการรายเดือนผ่าน บัญชีบัตรเครดิต โดยแจ้งให้ธนาคารหรือบริษัทผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต หรือบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ทั้งนี้ การยกเลิกดังกล่าวจะมีผลในรอบบิลถัดจากวันที่ครบกำหนดการแจ้งล่วงหน้า
 9. โบนัสค่าโทรศัพท์ในเครือข่ายดีแทค หรือ Internet 1 GB ฟรีที่ได้รับไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นได้ด้วย
 10. บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้ หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของบริษัท
 11. เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกข้อกำหนดนี้ได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านทาง ช่องทางที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร
ธนาคารไทยพาณิชย์
 1. การได้รับคะแนนสะสมพิเศษหรือเครดิตเงินคืนพิเศษ ต้องสมัครหักชำระค่าสาธารณูปโภคหรือค่าบริการรายเดือนอัตโนมัติที่เข้าร่วมรายการ ได้แก่ AIS, DTAC ,Truemove H, True vision, True online, CAT, TOT, TOT3G, Truelife Plus, True (fixed line), TT&T,3BB,การประปานครหลวง, การไฟฟ้านครหลวง ผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ สำหรับรายการใหม่เท่านั้น (สาธารณูปโภคหรือบริการนั้น ยังไม่เคยหักชำระผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์หรือได้เคยหักชำระผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์แล้วแต่ได้รับยกเลิกการหักชำระไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนวันเริ่มต้นรายการส่งเสริมการขายนี้) ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค- 31 มี.ค. 60* และต้องมีรายการหักชำระอย่างน้อย 1 รายการ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
 2. การให้คะแนนสะสมพิเศษหรือเครดิตเงินคืนพิเศษเข้าบัญชีบัตรเครดิตนี้ เป็นการให้สิทธิพิเศษเพียง 1 ครั้ง ในช่วงรายการส่งเสริมการขาย ไม่ใช่การให้สิทธิพิเศษรายเดือนหรือตลอดไป
 3. จำกัด 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์ ตลอดรายการส่งเสริมการขายนี้
 4. ผู้ถือบัตรจะได้รับคะแนนสะสมพิเศษหรือเครดิตเงินคืนพิเศษเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 60 วันหลังจากวันที่จบรายการส่งเสริมการขาย
 5. สำหรับการได้รับค่าโทรศัพท์ฟรีในเครือข่ายดีแทค เดือนละ 100 นาที นาน 3 เดือน หรือรับฟรี Internet 3G 1 GB ต่อเดือน นาน 2 เดือน ต่อเมื่อได้รับอนุมัติให้หักชำระค่าบริการรายเดือนผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ และได้รับ SMS แจ้งยืนยันการรับสิทธิพิเศษก่อน จึงจะสามารถใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ สิทธิพิเศษที่เลือกรับ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเมื่อเลือกรับสิทธิ์แล้ว
 6. dtac lifecare เป็นโครงการที่มอบสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุกับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต เงื่อนไขเป็นไปตามที่ดีแทค กำหนด รายละเอียดเพิ่มเติมโทร dtac Call Center 1678
 7. การให้สิทธิพิเศษของดีแทค เป็นไปตามเงื่อนไขที่ดีแทคกำหนด โดยธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 8. สิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายนี้ ทั้งของธนาคาร และ ดีแทค ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น
 9. ผู้ถือบัตรที่มีสิทธิ์ได้รับคะแนนหรือเครดิตเงินคืน จะต้องมีสถานะบัตรเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร และไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใดๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร อยู่จนถึงขณะรับคะแนนหรือเครดิตเงินคืน ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ระงับ และ/หรือ เรียกคืนคะแนนหรือเครดิตเงินคืน ในกรณีที่ตรวจพบว่า ผู้ถือบัตรยกเลิกการหักชำระผ่านบัตรหรือยกเลิกบัตรภายใน 6 เดือนนับจากวันสมัครหักชำระผ่านบัตร หรือมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 10. ธนาคาร มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือเคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี ทุกประเภทตามเงื่อนไขที่เข้าร่วมรายการตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560 เท่านั้น โดยขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC Cash Back, KTC เพื่อหน่วยงานของรัฐ KTC Visa Corporate Gold, KTC-SCG Visa Purchasing และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC Proud ไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้
 2. เมื่อสมาชิกสมัครใช้บริการชำระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการรายเดือน (Auto Payment Service) ผ่านบัตรเครดิต KTC ตามที่กำหนดและมีรายการเรียกเก็บเงินเพื่อชำระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการรายเดือนนั้นๆ ครบ 3 รอบบิล สมาชิกจะได้รับคะแนนสะสม Forever Rewards พิเศษ 5 เท่า/รายการ (สูงสุดไม่เกิน 500 คะแนน/รายการ) และขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการสมัครใช้บริการชำระค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ TOT ทุกบริการ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้
 3. ขอสงวนสิทธิ์การมอบคะแนนสะสม Forever Rewards พิเศษ สำหรับการสมัครใช้บริการชำระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการรายเดือน ผ่านบัตรเครดิต KTC เฉพาะการลงทะเบียนสมัครใหม่ในช่วงระยะเวลาของรายการเท่านั้น
 4. เคทีซีจะทำการโอนคะแนนสะสม Forever Rewards พิเศษ ที่ได้รับตามรายการนี้เข้าบัญชีบัตรเครดิตของสมาชิกภายใน 60 วัน หลังจากมีรายการเรียกเก็บเงินเพื่อชำระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการรายเดือนนั้นๆ ครบ 3 รอบบิล
 5. คะแนนสะสม Forever Rewards พิเศษ ที่ได้รับตามรายการนี้ ไม่มีวันหมดอายุ และ ไม่สามารถโอน หรือเปลี่ยนมือ หรือแลกเป็นเงินสดได้
 6. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนคะแนนสะสม Forever Rewards พิเศษ ตามรายการนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่า สมาชิกมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในรายการนี้ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้บัตร
 7. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบคะแนนสะสม Forever Rewards พิเศษ ตามรายการนี้ สำหรับสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรฯ และไม่มีประวัติผิดนัดชำระเงินหรือมียอดคงค้าง ตลอดระยะเวลารายการจนถึงวันที่เคทีซีทำการโอนคะแนนสะสมตามรายการเข้าบัญชีบัตรเครดิตให้กับสมาชิกเป็นที่เรียบร้อย
 8. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก รายละเอียด ข้อกำหนด และ/หรือเงื่อนไขใดๆ ของรายการนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของเคทีซี ถือเป็นที่สิ้นสุด
ธนาคารยูโอบี
 1. สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบีที่สมัคร UOB Pay Bills ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มีนาคม 2560 และได้รับการอนุมัติการใช้บริการ UOB Pay Bills ตามเงื่อนไขบริการ
 2. สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรเครดิตยูโอบีที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ โดยผู้ถือบัตรหลักและบัตรเสริม จะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรและไม่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ธนาคารทำการเครดิตคะแนนสะสม
 3. รับคะแนนสะสม 1,000 คะแนน ต่อ 1 บิล ต่อ 1 บัญชีบัตรเครดิต และจำกัดจำนวน 3 บิล หรือไม่เกิน 3,000 คะแนน ต่อ 1บัญชีบัตรเครดิต ตลอดช่วงระยะเวลาโปรแกรม
 4. สงวนสิทธิ์งดให้คะแนนสะสมกับรายการสาธารณูปโภคประเภทเดียวกันกับที่สมาชิกเคยสมัครในอดีตหรือเคยรับสิทธิพิเศษประเภทนั้นๆ ไปแล้ว ผู้ถือบัตรที่เคยสมัครและได้รับอนุมัติให้ใช้บริการ UOB Pay Bills และเคยเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายของ UOB Pay Bills มาก่อนหน้ารายการนี้แล้วไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับคะแนนสะสมในรายการส่งเสริมการขายนี้อีก
 5. สำหรับรายการที่ถูกหักบัญชีบัตรเครดิตเพื่อชำระค่าสาธารณูปโภคไปแล้วและต่อมาถูกยกเลิก ธนาคารจะไม่นำรายการที่ถูกยกเลิกดังกล่าวมาคำนวณในการให้คะแนนสะสม และธนาคารมีสิทธิ์เรียกตัดคะแนนสะสมที่ให้ไปแล้วคืนจากผู้ถือบัตรในกรณีที่มีการยกเลิกรายการจ่ายค่าบริการนั้นในภายหลัง
 6. ธนาคารจะเครดิตคะแนนสะสมภายใน 60 วันหลังจากที่ผู้ถือบัตรชำระรายการที่ถูกเรียกเก็บครบถ้วนตรงเวลา
 7. คะแนนสะสมไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้อื่นได้
 8. สำหรับคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดพลัส ธนาคารจะคำนวณคะแนนสะสมสำหรับรายการชำระแก่ผู้ให้บริการ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์พื้นฐาน True และ TOT ไม่เกินยอดชำระ 10,000 บาท/รายการ/เดือน
ธนาคารซิตี้แบงค์
 1. ธนาคารฯ จะทำการมอบเครดิตเงินคืน 3% เข้าบัตรให้เฉพาะลูกค้าผู้สมัครบริการ Citibank One Bill ภายใน 2 รอบบัญชี หลังจากมีการเรียกเก็บรอบบิลนั้น ๆ
 2. เฉพาะลูกค้าผู้สมัครบริการ Citibank One Bill ตั้งแต่วันนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560 และ เป็นลูกค้าที่ลงทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา
 3. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนของกำนัลในราคาที่ใกล้เคียงหรือเทียบเท่า
 4. ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในบริการสาธารณูปโภคหรือบริการอื่นใด ธนาคารเป็นเพียงสื่อกลางในการชำระเงินค่าบริการดังกล่าวเท่านั้น
 5. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ซิตี้โฟน แบงก์กิ้ง 1588 หรือโทร. 0-2667-8899
 6. ธนาคารฯ /บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ธนาคารกรุงเทพ
 1. สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ เมื่อสมัครหักชำระค่าบริการอัตโนมัติที่ dtac ระหว่าง วันที่ 1 ม.ค. – 31 มี.ค. 60 รับฟรีคะแนนสะสม Thank You Rewards 2,000 คะแนน (จำกัดคะแนนสูงสุด 2,000 คะแนน / ท่าน / เครือข่ายมือถือ / ตลอดโครงการ) ยกเว้น บัตรเครดิตไทเทนียม และบัตรเครดิตแอร์เอเชีย แพลทินัม มาสเตอร์การ์ด
 2. เฉพาะบัตรเครดิตไทเทเนียม และบัตรเครดิตแอร์เอเชีย รับเครดิตเงินคืน 200 บาท เมื่อสมัครหักชำระค่าบริการอัตโนมัติที่ dtac ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 31 มี.ค. 60 (จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 200 บาท / ท่าน / เครือข่ายมือถือ / ตลอดโครงการ)
 3. สำหรับผู้สมัครหักชำระค่าบริการอัตโนมัติรายใหม่และมีรายการหักชำระค่าบริการแล้วเท่านั้น ค่าบริการ dtac เดิมที่มีการหักชำระผ่านบัตรเครดิตยู่แล้วจะไม่ได้รับสิทธิ์
 4. ต้องเป็นสมาชิกบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ ยกเว้น บัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์, บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ อเมริกันเอ็กซ์เพรส, บัตรเครดิตองค์กร และบัตรเครดิตเพื่อการจัดซื้อทุกประเภท ไม่สามารถสมัครใช้บริการได้
 5. เฉพาะบัตรหลักเท่านั้น และต้องมีสถานภาพบัตรปกติ และไม่มีการผิดนัดชำระในวันสิ้นรอบบัญชีที่มีการคำนวณให้คะแนนสะสม
 6. ธนาคารจะทำการโอนคะแนนสะสม Thank You Rewards หรือเครดิตเงินคืน ให้ภายใน 60 วันนับจากวันทำรายการตัดยอดบัตรเครดิตสำเร็จ
 7. ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะยกเว้นหรือยกเลิกข้อเสนอนี้กับผู้ถือบัตรรายใดตามที่ธนาคารเห็นสมควรได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อโต้แย้งคำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 9. รายการส่งเสริมการขายนี้เป็นการให้สิทธิพิเศษสำหรับการสมัครใหม่เพียงครั้งเดียว มิใช่การให้โปรโมชั่นรายเดือน หรือตลอดไป
 10. การให้โปรโมชั่นของ dtac เป็นไปตามเงื่อนไขที่แต่ละบริษัทฯ กำหนด
 11. สมัครบริการได้ที่ dtac ทุกสาขา
 12. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ส่วนบริการสมาชิกบัตร โทร. 02 638 4000 หรือ www.bangkokbank.com/creditcard