ชำระค่าบริการอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิต

รับดับเบิ้ลคุ้ม เพียง สมัครหักชำระค่าบริการอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิต

คุ้ม 1 ฟรีอินเทอร์เน็ตเดือนละ 1 GB นาน 2 เดือน

คุ้ม 2 รับสิทธิพิเศษจากธนาคารที่ร่วมรายการ

พิเศษ! dtac lifecare ประกันอุบัติเหตุ
รับความคุ้มครอง 100,000 บาท

สิทธิพิเศษจากธนาคารและดีแทค

ธนาคาร & ดีแทค สิทธิพิเศษใหม่ ระยะเวลาสิ้นสุด
รับฟรี Internet 1 GB ต่อเดือน นาน 2 เดือน"

พร้อมรับ dtac Lifecare วงเงินคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 100,000 บาท
* (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ dtac กำหนด)
31 ธ.ค. 60
รับ“คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS 5 เท่า
จากยอดชำระค่าบริการรายเดือนตลอดระยะเวลา 3 เดือน
(สูงสุดไม่เกิน 500 คะแนน/รายการ)”
เพิ่มเติมโทร 02-123-5000
31 ธ.ค. 60
รับเครดิตเงินคืน 100 บาท ต่อ1 บิล หรือคะแนนสะสม 1,000 คะแนนจ่อ 1 บิล
(จำกัดจำนวน 3 บิล ต่อ 1 บัญชีบัตรเครดิตตลอดช่วงระยะเวลาโปรแกรม)
เพิ่มเติมโทร 02-285-1555
31 ธ.ค. 60
รับ “เครดิตเงินคืน 3% ต่อบิล นาน 3 เดือน สูงสุด 80 บาทต่อบิล”
เพิ่มเติมโทร 1588 หรือโทร. 02-667-8899
31 ธ.ค. 60
รับ “คะแนนสะสม Thank You Rewards สูงสุด 2,000 คะแนน หรือรับเครดิตเงินคืน 200 บาท”
เพิ่มเติมโทร. 02 638 4000
31 ธ.ค. 60
รับ “คะแนนพิเศษ 1,000 คะแนน และรับเครดิตเงินคืน 5%
จากยอดชำระค่าบริการ สูงสุด 400 บาทต่อท่านตลอดโครงการ”
(เมื่อสมัครใหม่ และมีการตัดชำระต่อเนื่อง 2 รอบบัญชีขึ้นไป)
เพิ่มเติมโทร 02-888-8888
31 ธ.ค. 60

 

วันนี้ – 31 ธ.ค. 60

สนใจสมัครได้ที่

 1. ธนาคารที่ร่วมรายการ เฉพาะที่มีสำนักงานหรือสาขาในประเทศไทย
 2. mydtac e-Service

โครงการ สมัครหักชำระค่าบริการรายเดือน รับฟรี Internet 1 GB ต่อเดือน นาน 2 เดือน พร้อมรับ dtac Lifecare วงเงินคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 100,000 บาท* (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ dtac กำหนด รายละเอียดเพิ่มเติมโทร 1678)

 1. สำหรับลูกค้าผู้ใช้บริการดีแทคระบบรายเดือนในนามบุคคลธรรมดา ที่ทำการสมัครหักชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิตกับธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560 รับฟรี Internet 1 GB ต่อเดือน นาน 2 เดือน พร้อมรับ dtac Lifecare วงเงินคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 100,000 บาท พร้อมทั้งรับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าของธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
  • 1.1 สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี เมื่อสมัครใช้บริการชำระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการรายเดือน (Auto Payment Service) ผ่านบัตรเครดิต KTC ทุก 1 รายการจะได้รับคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS พิเศษ 5 เท่า จากยอดชำระค่าบริการรายเดือนตลอดระยะเวลา 3 เดือน (สูงสุดไม่เกิน 500 คะแนน/รายการ) เมื่อสมัครหักชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิตตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560
  • 1.2 สำหรับลูกค้าธนาคารยูโอบี รับเครดิตเงินคืน 100 บาท หรือคะแนนสะสม 1,000 คะแนน ต่อ 1 บิล (จำกัดจำนวน 3 บิล ต่อ 1 บัญชีบัตรเครดิตตลอดช่วงระยะเวลาโปรแกรม) เมื่อสมัครหักชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิตตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2560)
  • 1.3 สำหรับลูกค้าธนาคารซิตี้แบงค์ รับเครดิตเงินคืน 3% นาน 3 เดือน ทุกยอดการใช้จ่าย เฉพาะลูกค้าผู้สมัครบริการ Citibank One Bill (เครดิตเงินคืนภายใน 2 รอบบัญชีนับจากวันที่มีการตัดค่าบริการในรอบบัญชี) เมื่อสมัครหักชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิตตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2560)
  • 1.4 สำหรับลูกค้าธนาคารกรุงเทพ เมื่อสมัครบริการหักชำระค่าบริการอัตโนมัติ dtac รับฟรี คะแนนสะสม Thank You Rewards 2,000 คะแนน (เฉพาะบัตรเครดิตไทเทเนียม และบัตรแอร์เอเชีย รับเครดิตเงินคืน 200 บาท) เมื่อสมัครหักชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิตตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2560)
  • 1.5 สำหรับลูกค้าธนาคารกสิกรไทย รับคะแนนพิเศษ 1,000 คะแนน และรับเงินคืน 5% จากยอดชำระค่าบริการรายเดือน (เมื่อสมัครใหม่ และมีการตัดชำระต่อเนื่อง 2 รอบบัญชีขึ้นไป จำกัดเงินคืนไม่เกิน 400 บาทต่อท่าน ตลอดรายการ) เมื่อสมัครหักชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิตตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2560
 2. เงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมโครงการ เพื่อหักชำระค่าบริการรายเดือน
  • 2.1   ผ่านบัตรเครดิต : ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้ถือบัตรเครดิต Visa หรือ Master Card ที่ออกโดยธนาคารที่บริษัทได้ตกลงทำสัญญาไว้ โดยสามารถสมัครผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งดังนี้
   • 1) ธนาคารหรือบริษัทผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต เฉพาะที่มีสำนักงานหรือสาขาในประเทศไทย หรือ
   • 2) ศูนย์บริการดีแทคทุกสาขาทั่วประเทศ
 3. ในกรณีผู้ใช้บริการประสงค์จะสมัครเข้าโครงการแต่มิได้เป็นผู้ถือบัตรเครดิต หรือมิได้เป็นเจ้าของบัญชีบัตรเครดิตสามารถสมัครเข้าโครงการได้โดยให้ผู้ถือบัตรเครดิตหรือเจ้าของบัญชีบัตรเครดิตให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร หรือให้ความยินยอมตามวิธีการอื่น ๆ ที่ธนาคาร, บริษัทผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต หรือที่บริษัทกำหนด
 4. บริษัทฯ สงวนสิทธิในการระงับ ยกเลิก หรือปฏิเสธการขอสมัครเข้าโครงการของผู้ใช้บริการในกรณีดังต่อไปนี้
  • 4.1   บัตรเครดิตที่ใช้สมัครเข้าโครงการนี้ถูกระงับหรือหมดอายุ หรือมีการแจ้งยกเลิกในระหว่างขั้นตอนพิจารณาการสมัคร
 5. ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการที่ผ่านการพิจารณาจากบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดข้างต้น จะได้รับ
  • 5.1 รับฟรี Internet 1 GB ต่อเดือน นาน 2 เดือน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติให้หักชำระค่าบริการรายเดือนผ่านบัตรเครดิต และได้รับข้อความสั้น (SMS) แจ้งยืนยันการรับโบนัสก่อน จึงจะสามารถใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด
  • 5.2 dtac lifecare เป็นโครงการที่มอบสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุกับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตโดยมีเงื่อนไขดังนี้
   • 1. โครงการนี้สำหรับลูกค้าจดทะเบียนแบบบุคคลธรรมดา(ไม่รวมประเภทองค์กรภาครัฐและองค์กรภาคธุรกิจ
   • 2. ลูกค้าจะได้รับสิทธิคุ้มครองเมื่อมีการชำระค่าบริการเต็มจำนวนตรงตามวันครบกำหนดชำระ ในรอบบิลแรกหลังจากการสมัคร โดยสิทธิความคุ้มครองจะเริ่มนับจากวันที่ชำระเงินในรอบบิลแรกนั้น จนถึงวันครบกำหนดชำระค่าบริการในรอบบิลถัดไป ลูกค้าสามารถสมัครผ่านช่องทางต่างได้ด้วยตัวเอง ดังนี้
    - IVR *1402
    - USSD *142#(ภาษาไทย), *142*9#(ภาษาอังกฤษ)
    - สำนักงานบริการลูกค้า
    - dtac center
    - 1678 dtac call center
    ระบบจะส่ง SMS ยืนยันให้ลูกค้าเมื่อบันทึกการสมัครสำเร็จ
   • 3. สิทธิการคุ้มครองจะถูกต่ออายุเมื่อผู้ใช้บริการชำระค่าบริการเต็มจำนวนภายในวันครบกำหนดชำระ โดยสิทธิการคุ้มครองจะเริ่มจากวันที่ชำระค่าบริการจนถึงวันครบกำหนดชำระในรอบบิลถัดไป
   • 4. กรณีที่ลูกค้าจดทะเบียนหลายเลขหมาย วงเงินคุ้มครองของทุกเลขหมายรวมกันไม่เกิน 1 ล้านบาท
   • 5. ขั้นตอนการรับสินไหมในกรณีที่ลูกค้าเสียชีวิต ผู้รับผลประโยชน์จะต้องแจ้ง 1766 call center ของเมืองไทยประกันชีวิต หรือ 1678 dtac call center ภายใน 30วัน นับจากลูกค้า(ผู้เอาประกัน)เสียชีวิต
   • 6. ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้น และการจำกัดความรับผิดจะต้องเป็นไปตามกรมธรรม์ของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ call center เมืองไทยประกันชีวิต โทร 1766 (ในเวลาทำการ)

   ทั้งนี้ สิทธิการรับ dtac Lifecare และ Internet 1 GB ฟรีนี้จะสิ้นสุดลงทันทีหากสถานะการใช้บริการของผู้ใช้บริการถูกระงับใช้บริการชั่วคราว หรือถาวร หรือเปลี่ยนสถานะการใช้บริการจากดีแทคแบบรายเดือนเป็นดีแทคแบบเติมเงิน
 6. กรณีผู้ใช้บริการประสงค์จะสมัครเข้าโครงการมีเลขหมายดีแทคแบบรายเดือนหลายเลขหมาย ภายใต้การจดทะเบียนชื่อบัญชีเดียวกันในขณะสมัคร ผู้ใช้บริการต้องสมัครเข้าร่วมโครงการทุกเลขหมายที่อยู่ภายในชื่อบัญชีเดียว กันนั้น โดยผู้ใช้บริการจะได้รับ Internet 1 GB ฟรี พร้อมรับ dtac Lifecare วงเงินคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุต่อเลขหมายที่สมัครเข้าโครงการ (ยกเว้น บริการ Multi SIM จะได้รับ Internet 1 GB ฟรี พร้อมรับ dtac Lifecare วงเงินคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ เฉพาะเลขหมายหลักเท่านั้น)
 7. เงื่อนไข การคำนวณการใช้งาน ระบบจะคำนวณการใช้ Internet 1 GB นาน 2 เดือน ก่อน เมื่อโบนัสที่ได้รับหมดลง ระบบก็จะคำนวณการใช้งานจากสิทธิ Internet ที่ผู้ใช้บริการได้รับในรายการส่งเสริมการขายหลักที่เลือกใช้
 8. ผู้ใช้บริการสามารถขอยกเลิกการหักชำระค่าบริการรายเดือนผ่าน บัญชีบัตรเครดิต โดยแจ้งให้ธนาคารหรือบริษัทผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต หรือบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ทั้งนี้ การยกเลิกดังกล่าวจะมีผลในรอบบิลถัดจากวันที่ครบกำหนดการแจ้งล่วงหน้า
 9. Internet 1 GB ฟรีที่ได้รับไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นได้ด้วย
 10. บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้ หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของบริษัท
 11. เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกข้อกำหนดนี้ได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านทาง ช่องทางที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือเคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี ทุกประเภทตามเงื่อนไขที่เข้าร่วมรายการตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560 เท่านั้น โดยขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC Cash Back, KTC เพื่อหน่วยงานของรัฐ KTC Visa Corporate Gold, KTC-SCG Visa Purchasing และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC Proud ไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้
 2. เมื่อสมาชิกสมัครใช้บริการชำระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการรายเดือน (Auto Payment Service) ผ่านบัตรเครดิต KTC ตามที่กำหนดและมีรายการเรียกเก็บเงินเพื่อชำระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการรายเดือนนั้นๆ ครบ 3 รอบบิล สมาชิกจะได้รับคะแนนสะสม Forever Rewards พิเศษ 5 เท่า/รายการ (สูงสุดไม่เกิน 500 คะแนน/รายการ) และขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการสมัครใช้บริการชำระค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ TOT ทุกบริการ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้
 3. ขอสงวนสิทธิ์การมอบคะแนนสะสม Forever Rewards พิเศษ สำหรับการสมัครใช้บริการชำระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการรายเดือน ผ่านบัตรเครดิต KTC เฉพาะการลงทะเบียนสมัครใหม่ในช่วงระยะเวลาของรายการเท่านั้น
 4. เคทีซีจะทำการโอนคะแนนสะสม Forever Rewards พิเศษ ที่ได้รับตามรายการนี้เข้าบัญชีบัตรเครดิตของสมาชิกภายใน 60 วัน หลังจากมีรายการเรียกเก็บเงินเพื่อชำระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการรายเดือนนั้นๆ ครบ 3 รอบบิล
 5. คะแนนสะสม Forever Rewards พิเศษ ที่ได้รับตามรายการนี้ ไม่มีวันหมดอายุ และ ไม่สามารถโอน หรือเปลี่ยนมือ หรือแลกเป็นเงินสดได้
 6. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนคะแนนสะสม Forever Rewards พิเศษ ตามรายการนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่า สมาชิกมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการนี้ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้บัตร
 7. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบคะแนนสะสม Forever Rewards พิเศษ ตามรายการนี้ สำหรับสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรฯ และไม่มีประวัติผิดนัดชำระเงินหรือมียอดคงค้าง ตลอดระยะเวลารายการจนถึงวันที่เคทีซีทำการโอนคะแนนสะสมตามรายการเข้าบัญชีบัตรเครดิตให้กับสมาชิกเป็นที่เรียบร้อย
 8. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก รายละเอียด ข้อกำหนด และ/หรือเงื่อนไขใดๆ ของรายการนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของเคทีซี ถือเป็นที่สิ้นสุด
ธนาคารยูโอบี
 1. สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบีที่สมัคร UOB Pay Bills ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2560 และได้รับการอนุมัติการใช้บริการ UOB Pay Bills ตามเงื่อนไขบริการ
 2. สิทธิพิเศษสำหรับผู้สมัคร UOB Pay Billsและได้รับการอนุมัติการใช้ UOB Pay Bills
  1. รับเครดิตเงินคืน 100 บาทต่อ 1 บิล และจำกัดเครดิตเงินคืนไม่เกิน 300 บาท หรือ 3 บิล ต่อ 1 บัญชีบัตรเครดิต ตลอดช่วงระยะเวลาโปรแกรม
   สิทธิพิเศษนี้สำหรับ
   • ลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิตยูโอบี ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2560 – 30 ก.ย. 2560 และสมัครโปรแกรม UOB Pay Bills ภายใน 60 วันหลังจากผู้สมัครได้รับบัตร
   • และ ลูกค้าบัตรเครดิต ยูโอบี โยโล่ แพลทินัม
  2. รับคะแนนสะสม 1,000 คะแนน ต่อ 1 บิล ต่อ 1 บัญชีบัตรเครดิต และจำกัดจำนวน 3 บิล หรือ ไม่เกิน 3,000 คะแนน ต่อ 1บัญชีบัตรเครดิต ตลอดช่วงระยะเวลาโปรแกรม
   สิทธิพิเศษนี้สำหรับ
   • ลูกค้าบัตรเครดิตยูโอบีที่สมัครเข้าร่วมโปรแกรม UOB Pay Bills และไม่อยู่ในเงื่อนไขข้อที่ 2.1
 3. สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรเครดิตยูโอบีที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ โดยผู้ถือบัตรหลักและบัตรเสริม จะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรและไม่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ธนาคารทำการเครดิตคะแนนสะสมหรือการให้เครดิตเงินคืน
 4. สงวนสิทธิ์งดให้คะแนนสะสมหรือเครดิตเงินคืนกับรายการสาธารณูปโภคประเภทเดียวกันกับที่สมาชิกเคยสมัครในอดีตหรือเคยรับสิทธิพิเศษประเภทนั้นๆ ไปแล้ว ผู้ถือบัตรที่เคยสมัครและได้รับอนุมัติให้ใช้บริการ UOB Pay Bills และเคยเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายของ UOB Pay Bills มา ก่อนหน้ารายการนี้แล้วไม่มีสิทธิที่จะได้รับคะแนนสะสมหรือเครดิตเงินคืนในรายการส่งเสริมการขายนี้อีก
 5. สำหรับรายการที่ถูกหักบัญชีบัตรเครดิตเพื่อชำระค่าสาธารณูปโภคไปแล้วและต่อมาถูกยกเลิก ธนาคารจะไม่นำรายการที่ถูกยกเลิกดังกล่าวมาคำนวณในการให้คะแนนสะสมหรือเครดิตเงินคืน และธนาคารมีสิทธิเรียกตัดคะแนนสะสมหรือเครดิตเงินคืนที่ให้ไปแล้วคืนจากผู้ถือบัตรในกรณีที่มี การยกเลิกรายการจ่ายค่าบริการนั้นในภายหลัง
 6. ธนาคารจะเครดิตคะแนนสะสมหรือเครดิตเงินคืนภายใน 60 วันหลังจากที่ผู้ถือบัตรชำระรายการที่ถูกเรียกเก็บครบถ้วนตรงเวลา
 7. คะแนนสะสมหรือเครดิตเงินคืนไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้อื่นได้
 8. สำหรับคะแนนสะสมหรือเครดิตเงินคืน ธนาคารจะคำนวณคะแนนสะสมสำหรับรายการชำระแก่ผู้ให้บริการ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์พื้นฐาน True และ TOT ไม่เกินยอดชำระ 10,000 บาท/รายการ/เดือน
ธนาคารซิตี้แบงค์
 1. ธนาคารฯ จะทำการมอบเครดิตเงินคืน 3% เข้าบัตรให้เฉพาะลูกค้าผู้สมัครบริการ Citibank One Bill ภายใน 2 รอบบัญชี หลังจากมีการเรียกเก็บรอบบิลนั้น ๆ
 2. เฉพาะลูกค้าผู้สมัครบริการ Citibank One Bill ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2560 และเป็นลูกค้าที่ลงทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา
 3. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนของกำนัลในราคาที่ใกล้เคียงหรือเทียบเท่า
 4. ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในบริการสาธารณูปโภคหรือบริการอื่นใด ธนาคารเป็นเพียงสื่อกลางในการชำระเงินค่าบริการดังกล่าวเท่านั้น
 5. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ซิตี้โฟน แบงก์กิ้ง 1588 หรือโทร. 0-2667-8899
 6. ธนาคารฯ /บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ธนาคารกรุงเทพ
 1. สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ เมื่อสมัครหักชำระค่าบริการอัตโนมัติที่ dtac ระหว่าง 15 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2560 รับฟรีคะแนนสะสม Thank You Rewards 2,000 คะแนน (จำกัดคะแนนสูงสุด 2,000 คะแนน / ท่าน / ตลอดโครงการ) ยกเว้น บัตรเครดิตไทเทนียม และบัตรเครดิตแอร์เอเชีย แพลทินัม มาสเตอร์การ์ด
 2. เฉพาะบัตรเครดิตไทเทเนียม และบัตรเครดิตแอร์เอเชีย รับเครดิตเงินคืน 200 บาท เมื่อสมัครหักชำระค่าบริการอัตโนมัติที่ dtac ระหว่างวันที่ 15 ก.ค. – 31 ธ.ค. 60 (จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 200 บาท / ท่าน / ตลอดโครงการ)
 3. สำหรับผู้สมัครหักชำระค่าบริการอัตโนมัติรายใหม่และมีรายการหักชำระค่าบริการแล้วเท่านั้น ค่าบริการ dtac เดิมที่มีการหักชำระผ่านบัตรเครดิตยู่แล้วจะไม่ได้รับสิทธิ์
 4. ต้องเป็นสมาชิกบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ ยกเว้น บัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์, บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ อเมริกันเอ็กซ์เพรส, บัตรเครดิตองค์กร และบัตรเครดิตเพื่อการจัดซื้อทุกประเภท ไม่สามารถสมัครใช้บริการได้
 5. เฉพาะบัตรหลักเท่านั้น และต้องมีสถานภาพบัตรปกติ และไม่มีการผิดนัดชำระในวันสิ้นรอบบัญชีที่มีการคำนวณให้คะแนนสะสมหรือเครดิตเงินคืน
 6. ธนาคารจะทำการโอนคะแนนสะสม Thank You Rewards หรือเครดิตเงินคืน ให้ภายใน 60 วันนับจากวันทำรายการตัดยอดบัตรเครดิตสำเร็จ
 7. ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะยกเว้นหรือยกเลิกข้อเสนอนี้กับผู้ถือบัตรรายใดตามที่ธนาคารเห็นสมควรได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อโต้แย้งคำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 9. รายการส่งเสริมการขายนี้เป็นการให้สิทธิพิเศษสำหรับการสมัครใหม่เพียงครั้งเดียว มิใช่การให้โปรโมชั่นรายเดือน หรือตลอดไป
 10. การให้โปรโมชั่นของ dtac เป็นไปตามเงื่อนไขที่แต่ละบริษัทฯ กำหนด
 11. สมัครบริการได้ที่ dtac ทุกสาขา
 12. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ส่วนบริการสมาชิกบัตร โทร. 02 638 4000 หรือ www.bangkokbank.com/creditcard
ธนาคารกสิกรไทย
 1. เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยทุกประเภท ที่ไม่เคยมีบริการตัดชำระค่าบริการ dtac รายเดือน ผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทยมาก่อน สิทธิพิเศษนี้เฉพาะลูกค้ารายใหม่ที่สมัครบริการ KBank Smart Bill Pay อย่างน้อย 1 รายการและมีการตัดชำระต่อเนื่องอย่างน้อย 2 รอบบัญชีขึ้นไป
 2. รับเครดิตเงินคืน 5% จากยอดตัดชำระค่าบริการ จำกัดเงินคืนสูงสุด 400 บาทต่อท่านตลอดโครงการ ระบบจะคำนวณเงินคืนจากยอดค่าบริการที่ตัดผ่านบัตรระยะเวลา 3 เดือน นับจากเดือนที่สมัครบริการ
 3. รับคะแนนพิเศษ 1,000 คะแนน สำหรับผู้สมัครบริการชำระค่าบริการมือถือหรือ อินเตอร์เน็ต จำกัดคะแนนพิเศษ 1,000 คะแนน ต่อท่านตลอดโครงการ
 4. กรณีลูกค้าเดิมที่เคยสมัครบริการ KBank Smart Bill Pay มาก่อนแต่ยกเลิกบริการไปแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนถือเป็นรายใหม่
 5. ธนาคารจะเครดิตเงินคืนให้ในบัตรเครดิตที่สมัครบริการ KBank Smart Bill Pay ภายใน 60 วันนับจากเดือนที่มียอดตัดค่าบริการในรอบบัญชีที่ 2 (ยกเว้นบัตรเครดิตนิติบุคคลกสิกรไทย, บัตรเครดิตไทยเบฟ ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้)
 6. สงวนสิทธิเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต ที่สมัครและตัดชำรค่าบริการ ตรงตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด และยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระเงินที่ดีกับธนาคารเท่านั้น
 7. ผู้ถือบัตรต้องมียอดตัดค่าบริการที่สมัครในรายการส่งเสริมการขายนี้ทุกเดือนติดต่อกันนับจากวันที่สมัคร จนถึงเดือนที่ธนาคารทำการเครดิตเงินคืน
 8. รายการชำระค่าบริการรยเดือนผ่านบัตรเครดิตทุก 25 บาทจะได้รับคะแนนสะสม KBank Reward Point จำนวน 1 คะแนน
 9. ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด
 10. ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสิทธิพิเศษต่าง ๆ ของพันธมิตร