ชำระค่าบริการอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิต

รับดับเบิ้ลคุ้ม เพียง สมัครหักชำระค่าบริการอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิต

คุ้ม 1 ฟรีอินเทอร์เน็ต 6 GB (1 GB ต่อเดือน นาน 6 เดือน)

คุ้ม 2 รับสิทธิพิเศษจากธนาคารที่ร่วมรายการ

พิเศษ! dtac lifecare ประกันอุบัติเหตุ
รับความคุ้มครอง 100,000 บาท

สิทธิพิเศษจากธนาคารและดีแทค

ธนาคาร & ดีแทค สิทธิพิเศษใหม่ ระยะเวลา
รับ “อินเทอร์เน็ท 6 GB”
(1 GB ต่อเดือน นาน 6 เดือน)

พร้อมรับ dtac Lifecare วงเงินคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 100,000 บาท
* (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ dtac กำหนด)
1 มกราคม 61
ถึง
31 มีนาคม 61
รับ“คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS 5 เท่า
จากยอดชำระค่าบริการรายเดือนตลอดระยะเวลา 3 เดือน
(สูงสุดไม่เกิน 500 คะแนน/รายการ)”
เพิ่มเติมโทร 02-123-5000
1 มกราคม 61
ถึง
31 ธันวาคม 61
รับ “กระเป๋าผ้าอเนกประสงค์ ขนาด 12 นิ้ว x 10 นิ้ว”
เพิ่มเติมโทร 1588 หรือโทร. 02-667-8899
1 มกราคม 61
ถึง
31 มีนาคม 61
รับ “เครดิตเงินคืน 10% จากยอดชำระค่าบริการ”
สูงสุด 500 บาทต่อท่านตลอดโครงการ”
(สำหรับผู้สมัครรายใหม่ และมีการตัดชำระต่อเนื่อง 2 รอบบัญชีขึ้นไป)
เพิ่มเติมโทร 02-888-8888
15 มกราคม 61
ถึง
31 มีนาคม 61
รับ"คะแนนสะสม 1,000 คะแนน สูงสุด 3,000 คะแนน
หรือรับเครดิตเงินคืน 100 บาท สูงสุด 300 บาท”
เพิ่มเติมโทร 02-777-7777
1 มกราคม 61
ถึง
31 มีนาคม 61
รับ “คะแนนสะสม Thank You Rewards สูงสุด 2,000 คะแนน
หรือรับเครดิตเงินคืน 200 บาท”
เพิ่มเติมโทร. 02 638 4000
15 กุมภาพันธ์ 61
ถึง
30 มิถุนายน 61

 

วันนี้ – 31 มีนาคม 61

สนใจสมัครได้ที่

 1. mydtac e-Service
 2. ธนาคารที่ร่วมรายการ เฉพาะที่มีสำนักงานหรือสาขาในประเทศไทย

โครงการ สมัครหักชำระค่าบริการรายเดือน รับฟรี Internet 1 GB ต่อเดือน นาน 6 เดือน พร้อมรับ dtac Lifecare วงเงินคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 100,000 บาท* (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ dtac กำหนด รายละเอียดเพิ่มเติมโทร 1678)

 1. สำหรับลูกค้าผู้ใช้บริการดีแทคระบบรายเดือนในนามบุคคลธรรมดา ที่ทำการสมัครหักชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิตกับธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2561 รับฟรี Internet 1 GB ต่อเดือน นาน 6 เดือน พร้อมรับ dtac Lifecare วงเงินคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 100,000 บาท พร้อมทั้งรับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าของธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
  • 1.1 สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี เมื่อสมัครใช้บริการชำระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการรายเดือน (Auto Payment Service) ผ่านบัตรเครดิต KTC ทุก 1 รายการจะได้รับคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS พิเศษ 5 เท่า จากยอดชำระค่าบริการรายเดือนตลอดระยะเวลา 3 เดือน (สูงสุดไม่เกิน 500 คะแนน/รายการ) เมื่อสมัครหักชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิตตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2561
  • 1.2 สำหรับลูกค้าธนาคารซิตี้แบงค์ รับกระเป๋าผ้าอเนกประสงค์ ขนาด 12 นิ้ว x 10 นิ้ว เมื่อสมัครหักชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิตตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2561)
  • 1.3 สำหรับลูกค้าธนาคารกสิกรไทย รับเครดิตเงินคืน 10% จากยอดชำระค่าบริการ สูงสุด 500 บาทต่อท่านตลอดโครงการ เมื่อสมัครใหม่ และมีการตัดชำระต่อเนื่อง 2 รอบบัญชีขึ้นไป เมื่อสมัครหักชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิตตั้งแต่ 15 มกราคม 2561 – 31 มีนาคม 2561)
  • 1.4 สำหรับลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ เมื่อสมัคร 1 รายการ รับคะแนนสะสมพิเศษ SCB Rewards 1,000 คะแนน หรือ รับเครดิตเงินคืนพิเศษ 100 บาท (สำหรับบัตรเครดิต SCB Family Plus) เมื่อสมัคร 2 รายการขึ้นไป รับคะแนนสะสมพิเศษ SCB Rewards 3,000 คะแนน หรือ รับเครดิตเงินคืนพิเศษ 300 บาท (สำหรับบัตรเครดิต SCB Family Plus) เมื่อสมัครหักชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิตตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2561)
  • 1.5 สำหรับลูกค้าธนาคารกรุงเทพ รับคะแนนสะสม Thank You Rewards 1,500 คะแนน (จำกัดคะแนนสูงสุด 1,500 คะแนน/ท่าน/เครือข่าย/ตลอดโครงการ) ยกเว้นบัตรเครดิตไทเทนียม และบัตรเครดิตแอร์เอเชียแพลทินัมมาสเตอร์การ์ด หรือ เฉพาะบัตรเครดิตไทเทเนียม และบัตรเครดิตแอร์เอเชียแพลทินัมมาสเตอร์การ์ด รับเครดิตเงินคืน 150 บาท (จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 150 บาท/ท่าน/เครือข่าย/ตลอดโครงการ) เมื่อสมัครหักชำระค่าบริการอัตโนมัติ dtac ระหว่าง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 61 – 30 มิถุนายน 61
 2. เงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมโครงการ เพื่อหักชำระค่าบริการรายเดือน
  • 2.1   ผ่านบัตรเครดิต : ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้ถือบัตรเครดิต Visa หรือ Master Card ที่ออกโดยธนาคารที่บริษัทได้ตกลงทำสัญญาไว้ โดยสามารถสมัครผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งดังนี้
   • 1) ธนาคารหรือบริษัทผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต เฉพาะที่มีสำนักงานหรือสาขาในประเทศไทย หรือ
   • 2) mydtac eService
 3. ในกรณีผู้ใช้บริการประสงค์จะสมัครเข้าโครงการแต่มิได้เป็นผู้ถือบัตรเครดิต หรือมิได้เป็นเจ้าของบัญชีบัตรเครดิตสามารถสมัครเข้าโครงการได้โดยให้ผู้ถือบัตรเครดิตหรือเจ้าของบัญชีบัตรเครดิตให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร หรือให้ความยินยอมตามวิธีการอื่น ๆ ที่ธนาคาร, บริษัทผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต หรือที่บริษัทกำหนด
 4. บริษัทฯ สงวนสิทธิในการระงับ ยกเลิก หรือปฏิเสธการขอสมัครเข้าโครงการของผู้ใช้บริการในกรณีดังต่อไปนี้
  • 4.1   บัตรเครดิตที่ใช้สมัครเข้าโครงการนี้ถูกระงับหรือหมดอายุ หรือมีการแจ้งยกเลิกในระหว่างขั้นตอนพิจารณาการสมัคร
 5. ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการที่ผ่านการพิจารณาจากบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดข้างต้น จะได้รับ
  • 5.1 รับฟรี Internet 1 GB ต่อเดือน นาน 6 เดือน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติให้หักชำระค่าบริการรายเดือนผ่านบัตรเครดิต และได้รับข้อความสั้น (SMS) แจ้งยืนยันการรับโบนัสก่อน จึงจะสามารถใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด
  • 5.2 dtac lifecare เป็นโครงการที่มอบสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุกับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตโดยมีเงื่อนไขดังนี้
   • 1. โครงการนี้สำหรับลูกค้าจดทะเบียนแบบบุคคลธรรมดา(ไม่รวมประเภทองค์กรภาครัฐและองค์กรภาคธุรกิจ
   • 2. ลูกค้าจะได้รับสิทธิคุ้มครองเมื่อมีการชำระค่าบริการเต็มจำนวนตรงตามวันครบกำหนดชำระ ในรอบบิลแรกหลังจากการสมัคร โดยสิทธิความคุ้มครองจะเริ่มนับจากวันที่ชำระเงินในรอบบิลแรกนั้น จนถึงวันครบกำหนดชำระค่าบริการในรอบบิลถัดไป ลูกค้าสามารถสมัครผ่านช่องทางต่างได้ด้วยตัวเอง ดังนี้
    - IVR *1402
    - USSD *142#(ภาษาไทย), *142*9#(ภาษาอังกฤษ)
    - สำนักงานบริการลูกค้า
    - dtac center
    - 1678 dtac call center
    ระบบจะส่ง SMS ยืนยันให้ลูกค้าเมื่อบันทึกการสมัครสำเร็จ
   • 3. สิทธิการคุ้มครองจะถูกต่ออายุเมื่อผู้ใช้บริการชำระค่าบริการเต็มจำนวนภายในวันครบกำหนดชำระ โดยสิทธิการคุ้มครองจะเริ่มจากวันที่ชำระค่าบริการจนถึงวันครบกำหนดชำระในรอบบิลถัดไป
   • 4. กรณีที่ลูกค้าจดทะเบียนหลายเลขหมาย วงเงินคุ้มครองของทุกเลขหมายรวมกันไม่เกิน 1 ล้านบาท
   • 5. ขั้นตอนการรับสินไหมในกรณีที่ลูกค้าเสียชีวิต ผู้รับผลประโยชน์จะต้องแจ้ง 1766 call center ของเมืองไทยประกันชีวิต หรือ 1678 dtac call center ภายใน 30วัน นับจากลูกค้า(ผู้เอาประกัน)เสียชีวิต
   • 6. ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้น และการจำกัดความรับผิดจะต้องเป็นไปตามกรมธรรม์ของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ call center เมืองไทยประกันชีวิต โทร 1766 (ในเวลาทำการ)

   ทั้งนี้ สิทธิการรับ dtac Lifecare และ Internet 1 GB ต่อเดือน นาน 6 เดือนฟรีนี้ จะสิ้นสุดลงทันทีหากสถานะการใช้บริการของผู้ใช้บริการถูกระงับใช้บริการชั่วคราว หรือถาวร หรือเปลี่ยนสถานะการใช้บริการจากดีแทคแบบรายเดือนเป็นดีแทคแบบเติมเงิน
 6. กรณีผู้ใช้บริการประสงค์จะสมัครเข้าโครงการมีเลขหมายดีแทคแบบรายเดือนหลายเลขหมาย ภายใต้การจดทะเบียนชื่อบัญชีเดียวกันในขณะสมัคร ผู้ใช้บริการต้องสมัครเข้าร่วมโครงการทุกเลขหมายที่อยู่ภายในชื่อบัญชีเดียว กันนั้น โดยผู้ใช้บริการจะได้รับ Internet 1 GB ต่อเดือน นาน 6 เดือน ฟรี พร้อมรับ dtac Lifecare วงเงินคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุต่อเลขหมายที่สมัครเข้าโครงการ (ยกเว้น บริการ Multi SIM จะได้รับ Internet 1 GB ต่อเดือนนาน 6 เดือน พร้อมรับ dtac Lifecare วงเงินคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ เฉพาะเลขหมายหลักเท่านั้น)
 7. เงื่อนไข การคำนวณการใช้งาน ระบบจะคำนวณการใช้ Internet 1 GB ต่อเดือน นาน 6 เดือน ก่อน เมื่อโบนัสที่ได้รับหมดลง ระบบก็จะคำนวณการใช้งานจากสิทธิ Internet ที่ผู้ใช้บริการได้รับในรายการส่งเสริมการขายหลักที่เลือกใช้
 8. ผู้ใช้บริการสามารถขอยกเลิกการหักชำระค่าบริการรายเดือนผ่าน บัญชีบัตรเครดิต โดยแจ้งให้ธนาคารหรือบริษัทผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต หรือบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ทั้งนี้ การยกเลิกดังกล่าวจะมีผลในรอบบิลถัดจากวันที่ครบกำหนดการแจ้งล่วงหน้า
 9. Internet 1 GB ต่อเดือน นาน 6 เดือน ฟรีที่ได้รับไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นได้ด้วย
 10. บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้ หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของบริษัท
 11. เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกข้อกำหนดนี้ได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านทาง ช่องทางที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือเคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี ทุกประเภทตามเงื่อนไขที่เข้าร่วมรายการตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 เท่านั้น โดยขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC Cash Back, KTC เพื่อหน่วยงานของรัฐ KTC Visa Corporate Gold, KTC-SCG Visa Purchasing และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC Proud ไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้
 2. เมื่อสมาชิกสมัครใช้บริการชำระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการรายเดือน (Auto Payment Service) ผ่านบัตรเครดิต KTC ตามที่กำหนดและมีรายการเรียกเก็บเงินเพื่อชำระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการรายเดือนนั้นๆ ครบ 3 รอบบิล สมาชิกจะได้รับคะแนนสะสม Forever Rewards พิเศษ 5 เท่า/รายการ (สูงสุดไม่เกิน 500 คะแนน/รายการ) และขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการสมัครใช้บริการชำระค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ TOT ทุกบริการ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้
 3. ขอสงวนสิทธิ์การมอบคะแนนสะสม Forever Rewards พิเศษ สำหรับการสมัครใช้บริการชำระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการรายเดือน ผ่านบัตรเครดิต KTC เฉพาะการลงทะเบียนสมัครใหม่ในช่วงระยะเวลาของรายการเท่านั้น
 4. เคทีซีจะทำการโอนคะแนนสะสม Forever Rewards พิเศษ ที่ได้รับตามรายการนี้เข้าบัญชีบัตรเครดิตของสมาชิกภายใน 60 วัน หลังจากมีรายการเรียกเก็บเงินเพื่อชำระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการรายเดือนนั้นๆ ครบ 3 รอบบิล
 5. คะแนนสะสม Forever Rewards พิเศษ ที่ได้รับตามรายการนี้ ไม่มีวันหมดอายุ และ ไม่สามารถโอน หรือเปลี่ยนมือ หรือแลกเป็นเงินสดได้
 6. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนคะแนนสะสม Forever Rewards พิเศษ ตามรายการนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่า สมาชิกมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการนี้ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้บัตร
 7. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบคะแนนสะสม Forever Rewards พิเศษ ตามรายการนี้ สำหรับสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรฯ และไม่มีประวัติผิดนัดชำระเงินหรือมียอดคงค้าง ตลอดระยะเวลารายการจนถึงวันที่เคทีซีทำการโอนคะแนนสะสมตามรายการเข้าบัญชีบัตรเครดิตให้กับสมาชิกเป็นที่เรียบร้อย
 8. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก รายละเอียด ข้อกำหนด และ/หรือเงื่อนไขใดๆ ของรายการนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของเคทีซี ถือเป็นที่สิ้นสุด
ธนาคารซิตี้แบงค์
 1. เฉพาะลูกค้าผู้สมัครบริการ Citibank One Bill ตั้งแต่วันที่ 1ม.ค.-31 มี.ค. 2561
 2. เฉพาะลูกค้าที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 3. ของกำนัล จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อสมาชิก 1 ท่าน
 4. ธนาคารฯ จะจัดส่งของกำนัลให้เฉพาะลูกค้าผู้สมัครบริการ Citibank One Bill ภายใน 60 วันหลังจากการลงทะเบียน
 5. ของกำนัลและคะแนนสะสมซิตี้แบงก์ รีวอร์ด ไม่สามารถแลก หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือ โอนให้ผู้อื่น
 6. กรณีที่ของกำนัลหมด ทางธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนของกำนัลในราคาที่ใกล้เคียงหรือเทียบเท่า
 7. ธนาคารฯ /บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. สอบถามระเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2232-4242
ธนาคารกสิกรไทย
 1. เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยทุกประเภท ที่ไม่เคยมีบริการตัดชำระค่าสาธารณูปโภคผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทยมาก่อน
 2. สิทธิพิเศษนี้เฉพาะลูกค้ารายใหม่ที่สมัครบริการ KBank Smart Bill Pay อย่างน้อย 1 รายการและมีการตัดชำระต่อเนื่องอย่างน้อย 2 รอบบัญชีขึ้นไป
 3. รับเครดิตเงินคืน 10% จากยอดชำระค่าสาธารณูปโภคผ่านบัตรเครดิต จำกัดเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 500 บาทต่อท่าน/ตลอดโครงการ โดยธนาคารจะคำนวณเงินคืนจากยอดค่าบริการที่ตัดผ่านบัตรเครดิตระยะเวลา 3 เดือน นับจากเดือนที่สมัครบริการ (ยกเว้น บัตรเครดิตนิติบุคคลกสิกรไทย, บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ด ไทเทเนียม, บัตรเครดิตไทยเบฟ ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้)
 4. กรณีลูกค้าเดิมที่เคยสมัครบริการ KBank Smart Bill Pay มาก่อนแต่ยกเลิกบริการไปแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนถือเป็นรายใหม่
 5. ธนาคารจะเครดิตเงินคืนให้ในบัตรเครดิตที่สมัครบริการ KBank Smart Bill Pay ภายใน 60 วันนับจากเดือนที่มียอดตัดค่าบริการในรอบบัญชีที่ 2 (สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต ที่สมัครและตัดชำรค่าบริการตรงตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดและยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระเงินที่ดีกับธนาคารเท่านั้น)
 6. ผู้ถือบัตรต้องมียอดตัดค่าบริการที่สมัครในรายการส่งเสริมการขายนี้ทุกเดือนติดต่อกันนับจากวันที่สมัคร จนถึงเดือนที่ธนาคารทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต
 7. รายการชำระค่าสาธารณูปโภคและบริการต่างๆ ผ่านบัตรเครดิตทุก 25 บาทจะได้รับคะแนนสะสม KBank Reward Point จำนวน 1 คะแนน ยกเว้น รายการชำระ ค่าไฟฟ้า (กฟน./กฟภ.) ค่าน้ำประปา และค่าโทรศัพท์พื้นฐาน (TOT/True/CAT) จะไม่นำมาคำนวณคะแนนสะสม
 8. ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด
ธนาคารไทยพาณิชย์
 1. สำหรับการสมัครหักชำระค่าบริการรายเดือนอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ สำหรับรายการใหม่เท่านั้น (สาธารณูปโภคหรือบริการนั้น ยังไม่เคยหักชำระผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์หรือได้เคยหักชำระผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์แล้วแต่ได้รับยกเลิกการหักชำระไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนวันเริ่มต้นรายการส่งเสริมการขายนี้) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2561และต้องมีรายการหักชำระอย่างน้อย 1 รายการ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
 2. การให้คะแนนสะสมพิเศษหรือเครดิตเงินคืนพิเศษเข้าบัญชีบัตรเครดิตนี้ เป็นการให้สิทธิพิเศษเพียง 1 ครั้ง ในช่วงรายการส่งเสริมการขาย ไม่ใช่การให้สิทธิพิเศษรายเดือนหรือตลอดไป
 3. จำกัด 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ ตลอดรายการส่งเสริมการขายนี้
 4. ผู้ถือบัตรจะได้รับคะแนนสะสมพิเศษหรือเครดิตเงินคืนพิเศษเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 60 วันหลังจากวันที่จบรายการส่งเสริมการขาย
 5. สิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น
 6. ผู้ถือบัตรที่มีสิทธิได้รับคะแนนหรือเครดิตเงินคืน จะต้องมีสถานะบัตรเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร และไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใดๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร อยู่จนถึงขณะรับคะแนนหรือเครดิตเงินคืน ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิระงับ และ/หรือ เรียกคืนคะแนนหรือเครดิตเงินคืน ในกรณีที่ตรวจพบว่า ผู้ถือบัตรยกเลิกการหักชำระผ่านบัตรหรือยกเลิกบัตรก่อนครบ 6 เดือนนับจากวันสมัครหักชำระผ่านบัตร หรือมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 7. ธนาคาร มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
ธนาคารกรุงเทพ
 1. สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ เมื่อสมัครหักชำระค่าบริการอัตโนมัติ dtac ระหว่าง วันที่ 15 ก.พ. – 30 มิ.ย. 61 รับฟรีคะแนนสะสม Thank You Rewards 1,500 คะแนน (จำกัดคะแนนสูงสุด 1,500 คะแนน / ท่าน / เครือข่าย / ตลอดโครงการ) ยกเว้น บัตรเครดิตไทเทนียม และบัตรเครดิตแอร์เอเชีย แพลทินัม มาสเตอร์การ์ด
 2. เฉพาะบัตรเครดิตไทเทเนียม และบัตรเครดิตแอร์เอเชีย แพลทินัม มาสเตอร์การ์ด รับเครดิตเงินคืน 150 บาท เมื่อสมัครหักชำระค่าบริการอัตโนมัติ dtac ระหว่างวันที่ 15 ก.พ. – 30 มิ.ย. 61 (จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 150 บาท / ท่าน / เครือข่าย / ตลอดโครงการ)
 3. สำหรับผู้สมัครหักชำระค่าบริการอัตโนมัติ dtac รายใหม่ และมีรายการหักชำระค่าบริการแล้วเท่านั้น ค่าบริการ dtac เดิมที่มีการหักชำระผ่านบัตรเครดิตอยู่แล้วจะไม่ได้รับสิทธิ์
 4. สิทธิพิเศษนี้เฉพาะผู้ที่สมัครบริการหักชำระอัตโนมัติครั้งแรกเท่านั้น ธนาคารขอสงวนสิทธิ์กรณีเปลี่ยนแปลงบัญชี หรือบัตรเครดิตที่ใช้หักชำระอัตโนมัติ
 5. ต้องเป็นสมาชิกบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ ยกเว้น บัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์, บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ อเมริกันเอ็กซ์เพรส, บัตรเครดิตองค์กร และบัตรเครดิตเพื่อการจัดซื้อทุกประเภท ไม่สามารถสมัครใช้บริการได้
 6. เฉพาะบัตรหลักเท่านั้น และต้องมีสถานภาพบัตรปกติ และไม่มีการผิดนัดชำระในวันสิ้นรอบบัญชีที่มีการคำนวณให้คะแนนสะสมและเครดิตเงินคืน
 7. ธนาคารจะทำการโอนคะแนนสะสม Thank You Rewards หรือเครดิตเงินคืน ให้ภายใน 90 วันนับจากวันทำรายการตัดยอดบัตรเครดิตสำเร็จ
 8. ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะยกเว้น,ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงข้อเสนอนี้กับผู้ถือบัตรรายใดตามที่ธนาคารเห็นสมควรได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อโต้แย้งคำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 9. รายการส่งเสริมการขายนี้เป็นการให้สิทธิพิเศษสำหรับการสมัครใหม่เพียงครั้งเดียว มิใช่การให้โปรโมชั่นรายเดือน หรือตลอดไป
 10. การให้โปรโมชั่นของ dtac เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
 11. สมัครบริการได้ที่ http://bit.ly/2mJOevf พร้อมคู่มือการสมัคร http://bit.ly/2DkLZtg
 12. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ส่วนบริการสมาชิกบัตร โทร. 02 638 4000 หรือ www.bangkokbank.com/creditcard