รับดับเบิ้ลคุ้ม เพียง สมัครหักชำระค่าบริการอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิต

คุ้ม 1 ฟรีอินเทอร์เน็ต 6 GB
(1 GB ต่อเดือน นาน 6 เดือน)

คุ้ม 2 รับ dtac Reward GOLD MEMBER
นาน 3 เดือน

คุ้ม 3 รับสิทธิพิเศษจาก
ธนาคารที่ร่วมรายการ

พิเศษ! dtac lifecare วงเงินคุ้มครอง
กรณีเสียชีวิต จากอุบัติเหตุ 100,000 บาท

สิทธิพิเศษจากธนาคารและดีแทค

ธนาคาร & ดีแทค สิทธิพิเศษใหม่ ระยะเวลา
รับ “อินเทอร์เน็ท 6 GB” (1 GB ต่อเดือน นาน 6 เดือน)
พร้อมรับ dtac Reward GOLD MEMBER นาน 3 เดือน
เพิ่มเติม www.dtac.co.th/dtacreward/goldmember.html
พิเศษ! dtac Lifecare วงเงินคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 100,000 บาท
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ dtac กำหนด
1 มกราคม 62
ถึง
31 ธ.ค. 62
รับ“คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS 5 เท่า จากยอดชำระค่าบริการ
รายเดือนตลอดระยะเวลา 3 เดือน”
(สูงสุดไม่เกิน 500 คะแนน/รายการ)
เพิ่มเติมโทร 02-123-5000
1 มกราคม 62
ถึง
31 ธ.ค. 62
รับ “คะแนนสะสม Thank You Rewards 1,500 คะแนน
หรือรับเครดิตเงินคืน 150 บาท”
*เมื่อสมัครบริการผ่าน mydtac e-Service เท่านั้น
เพิ่มเติมโทร 02-638-4000
1 กุมภาพันธ์ 62
ถึง
30 มิถุนายน 62

 

สนใจสมัครได้ที่

 1. dtac app / mydtac e-Service
 2. ธนาคารที่ร่วมรายการ เฉพาะที่มีสำนักงานหรือสาขาในประเทศไทย

โครงการ สมัครหักชำระค่าบริการรายเดือน รับฟรี Internet 1 GB ต่อเดือน นาน 6 เดือน พร้อมรับสิทธิ์ dtac reward GOLD MEMBER นาน 3 เดือน และพิเศษ! dtac Lifecare วงเงินคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 100,000 บาท* (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ dtac กำหนด รายละเอียดเพิ่มเติมโทร 1678)

 1. สำหรับลูกค้าผู้ใช้บริการดีแทคระบบรายเดือนในนามบุคคลธรรมดา ที่ทำการสมัครหักชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิตกับธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 รับฟรี Internet 6 GB ( 1 GB ต่อเดือน นาน 6 เดือน) พร้อมรับสิทธิ์ dtac reward GOLD MEMBER นาน 3 เดือน และพิเศษ! dtac Lifecare วงเงินคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 100,000 บาท พร้อมทั้งรับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าของธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
  • 1.1 สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี เมื่อสมัครใช้บริการชำระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการรายเดือน (Auto Payment Service) ผ่านบัตรเครดิต KTC ทุก 1 รายการจะได้รับคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS พิเศษ 5 เท่า จากยอดชำระค่าบริการรายเดือนตลอดระยะเวลา 3 เดือน (สูงสุดไม่เกิน 500 คะแนน/รายการ) เมื่อสมัครหัก ชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิตตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562
  • 1.2 สำหรับลูกค้าธนาคารกรุงเทพ รับคะแนนสะสม Thank You Rewards 1,500 คะแนน (จำกัดคะแนนสูงสุด 1,500 คะแนน/ท่าน/เครือข่าย/ตลอดโครงการ) ยกเว้นบัตรเครดิตไทเทนียม และบัตรเครดิตแอร์เอเชียแพลทินัมมาสเตอร์การ์ด หรือ เฉพาะบัตรเครดิตไทเทเนียม และบัตรเครดิตแอร์เอเชียแพลทินัมมาสเตอร์การ์ด รับเครดิตเงินคืน 150 บาท (จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 150 บาท/ท่าน/เครือข่าย/ตลอดโครงการ) เมื่อสมัครหักชำระค่าบริการอัตโนมัติ dtac ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 – 30 มิถุนายน 2562
 2. เงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมโครงการ เพื่อหักชำระค่าบริการรายเดือน
  • 2.1   ผ่านบัตรเครดิต : ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้ถือบัตรเครดิต Visa, Master Card หรือ JCB ที่โดยสามารถสมัครผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งดังนี้
   • 1) ธนาคารหรือบริษัทผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต เฉพาะที่มีสำนักงานหรือสาขาในประเทศไทย หรือ
   • 2) mydtac eService
   • 3) dtac Apppication
 3. ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการที่ผ่านการพิจารณาจากบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดข้างต้นจะได้รับ
  • 3.1 รับฟรี Internet 6 GB (1 GB ต่อเดือน นาน 6 เดือน) นับจากวันที่ได้รับอนุมัติให้หักชำระค่าบริการรายเดือนผ่านบัตรเครดิต และได้รับข้อความสั้น (SMS) แจ้งยืนยันการรับโบนัสก่อน จึงจะสามารถใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด
  • 3.2 รับสิทธิ์ GOLD MEMBER นาน 3 เดือน โดยมีเงื่อนไขดังนี้
   • 1. บริษัทจะปรับสถานะดีแทครีวอร์ด GOLD MEMBER ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าเข้าโครงการตามเงื่อนไข โดยจะมี SMS ยืนยันการรับสิทธิ์ และแจ้งระยะเวลาสิ้นสุดสถานะ GOLD MEMBER
   • 2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ GOLD MEMBER สำหรับการสมัครเข้าโครงการครั้งแรก หรือ เป็นผู้ที่ยกเลิกโครงการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
   • 3. สถานะ GOLD MEMBER ของลูกค้าจะสิ้นสุดลงนับจากวันที่ลูกค้าได้ทำการยกเลิกโครงการ และจะปรับเป็นสถานะตามเงื่อนไขของบริษัท
   • 4. การพิจารณาและคำตัดสินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวและถือเป็นที่สิ้นสุด
   • 5. สิทธิ์นี้สำหรับลูกค้าทุกกลุ่ม ยกเว้นกลุ่ม Blue Member
   • 6. ตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับสิทธิ์ ดีแทค รีวอร์ด GOLD MEMBER ได้ที่ https://www.dtac.co.th/dtacreward/goldmember.html
  • 3.3 dtac lifecare เป็นโครงการที่มอบสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุกับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตโดยมีเงื่อนไข ดังนี้
   • 1. โครงการนี้สำหรับลูกค้าจดทะเบียนแบบบุคคลธรรมดา(ไม่รวมประเภทองค์กรภาครัฐและองค์กรภาคธุรกิจ
   • 2. โครงการนี้สำหรับลูกค้าทุกกลุ่ม ยกเว้นกลุ่ม Blue Member
   • 3. ลูกค้าจะได้รับสิทธิคุ้มครองเมื่อมีการชำระค่าบริการเต็มจำนวนตรงตามวันครบกำหนดชำระ ในรอบบิลแรกหลังจากการสมัคร โดยสิทธิความคุ้มครองจะเริ่มนับจากวันที่ชำระเงินในรอบบิลแรกนั้น จนถึงวันครบกำหนดชำระค่าบริการในรอบบิลถัดไป ลูกค้าสามารถสมัครผ่านช่องทางต่างได้ด้วยตัวเอง ดังนี้
    - IVR *1402
    - USSD *142#(ภาษาไทย), *142*9#(ภาษาอังกฤษ)
    - สำนักงานบริการลูกค้า
    - dtac center
    - 1678 dtac call center
    ระบบจะส่ง SMS ยืนยันให้ลูกค้าเมื่อบันทึกการสมัครสำเร็จ
   • 4. สิทธิการคุ้มครองจะถูกต่ออายุเมื่อผู้ใช้บริการชำระค่าบริการเต็มจำนวนภายในวันครบกำหนดชำระ โดยสิทธิการคุ้มครองจะเริ่มจากวันที่ชำระค่าบริการจนถึงวันครบกำหนดชำระในรอบบิลถัดไป
   • 5. กรณีที่ลูกค้าจดทะเบียนหลายเลขหมาย วงเงินคุ้มครองของทุกเลขหมายรวมกันไม่เกิน 1 ล้านบาท
   • 6. ขั้นตอนการรับสินไหมในกรณีที่ลูกค้าเสียชีวิต ผู้รับผลประโยชน์จะต้องแจ้ง 1766 call center ของเมืองไทยประกันชีวิต หรือ 1678 dtac call center ภายใน 30วัน นับจากลูกค้า(ผู้เอาประกัน)เสียชีวิต
   • 7. ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้น และการจำกัดความรับผิดจะต้องเป็นไปตามกรมธรรม์ของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ call center เมืองไทยประกันชีวิต โทร 1766 (ในเวลาทำการ)

   ทั้งนี้ สิทธิการรับ dtac Lifecare และ Internet 1 GB ต่อเดือน นาน 6 เดือนฟรีนี้ จะสิ้นสุดลงทันทีหากสถานะการใช้บริการของผู้ใช้บริการถูกระงับใช้บริการชั่วคราว หรือถาวร หรือเปลี่ยนสถานะการใช้บริการจากดีแทคแบบรายเดือนเป็นดีแทคแบบเติมเงิน
 4. กรณีผู้ใช้บริการประสงค์จะสมัครเข้าโครงการมีเลขหมายดีแทคแบบรายเดือนหลายเลขหมาย ภายใต้การจดทะเบียนชื่อบัญชีเดียวกันในขณะสมัคร ผู้ใช้บริการต้องสมัครเข้าร่วมโครงการทุกเลขหมายที่อยู่ภายในชื่อบัญชีเดียวกันนั้น โดยผู้ใช้บริการจะได้รับ Internet 1 GB ต่อเดือน นาน 6 เดือน ฟรี, รับสิทธิ์ GOLD MEMBER นาน 3 เดือน พร้อมรับ dtac Lifecare วงเงินคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุต่อเลขหมายที่สมัครเข้าโครงการ
 5. กรณีผู้ใช้บริการสมัครบริการ Multi SIM ผู้ใช้บริการจะได้รับ Internet 1 GB ต่อเดือน นาน 6 เดือน ฟรี, รับสิทธิ์ GOLD MEMBER นาน 3 เดือน พร้อมรับ dtac Lifecare วงเงินคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ เฉพาะ SIM หลักเท่านั้น
 6. เงื่อนไข การคำนวณการใช้งาน ระบบจะคำนวณการใช้ Internet 1 GB ต่อเดือน นาน 6 เดือน ก่อน เมื่อโบนัสที่ได้รับหมดลง ระบบก็จะคำนวณการใช้งานจากสิทธิ Internet ที่ผู้ใช้บริการได้รับในรายการส่งเสริมการขายหลักที่เลือกใช้
 7. ผู้ใช้บริการสามารถขอยกเลิกการหักชำระค่าบริการรายเดือนผ่าน บัญชีบัตรเครดิต โดยแจ้งให้ธนาคารหรือบริษัทผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต หรือบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด
 8. Internet 1 GB ต่อเดือน นาน 6 เดือน ฟรีที่ได้รับไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นได้ด้วย
 9. บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้ หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของบริษัท
 10. เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกข้อกำหนดนี้ได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านทาง ช่องทางที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร
 11. บริษัทฯ สงวนสิทธิในการมอบสิทธิพิเศษนี้ให้กับลูกค้าที่สมัครหักชำระค่าบริการรายเดือนรายใหม่เท่านั้น หรือได้ทำการยกเลิกสมัครหักชำระค่าบริการรายเดือนไปแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ที่เข้าร่วมรายการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 2. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC เพื่อหน่วยงานของรัฐ, KTC Visa Corporate Gold, KTC-SCG Visa Purchasing, KTC ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และ KTC Cash Back ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 3. ขอสงวนสิทธิ์การมอบคะแนนสะสมพิเศษ จากยอดชำระค่าบริการรายเดือน สำหรับการสมัครใช้บริการชำระ ค่าบริการรายเดือน ผ่านบัตรฯ เฉพาะการลงทะเบียนสมัครใหม่ภายในช่วงระยะเวลารายการเท่านั้น โดยสมาชิกจะได้รับคะแนนสะสม 5 เท่า/ บริการ(คะแนนสะสมพิเศษ 4 เท่า + คะแนนสะสมปกติ 1 เท่า) โดยเคทีซีจะทำการโอนคะแนนสะสมพิเศษ ที่ได้รับตามรายการนี้เข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกภายใน 60 วัน หลังจากมีรายการเรียกเก็บเงินเพื่อชำระค่าบริการรายเดือนนั้นๆ ติดต่อกันครบ 3 รอบบิล (สูงสุดไม่เกิน 500 คะแนน / บริการ)
 4. คะแนนสะสมที่ได้รับตามรายการนี้ ไม่มีวันหมดอายุ และ ไม่สามารถโอน หรือเปลี่ยนมือ หรือแลกเป็นเงินสดได้
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้บัตรฯ เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 6. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ สำหรับสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรฯ และไม่มีประวัติผิดนัดชำระเงินตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ให้กับสมาชิก
 7. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้ให้บริการและ/หรือเจ้าของสินค้า/บริการนั้นๆ
 8. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไข และ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 9. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000
ธนาคารซิตี้แบงค์
 1. เฉพาะลูกค้าผู้สมัครบริการ Citibank One Bill ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561
 2. เฉพาะลูกค้าที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 3. ของกำนัล จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อสมาชิก 1 ท่าน
 4. ธนาคารฯ จะจัดส่งของกำนัลให้เฉพาะลูกค้าผู้สมัครบริการ Citibank One Bill ภายใน 60 วันหลังจากการลงทะเบียน
 5. ของกำนัลและคะแนนสะสมซิตี้แบงก์ รีวอร์ด ไม่สามารถแลก หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือ โอนให้ผู้อื่น
 6. กรณีที่ของกำนัลหมด ทางธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนของกำนัลในราคาที่ใกล้เคียงหรือเทียบเท่า
 7. ธนาคารฯ /บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. สอบถามระเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2232-4242
ธนาคารกรุงเทพ
 1. สิทธิพิเศษเฉพาะผู้สมัครบริการหักชำระค่าบริการอัตโนมัติ dtac ผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ รายใหม่เท่านั้น (ไม่เคยสมัครหักชำระค่าบริการอัตโนมัติ dtac ผ่านบัตรเครดิต หรือลูกค้าเดิมที่เคยหักชำระผ่านบัตรเครดิตแล้ว แต่ได้ยกเลิกการหักชำระค่าบริการไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากกวันเริ่มต้นรายการส่งเสริมการขายนี้) ระหว่างวันที่ 1 ก.พ. 62 – 30 มิ.ย. 62
  1. 1.1. รับฟรีคะแนนสะสม Thank You Rewards 1,500 คะแนน (จำกัดคะแนนสูงสุด 1,500 คะแนน / ท่าน ตลอดโครงการ) ยกเว้น บัตรเครดิตไทเทเนียม และบัตรเครดิตแอร์เอเชีย แพลทินัม มาสเตอร์การ์ด
  2. 1.2. เฉพาะบัตรเครดิตไทเทเนียม และบัตรเครดิตแอร์เอเชีย แพลทินัม มาสเตอร์การ์ด รับเครดิตเงินคืน 150 บาท เมื่อสมัครบริการหักชำระค่าบริการอัตโนมัติที่ dtac รายใหม่ ระหว่างวันที่ 1 ก.พ. 62 – 30 มิ.ย. 62 (จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 150 บาท / ท่าน ตลอดโครงการ)
 2. คะแนนสะสมและเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน / เปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้
 3. สำหรับผู้สมัครที่มีรายการหักชำระค่าบริการ dtac ผ่านบัตรเครดิตอยู่แล้วจะไม่ได้รับสิทธิ์
 4. สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพประเภทบัตรวีซ่าหรือมาสเตอร์การ์ดที่เป็นบัตรหลักเท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์ ธนาคารกรุงเทพ, บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ อเมริกันเอ็กซ์เพรส, บัตรเครดิตประเภทองค์กร, บัตรเครดิตส่วนราชการ, บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย และบัตรเครดิตเพื่อการจัดซื้อ โดยต้องมีสถานภาพบัตรปกติ ไม่ผิดนัดชำระ และไม่ผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บัตรเครดิตจนถึงวันที่ธนาคารโอนคะแนนสะสม หรือเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีของท่าน
 5. ธนาคารจะทำการโอนคะแนนสะสม Thank You Rewards หรือ เครดิตเงินคืน ให้ภายใน 90 วันนับจากวันที่ธนาคารอนุมัติรายการเรียกเก็บไปยังผู้ถือบัตร โดยจะแสดงยอดคะแนนสะสมหรือเครดิตเงินคืนในใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต
 6. ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะยกเว้น, ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงข้อเสนอนี้กับผู้ถือบัตรรายใดก็ตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อโต้แย้งคำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 7. รายการส่งเสริมการขายนี้เป็นการให้สิทธิพิเศษสำหรับการสมัครใหม่เพียงครั้งเดียว มิใช่การให้โปรโมชั่นรายเดือน หรือตลอดไป
 8. การให้โปรโมชั่นของ dtac เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
 9. สมัครบริการได้ที่ เว็บไซต์ ดีแทค (https://my.dtac.co.th/esv/mySetting)
 10. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ส่วนบริการสมาชิกบัตร โทร. 02 638 4000 หรือ www.bangkokbank.com/creditcard
ธนาคารกสิกรไทย
 1. เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยทุกประเภท ที่ไม่เคยมีบริการตัดชำระค่าสาธารณูปโภคผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทยมาก่อน
 2. สิทธิพิเศษนี้เฉพาะลูกค้ารายใหม่ที่สมัครบริการ KBank Smart Bill Pay อย่างน้อย 1 รายการและมีการตัดชำระต่อเนื่องอย่างน้อย 2 รอบบัญชีขึ้นไป
 3. รับเครดิตเงินคืน 10% จากยอดชำระค่าสาธารณูปโภคผ่านบัตรเครดิต จำกัดเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 500 บาทต่อท่าน/ตลอดโครงการ โดยธนาคารจะคำนวณเงินคืนจากยอดค่าบริการที่ตัดผ่านบัตรเครดิตระยะเวลา 3 เดือน นับจากเดือนที่สมัครบริการ (ยกเว้น บัตรเครดิตนิติบุคคลกสิกรไทย, บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ด ไทเทเนียม, บัตรเครดิตไทยเบฟ ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้)
 4. กรณีลูกค้าเดิมที่เคยสมัครบริการ KBank Smart Bill Pay มาก่อนแต่ยกเลิกบริการไปแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนถือเป็นรายใหม่
 5. ธนาคารจะเครดิตเงินคืนให้ในบัตรเครดิตที่สมัครบริการ KBank Smart Bill Pay ภายใน 60 วันนับจากเดือนที่มียอดตัดค่าบริการในรอบบัญชีที่ 2 (สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต ที่สมัครและตัดชำรค่าบริการตรงตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดและยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระเงินที่ดีกับธนาคารเท่านั้น)
 6. ผู้ถือบัตรต้องมียอดตัดค่าบริการที่สมัครในรายการส่งเสริมการขายนี้ทุกเดือนติดต่อกันนับจากวันที่สมัคร จนถึงเดือนที่ธนาคารทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต
 7. รายการชำระค่าสาธารณูปโภคและบริการต่างๆ ผ่านบัตรเครดิตทุก 25 บาทจะได้รับคะแนนสะสม KBank Reward Point จำนวน 1 คะแนน ยกเว้น รายการชำระ ค่าไฟฟ้า (กฟน./กฟภ.) ค่าน้ำประปา และค่าโทรศัพท์พื้นฐาน (TOT/True/CAT) จะไม่นำมาคำนวณคะแนนสะสม
 8. ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด
ธนาคารไทยพาณิชย์
 1. สำหรับการสมัครหักชำระค่าบริการรายเดือนอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ สำหรับรายการใหม่เท่านั้น (สาธารณูปโภคหรือบริการนั้น ยังไม่เคยหักชำระผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์หรือได้เคยหักชำระผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์แล้วแต่ได้รับยกเลิกการหักชำระไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนวันเริ่มต้นรายการส่งเสริมการขายนี้) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2561และต้องมีรายการหักชำระอย่างน้อย 1 รายการ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
 2. การให้คะแนนสะสมพิเศษหรือเครดิตเงินคืนพิเศษเข้าบัญชีบัตรเครดิตนี้ เป็นการให้สิทธิพิเศษเพียง 1 ครั้ง ในช่วงรายการส่งเสริมการขาย ไม่ใช่การให้สิทธิพิเศษรายเดือนหรือตลอดไป
 3. จำกัด 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ ตลอดรายการส่งเสริมการขายนี้
 4. ผู้ถือบัตรจะได้รับคะแนนสะสมพิเศษหรือเครดิตเงินคืนพิเศษเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 60 วันหลังจากวันที่จบรายการส่งเสริมการขาย
 5. สิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น
 6. ผู้ถือบัตรที่มีสิทธิได้รับคะแนนหรือเครดิตเงินคืน จะต้องมีสถานะบัตรเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร และไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใดๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร อยู่จนถึงขณะรับคะแนนหรือเครดิตเงินคืน ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิระงับ และ/หรือ เรียกคืนคะแนนหรือเครดิตเงินคืน ในกรณีที่ตรวจพบว่า ผู้ถือบัตรยกเลิกการหักชำระผ่านบัตรหรือยกเลิกบัตรก่อนครบ 6 เดือนนับจากวันสมัครหักชำระผ่านบัตร หรือมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 7. ธนาคาร มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
ธนาคารกรุงเทพ
 1. สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ เมื่อสมัครหักชำระค่าบริการอัตโนมัติ dtac ระหว่าง วันที่ 1 กรกฎาคม 61 – 30 กันยายน 61 รับฟรีคะแนนสะสม Thank You Rewards 1,500 คะแนน (จำกัดคะแนนสูงสุด 1,500 คะแนน / ท่าน / เครือข่าย / ตลอดโครงการ) ยกเว้น บัตรเครดิตไทเทนียม และบัตรเครดิตแอร์เอเชีย แพลทินัม มาสเตอร์การ์ด
 2. เฉพาะบัตรเครดิตไทเทเนียม และบัตรเครดิตแอร์เอเชีย แพลทินัม มาสเตอร์การ์ด รับเครดิตเงินคืน 150 บาท เมื่อสมัครหักชำระค่าบริการอัตโนมัติ dtac ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 61 – 30 กันยายน 61 (จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 150 บาท / ท่าน / เครือข่าย / ตลอดโครงการ)
 3. สำหรับผู้สมัครหักชำระค่าบริการอัตโนมัติ dtac รายใหม่ และมีรายการหักชำระค่าบริการแล้วเท่านั้น ค่าบริการ dtac เดิมที่มีการหักชำระผ่านบัตรเครดิตอยู่แล้วจะไม่ได้รับสิทธิ์
 4. สิทธิพิเศษนี้เฉพาะผู้ที่สมัครบริการหักชำระอัตโนมัติครั้งแรกเท่านั้น ธนาคารขอสงวนสิทธิ์กรณีเปลี่ยนแปลงบัญชี หรือบัตรเครดิตที่ใช้หักชำระอัตโนมัติ
 5. ต้องเป็นสมาชิกบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ ยกเว้น บัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์, บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ อเมริกันเอ็กซ์เพรส, บัตรเครดิตองค์กร และบัตรเครดิตเพื่อการจัดซื้อทุกประเภท ไม่สามารถสมัครใช้บริการได้
 6. เฉพาะบัตรหลักเท่านั้น และต้องมีสถานภาพบัตรปกติ และไม่มีการผิดนัดชำระในวันสิ้นรอบบัญชีที่มีการคำนวณให้คะแนนสะสมและเครดิตเงินคืน
 7. ธนาคารจะทำการโอนคะแนนสะสม Thank You Rewards หรือเครดิตเงินคืน ให้ภายใน 90 วันนับจากวันทำรายการตัดยอดบัตรเครดิตสำเร็จ
 8. ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะยกเว้น,ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงข้อเสนอนี้กับผู้ถือบัตรรายใดตามที่ธนาคารเห็นสมควรได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อโต้แย้งคำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 9. รายการส่งเสริมการขายนี้เป็นการให้สิทธิพิเศษสำหรับการสมัครใหม่เพียงครั้งเดียว มิใช่การให้โปรโมชั่นรายเดือน หรือตลอดไป
 10. การให้โปรโมชั่นของ dtac เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
 11. สมัครบริการได้ที่ http://bit.ly/2mJOevf พร้อมคู่มือการสมัคร http://bit.ly/2DkLZtg
 12. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ส่วนบริการสมาชิกบัตร โทร. 02 638 4000 หรือ www.bangkokbank.com/creditcard
ธนาคารกรุงศรี

เงื่อนไข

 1. สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี, บัตรเคดริต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม และบัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า ที่สมัครบริการหักชำระค่าสาธารณูปโภครายเดือนอัตโนมัติสำหรับรายการใหม่เท่านั้น (รายการสาธารณูปโภคหรือบริการนั้น ยังไม่เคยหักชำระผ่านบัตร หรือได้เคยชำระผ่านบัตร แล้วแต่ได้รับยกเลิกการหักชำระไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนวันเริ่มต้นรายการส่งเสริมการขายนี้ และจะต้องหักชำระผ่านบัตรไม่ต่ำกว่า 3 เดือนขึ้นไป)
 2. สงวนสิทธิ์เฉพาะสมัครเข้าร่วมรายการในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 61 – 31 ธันวาคม 61 ผ่านช่องทางศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิต เท่านั้น (เบอร์โทรศัพท์ตามประเภทด้านหลังบัตรเครดิต)  ผู้ให้บริการที่ร่วมรายการได้แก่ AIS, DTAC, CAT, TOT,  TOT 3G, 3BB, TRUE MOVE H, TRUE ONLINE, TRUE VISIONS, การไฟฟ้านครหลวง, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, การประปานครหลวง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เรียกคืนยอดเครดิตเงินคืน และ/หรือของสมนาคุณในกรณีที่สมาชิกบัตรฯ ยกเลิกการหักชำระผ่านบัตรก่อนครบ 3 เดือน
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการให้คะแนนสะสมสำหรับรายการหักค่าสาธารณูปโภคได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, การประปานครหลวง, TOT
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 8. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด
 9. ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด

เงื่อนไข: รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 300 บาท

 1. จำกัดการให้เครดิตเงินคืนสูงสุด 100 บาท/ 1 รายการ (ผู้ให้บริการ)/บัญชีบัตรหลัก และจำกัดการให้เครดิตเงินคืนสูงสุด 300 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ และจะคำนวณเครดิตเงินคืนหลังจากได้รับอนุมัติเรียกเก็บค่าใช้บริการผ่านบัตรฯ เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 2. ยอดเครดิตเงินคืนจะถูกคำนวณและโอนเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 90 วัน หลังจบรายการส่งเสริมการขาย (กรณีบัตรเสริม เครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น)
 3. รายการเครดิตเงินคืนจะปรากฎในใบแจ้งยอดรายเดือนของท่านในกรณีสงสัยว่าไม่ได้รับเครดิตเงินคืนโปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตภายใน 120 วันหลังจบรายการ

เงื่อนไข: รับเพิ่ม เซ็ทหมอนหมีกินจุง มูลค่า 1,140 บาท

 1. จำกัดการให้ของสมนาคมสูงสุด 1 เซ็ท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ
 2. รายการสมัครบริการหักชำระค่าสาธารณูปโภครายเดือนอัตโนมัติต้องได้รับการอนุมัติเรียกเก็บค่าใช้บริการผ่านบัตรฯ เรียบร้อยครบทั้ง 3 รายการ (ผู้ให้บริการ) แล้ว เท่านั้น
 3. บริษัทฯ จะจัดส่งของสมนาคุณให้ภายใน 90 วัน หลังจบรายการส่งเสริมการขาย และจะจัดส่งตามที่อยู่จัดส่งใบแจ้งยอดบัญชี เท่านั้น