รับดับเบิ้ลคุ้ม เพียง สมัครหักชำระค่าบริการอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิต

คุ้ม 1 ฟรีอินเทอร์เน็ต 6 GB
(1 GB ต่อเดือน นาน 6 เดือน)

คุ้ม 2 รับ dtac Reward GOLD MEMBER
นาน 3 เดือน

คุ้ม 3 รับสิทธิพิเศษจาก
ธนาคารที่ร่วมรายการ

พิเศษ! dtac lifecare วงเงินคุ้มครอง
กรณีเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุ 100,000 บาท

สิทธิพิเศษจากธนาคารและดีแทค

ธนาคาร & ดีแทค สิทธิพิเศษใหม่ ระยะเวลา
รับ “อินเทอร์เน็ท 6 GB” (1 GB ต่อเดือน นาน 6 เดือน)
พร้อมรับ dtac Reward GOLD MEMBER นาน 3 เดือน
เพิ่มเติม www.dtac.co.th/dtacreward/goldmember.html
พิเศษ! dtac Lifecare วงเงินคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 100,000 บาท
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ dtac กำหนด
1 มกราคม 63
ถึง
31 ธ.ค. 63
รับ “บัตรกำนัล Starbuck มูลค่า 100 บาท เมื่อลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ภายในวันที่สมัคร”
*พิมพ์ dtac (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต
12 หลักสุดท้าย (ไม่ต้องเว้นวรรคระหว่างหมายเลข
ส่งมาที่ 4712228 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)
เพิ่มเติม
1 เมษายน 63
ถึง
30 มิถุนายน 63
รับ “คะแนนสะสม Thank You Rewards 5 เท่า
จากยอดชำระค่าบริการรายเดือน หรือ รับเครดิตเงินคืน 12%
จากยอดชำระค่าบริการ ตลอดระยะเวลา 3 เดือน”
1 เมษายน 63
ถึง
31 ธันวาคม 63

 

สนใจสมัครได้ที่

 1. dtac app / mydtac e-Service
 2. ธนาคารที่ร่วมรายการ เฉพาะที่มีสำนักงานหรือสาขาในประเทศไทย

เงื่อนไขการรับสิทธิ์เพิ่มเติมสำหรับลูกค้าของธนาคารที่เข้าร่วม แคมเปญ

 • บัตรซิตี้แบงค์
  1. โปรโมชั่นนี้สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ที่ (1) นำบัตรเครดิตซิตี้ไปสมัครหักชำระค่าบริการมือถือรายเดือนอัตโนมัติผ่านช่องทาง dtac และ (2) ต้องมีการลงทะเบียนเข้าร่วมโปรโมชั่นผ่าน SMS ภายในวันเดียวกัน ภายในระยะเวลาโปรโมชั่น วันที่ 1 เมษายน2563 – 30 มิถุนายน 2563
  2. จำกัด 1 สิทธิ์/1เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตลอดระยะเวลาโปรโมชั่น โดยลูกค้าต้องไม่มีรายการเรียกเก็บค่าบริการอัตโนมัติรายเดือนของเบอร์ที่เข้าร่วมรายการนี้ผ่านบัตรเครดิตซิตี้ในช่วง 6 เดือนก่อนหน้า นับจากวันที่ลูกค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโปรโมชั่น
  3. ธนาคารฯจะทำการจัดส่งบัตรกำนัล Starbucks มูลค่า 100 บาท ไปยังที่อยู่ของลูกค้าที่ลงทะเบียนไว้กับธนาคารฯ ภายใน 90 วันทำการนับจากวันที่มีการเรียกเก็บค่าบริการอัตโนมัติรายเดือน AIS และ/หรือ DTAC ผ่านบัตรเครดิตซิตี้สำเร็จ
  4. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้
  5. ติดต่อธนาคารซิตี้แบงค์ https://www.citibank.co.th/th/footer/ContactUs.html
 • บัตรธนาคารกรุงเทพ
  1. สิทธิพิเศษเฉพาะผู้สมัครบริการหักชำระค่าบริการอัตโนมัติ dtac ผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ รายใหม่เท่านั้น (ไม่เคยสมัครหักชำระค่าบริการอัตโนมัติ dtac ผ่านบัตรเครดิต (บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ หรือบัตรเครดิตอื่นๆ) หรือลูกค้าเดิมที่เคยหักชำระผ่านบัตรเครดิตฯ แล้ว แต่ได้ยกเลิกการหักชำระค่าบริการไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันเริ่มต้นรายการส่งเสริมการขายนี้) ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 63 – 31 ธ.ค. 63
   1. รับคะแนนสะสม Thank You Rewards 5 เท่า จากยอดชำระค่าบริการรายเดือน ตลอดระยะเวลา 3 เดือน (จำกัด 400 คะแนน/เดือน และสูงสุดไม่เกิน 1,200 คะแนน/ท่าน ตลอดรายการ)
    • สำหรับบัตรอินฟินิท ธนาคารกรุงเทพ และบัตรผู้นำแพลทินัม ธนาคารกรุงเทพ ทุก 25 บาท รับคะแนนปกติ 2 คะแนน + คะแนนส่วนเพิ่ม 3 คะแนน
    • สำหรับบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพทั่วไป ทุก 25 บาท รับคะแนนปกติ 1 คะแนน + คะแนนส่วนเพิ่ม 4 คะแนน
   2. เฉพาะบัตรเครดิตไทเทเนียม และบัตรเครดิตแอร์เอเชีย รับเครดิตเงินคืน 12% จากยอดชำระค่าบริการรายเดือน ตลอดระยะเวลา 3 เดือน (จำกัดเครดิตเงินคืน 80 บาท/ท่าน/เดือน) เมื่อสมัครบริการหักชำระค่าบริการอัตโนมัติที่ dtac รายใหม่
  2. ผู้สมัครจะได้รับคะแนนสะสมพิเศษหรือเครดิตเงินคืน สำหรับค่าบริการ 3 รอบบิลแรกต่อเนื่อง และยอดการใช้จ่ายต้องเกิดขึ้นภายใน 4 เดือน นับจากเดือนที่สมัครบริการ ตัวอย่างการคำนวณ
   กรณีที่ 1 นาย ก ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพทั่วไป (ทุก 25 บาท รับคะแนน Thank You Rewards 1 คะแนน) สมัครหักชำระค่าบริการอัตโนมัติรายเดือน dtac เดือน เม.ย. 63 และมีรายการตัดค่าบริการดังนี้
   เดือน รายการตัดบัตรครั้งที่ ยอดหักชำระ รับคะแนนปกติ รับคะแนนส่วนเพิ่ม รับคะแนนรวม
   พ.ค. 63 1 790 31.6 126.4 158
   มิ.ย. 63 2 790 31.6 126.4 158
   ก.ค. 63 3 790 31.6 126.4 158
   Total 94.8 379.2 474
   นาย ก จะได้รับคะแนนสะสม Thank You Rewards ทั้งสิ้น 474 คะแนน (คะแนนปกติ 94.8 + คะแนนส่วนเพิ่ม 379.2)
   กรณีที่ 2 นาย ข ถือบัตรเครดิตไทเทเนียม สมัครหักชำระค่าบริการอัตโนมัติรายเดือน dtac เดือน เม.ย. 63 และมีรายการตัดค่าบริการดังนี้
   เดือน รายการตัดบัตรครั้งที่ ยอดหักชำระ คำนวณเครดิต
   เงินคืน 12%
   จำกัดเครดิตเงินคืน 80
   บาท/เดือน
   มิ.ย. 63 1 690 82.8 80
   ก.ค. 63 2 690 82.8 80
   ส.ค. 63 3 690 - -
   Total 160
   นาย ข จะได้รับเครดิตเงินคืน 160 บาท เนื่องจากธนาคารจะคำนวณเครดิตเงินคืน 3 รอบบิลแรกต่อเนื่อง และยอดค่าบริการต้องเกิดขึ้นภายใน 4 เดือน นับจากเดือนที่สมัคร ในกรณีนี้ธนาคารจะเริ่มนับจากเดือน เม.ย. – ก.ค. 63
  3. คะแนนสะสมและเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน / เปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้
  4. สำหรับผู้สมัครที่มีรายการหักชำระค่าบริการ dtac ผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพหรือบัตรเครดิตอื่นๆ อยู่แล้วจะไม่ได้รับสิทธิ์
  5. สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ ประเภทบัตรวีซ่า หรือมาสเตอร์การ์ด ที่เป็นบัตรหลักเท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์ ธนาคารกรุงเทพ, บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส, บัตรเครดิตองค์กร, บัตรเครดิตจัดซื้อ และบัตรเสริมทุกประเภท โดยต้องมีสถานภาพปกติไม่ผิดนัดชำระ และไม่ผิดเงื่อนไขใด ๆ ในการใช้บัตรเครดิตจนถึงวันที่ธนาคารโอนคะแนนสะสมหรือเครดิตเงินคืนให้
  6. ธนาคารจะทำการโอนคะแนนสะสม Thank You Rewards หรือ เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 90 วันนับจากวันที่ธนาคารอนุมัติรายการเรียกเก็บไปยังผู้ถือบัตร โดยจะแสดงยอดคะแนนสะสมหรือเครดิตเงินคืนในใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต (คืนในบัญชีบัตรหลักเท่านั้น)
  7. ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะยกเว้น, ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงข้อเสนอนี้กับผู้ถือบัตรรายใดก็ตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อโต้แย้งคำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  8. รายการส่งเสริมการขายนี้เป็นการให้สิทธิพิเศษสำหรับการสมัครใหม่เพียงครั้งเดียว มิใช่การให้โปรโมชั่นรายเดือน หรือตลอดไป
  9. การให้โปรโมชั่นของ dtac เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด สมัครหักชำระค่าบริการอัตโนมัติรายเดือน dtac ได้ที่เว็บไซต์ dtac ( https://my.dtac.co.th/esv/login ) หรือ dtac mobile application
  10. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ส่วนบริการสมาชิกบัตร โทร. 02 638 4000 หรือ www.bangkokbank.com/creditcard
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  โครงการ สมัครหักชำระค่าบริการรายเดือน รับฟรี Internet 1 GB ต่อเดือน นาน 6 เดือน พร้อมรับสิทธิ์ dtac reward GOLD MEMBER นาน 3 เดือน และพิเศษ! dtac Lifecare วงเงินคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 100,000 บาท* (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ dtac กำหนด รายละเอียดเพิ่มเติมโทร 1678)

  1. สำหรับลูกค้าผู้ใช้บริการดีแทคระบบรายเดือนในนามบุคคลธรรมดา ที่ทำการสมัครหักชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิตกับธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 รับฟรี Internet 6 GB ( 1 GB ต่อเดือน นาน 6 เดือน) พร้อมรับสิทธิ์ dtac reward GOLD MEMBER นาน 3 เดือน และพิเศษ! dtac Lifecare วงเงินคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 100,000 บาท พร้อมทั้งรับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าของธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
   1. สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ที่ เมื่อนำบัตรเครดิตซิตี้ไปสมัครหักชำระค่าบริการมือถือรายเดือนอัตโนมัติผ่านช่องทาง dtac และต้องมีการลงทะเบียนเข้าร่วมโปรโมชั่นผ่าน SMS ภายในวันเดียวกัน ภายในระยะเวลาโปรโมชั่น วันที่ 1 เมษายน 2563 – 30 มิถุนายน 2563
   2. สำหรับสมาชิคบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ เมื่อนำบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพไปสมัครหักชำระค่าบริการมือถือรายเดือนอัตโนมัติผ่านช่องทาง dtac ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 – 30 มิถุนายน 2563
    • รับคะแนนสะสม Thank You Rewards 5 เท่า จากยอดชำระค่าบริการรายเดือน ตลอดระยะเวลา 3 เดือน (จำกัด 400 คะแนน/เดือน และสูงสุดไม่เกิน 1,200 คะแนน/ท่าน ตลอดรายการ)
     1. สำหรับบัตรอินฟินิท ธนาคารกรุงเทพ และบัตรผู้นำแพลทินัม ธนาคารกรุงเทพ ทุก 25 บาท รับคะแนนปกติ 2 คะแนน + คะแนนส่วนเพิ่ม 3 คะแนน
     2. สำหรับบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพทั่วไป ทุก 25 บาท รับคะแนนปกติ 1 คะแนน + คะแนนส่วนเพิ่ม 4 คะแนน
    • เฉพาะบัตรเครดิตไทเทเนียม และบัตรเครดิตแอร์เอเชีย รับเครดิตเงินคืน 12% จากยอดชำระค่าบริการ
  2. เงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมโครงการ เพื่อหักชำระค่าบริการรายเดือน
   1. ผ่านบัตรเครดิต : ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้ถือบัตรเครดิต Visa, Master Card หรือ JCB ที่ โดยสามารถสมัครผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งดังนี้
    • ธนาคารหรือบริษัทผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต เฉพาะที่มีสำนักงานหรือสาขาในประเทศไทย หรือ
    • mydtac eService
    • dtac Apppication
  3. ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการที่ผ่านการพิจารณาจากบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดข้างต้น จะได้รับ
   1. รับฟรี Internet 6 GB (1 GB ต่อเดือน นาน 6 เดือน) นับจากวันที่ได้รับอนุมัติให้หักชำระค่าบริการรายเดือนผ่านบัตรเครดิต และได้รับข้อความสั้น (SMS) แจ้งยืนยันการรับโบนัสก่อน จึงจะสามารถใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด
   2. รับสิทธิ์ GOLD MEMBER นาน 3 เดือน โดยมีเงื่อนไขดังนี้
    • บริษัทจะปรับสถานะดีแทครีวอร์ด GOLD MEMBER ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าเข้าโครงการตามเงื่อนไข โดยจะมี SMS ยืนยันการรับสิทธิ์ และแจ้งระยะเวลาสิ้นสุดสถานะ GOLD MEMBER
    • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ GOLD MEMBER สำหรับการสมัครเข้าโครงการครั้งแรก หรือ เป็นผู้ที่ยกเลิกโครงการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
    • สถานะ GOLD MEMBER ของลูกค้าจะสิ้นสุดลงนับจากวันที่ลูกค้าได้ทำการยกเลิกโครงการ และจะปรับเป็นสถานะตามเงื่อนไขของบริษัท
    • การพิจารณาและคำตัดสินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวและถือเป็นที่สิ้นสุด
    • สิทธิ์นี้สำหรับลูกค้าทุกกลุ่ม ยกเว้นกลุ่ม Blue Member
    • ตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับสิทธิ์ ดีแทค รีวอร์ด GOLD MEMBER ได้ที่ https://www.dtac.co.th/dtacreward/goldmember.html
   3. dtac lifecare เป็นโครงการที่มอบสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุกับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตโดยมีเงื่อนไขดังนี้
    • โครงการนี้สำหรับลูกค้าจดทะเบียนแบบบุคคลธรรมดา(ไม่รวมประเภทองค์กรภาครัฐและองค์กรภาคธุรกิจ
    • โครงการนี้สำหรับลูกค้าทุกกลุ่ม ยกเว้นกลุ่ม Blue Member
    • ลูกค้าจะได้รับสิทธิคุ้มครองเมื่อมีการชำระค่าบริการเต็มจำนวนตรงตามวันครบกำหนดชำระ ในรอบบิลแรกหลังจากการสมัคร โดยสิทธิความคุ้มครองจะเริ่มนับจากวันที่ชำระเงินในรอบบิลแรกนั้น จนถึงวันครบกำหนดชำระค่าบริการในรอบบิลถัดไป ลูกค้าสามารถสมัครผ่านช่องทางต่างได้ด้วยตัวเอง ดังนี้
     - IVR *1402
     - USSD *142#(ภาษาไทย), *142*9#(ภาษาอังกฤษ)
     - สำนักงานบริการลูกค้า
     - dtac center
     - 1678 dtac call center
     ระบบจะส่ง SMS ยืนยันให้ลูกค้าเมื่อบันทึกการสมัครสำเร็จ
    • สิทธิการคุ้มครองจะถูกต่ออายุเมื่อผู้ใช้บริการชำระค่าบริการเต็มจำนวนภายในวันครบกำหนดชำระ โดยสิทธิการคุ้มครองจะเริ่มจากวันที่ชำระค่าบริการจนถึงวันครบกำหนดชำระในรอบบิลถัดไป
    • กรณีที่ลูกค้าจดทะเบียนหลายเลขหมาย วงเงินคุ้มครองของทุกเลขหมายรวมกันไม่เกิน 1 ล้านบาท
    • ขั้นตอนการรับสินไหมในกรณีที่ลูกค้าเสียชีวิต ผู้รับผลประโยชน์จะต้องแจ้ง 1766 call center ของเมืองไทยประกันชีวิต หรือ 1678 dtac call center ภายใน 30วัน นับจากลูกค้า(ผู้เอาประกัน)เสียชีวิต
    • ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้น และการจำกัดความรับผิดจะต้องเป็นไปตามกรมธรรม์ของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ call center เมืองไทยประกันชีวิต โทร 1766 (ในเวลาทำการ)
   4. ทั้งนี้ สิทธิการรับ dtac Lifecare และ Internet 1 GB ต่อเดือน นาน 6 เดือนฟรีนี้ จะสิ้นสุดลงทันทีหากสถานะการใช้บริการของผู้ใช้บริการถูกระงับใช้บริการชั่วคราว หรือถาวร หรือเปลี่ยนสถานะการใช้บริการจากดีแทคแบบรายเดือนเป็นดีแทคแบบเติมเงิน

  4. กรณีผู้ใช้บริการประสงค์จะสมัครเข้าโครงการมีเลขหมายดีแทคแบบรายเดือนหลายเลขหมาย ภายใต้การจดทะเบียนชื่อบัญชีเดียวกันในขณะสมัคร ผู้ใช้บริการต้องสมัครเข้าร่วมโครงการทุกเลขหมายที่อยู่ภายในชื่อบัญชีเดียวกันนั้น โดยผู้ใช้บริการจะได้รับ Internet 1 GB ต่อเดือน นาน 6 เดือน ฟรี, รับสิทธิ์ GOLD MEMBER นาน 3 เดือน พร้อมรับ dtac Lifecare วงเงินคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุต่อเลขหมายที่สมัครเข้าโครงการ
  5. กรณีผู้ใช้บริการสมัครบริการ Multi SIM ผู้ใช้บริการจะได้รับ Internet 1 GB ต่อเดือน นาน 6 เดือน ฟรี, รับสิทธิ์ GOLD MEMBER นาน 3 เดือน พร้อมรับ dtac Lifecare วงเงินคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ เฉพาะ SIM หลักเท่านั้น
  6. เงื่อนไข การคำนวณการใช้งาน ระบบจะคำนวณการใช้ Internet 1 GB ต่อเดือน นาน 6 เดือน ก่อน เมื่อโบนัสที่ได้รับหมดลง ระบบก็จะคำนวณการใช้งานจากสิทธิ Internet ที่ผู้ใช้บริการได้รับในรายการส่งเสริมการขายหลักที่เลือกใช้
  7. ผู้ใช้บริการสามารถขอยกเลิกการหักชำระค่าบริการรายเดือนผ่าน บัญชีบัตรเครดิต โดยแจ้งให้ธนาคารหรือบริษัทผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต หรือบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด
  8. Internet 1 GB ต่อเดือน นาน 6 เดือน ฟรีที่ได้รับไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นได้ด้วย
  9. บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้ หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของบริษัท
  10. เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกข้อกำหนดนี้ได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านทาง ช่องทางที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร
  11. บริษัทฯ สงวนสิทธิในการมอบสิทธิพิเศษนี้ให้กับลูกค้าที่สมัครหักชำระค่าบริการรายเดือนรายใหม่เท่านั้น หรือได้ทำการยกเลิกสมัครหักชำระค่าบริการรายเดือนไปแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน