โปรโมชั่นบัตรเครดิต เมื่อช้อปที่ dtac online store

 • KrungSri
 • KBank
 • KTC
 • BBL

ช้อปสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตสบายๆ ที่ dtac | online store
โดยเลือกผ่อนกับบัตรเครดิตในเครือกรุงศรี นานสูงสุด 24 เดือน (เฉพาะบัตรกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์)

รับเงินคืนสูงสุด 12,000 บาท*
ระหว่างวันนี้ – 31 ส.ค. 2560

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12,000 บาท ต่อ 1 หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ

เมื่อมียอดผ่อนชำระตั้งแต่ / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน

10,000 บาทขึ้นไป

200 บาท

15,000 บาทขึ้นไป

400 บาท

22,000 บาทขึ้นไป

850 บาท

30,000 บาทขึ้นไป

1,200 บาท

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่าน SMS ก่อนทำรายการ

1. พิมพ์ DT (เว้นวรรค)
ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลักติดกัน
2. ส่ง SMS
มาที่หมายเลข 061-404-5555
3. รอรับข้อความตอบกลับ
“ท่านได้ลงทะเบียนแคมเปญ DT เรียบร้อยแล้ว”
จึงถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 1. ตรวจสอบรายละเอียดโปรโมชั่น เงื่อนไขสินค้า และวิธิการทารายการผ่อนชาระ ได้ที่ Dtac Online Store Call Center
 2. โทร. 02-202-8700 หรือ onlinestore@dtac.co.th
 3. ยอดการแบ่งจ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนามาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคานวณเครดิตเงินคืนต่อเซลล์สลิป
 4. (นับเฉพาะยอดผ่อนชาระทาง www.dtac.co.th เท่านั้น)
 5. รับเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 1,200 บาท/ เซลล์สลิป หรือสูงสุดไม่เกิน 12,000 บาท/ หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ โดยจะคานวณเครดิตเงินคืนจากยอดแบ่งจ่ายตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป/ เซลล์สลิป
 6. สิทธิพิเศษสาหรับลูกค้าที่ลงทะเบียน SMS อย่างถูกต้องเพื่อรับสิทธิ์ก่อนทารายการและได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนเท่านั้น
 7. รายการเครดิตเงินคืนจะแสดงในรอบบัญชีถัดไปนับจากวันที่ทารายการ (กรณีบัตรเสริม เครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น)
 8. รายการเครดิตเงินคืนจะปรากฎในใบแจ้งยอดรายเดือนของท่าน ในกรณีสงสัยว่าไม่ได้รับเครดิตเงินคืน โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตภายใน 60 วันหลังจากจบรายการ
 9. รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน / เปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้
 10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชาระดีจนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน
 11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืนของสมาชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกทารายการของรายการส่งเสริมการขายนี้
 12. สมาชิกบัตรควรเก็บหลักฐานการชาระเงิน หรือ e-slip ไว้ตรวจสอบ กรณีจำเป็น
 13. บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อร้านค้าหรือผู้ให้บริการโดยตรง
 14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 15. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กาหนด หากมีกรณีพิพาทคาตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 16. ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จากัด, บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จากัด, บริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จากัด และบริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จากัด

บัตรเครดิตในเครือกรุงศรี ที่เข้าร่วมรายการ

 1. บัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า/มาสเตอร์การ์ด
 2. บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม
 3. บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า
 4. เซ็นทรัล เครดิตคาร์ด
 5. ซิมเพิล วีซ่า คาร์ด
 6. บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า
 7. บัตรกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ และบัตรกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ วีซ่า

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิต

ผ่อน 0% นาน 10 เดือน
เมื่อช้อปสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปที่ dtac I online store

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 0 2888 8888

KTC Promotion for dtac | online store

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC เพียงช้อปสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตที่ dtac | online store
โดยเลือกชำระเต็มจำนวน หรือผ่อนกับบัตรเครดิตเคทีซี (กรุงไทย) 0% นานสูงสุด 10 เดือน

พร้อมแลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%*

เมื่อใช้คะแนนสะสม Forever Rewards เท่ากับยอดค่าใช้จ่ายออนไลน์ต่อรายการ

วันนี้ – 30 กันยายน 60

*เมื่อลงทะเบียนยืนยันการรับสิทธิ์เครดิตเงินคืนผ่าน KTC

ลงทะเบียน
 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS (“สมาชิก”) ทุกประเภท ที่ลงทะเบียนยืนยันการรับสิทธิ์เครดิตเงินคืน ผ่านทาง www.ktc.co.th/shoponline และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC เพื่อซื้อสินค้า/บริการในช่องทางออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. – 31 ส.ค. 60 ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 2. สงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC – ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, บัตรเครดิต KTC VISA SME COMMERCIAL GOLD, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และสินเชื่อพร้อมใช้ KTC ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 3. สงวนสิทธิ์สมาชิกบัตรเครดิต KTC – ROYAL ORCHID PLUS สามารถใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ที่ได้รับก่อนวันที่ 1 พ.ย. 56 ในการเข้าร่วมรายการนี้ได้เท่านั้น
 4. สงวนสิทธิ์ยกเว้นการคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า ดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมทั้ง เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกการซื้อสินค้า/บริการ รายการเงินคืนที่เกิดจาก Tax Refund และ/หรือการ Refund ทุกประเภท
 5. สมาชิกสามารถใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ากับยอดซื้อสินค้า/บริการ ผ่านช่องทางออนไลน์ (ทุกสกุลเงิน) ต่อรายการเท่านั้น โดยจะต้องยืนยันการใช้สิทธิ์แลกรับเครดิตเงินคืนผ่าน www.ktc.co.th/shoponline โดยระบุ หมายเลขบัตรเครดิต, อีเมล, ยอดค่าใช้จ่ายออนไลน์ต่อรายการที่ต้องการจะแลกรับเครดิตเงินคืน โดยจะต้องระบุยอดค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเต็มไม่มีจุดทศนิยม (ในกรณีที่ยอดค่าใช้จ่ายมีจุดทศนิยม ให้ปัดเศษลง) และระบุรายชื่อเว็บไซต์ หรือโมบายแอปพลิเคชัน ที่ใช้จ่ายออนไลน์ ในกรณีการแบ่งชำระ KTC FLEXI ผ่านช่องทางออนไลน์ สมาชิกจะต้องระบุยอดค่าใช้จ่ายออนไลน์ต่อรายการแบบเต็มจำนวนก่อนทำการแบ่งชำระรายเดือน เพื่อแปลงคะแนนสะสมเป็นเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก โดยอัตราการแปลงคะแนนสะสมเท่ากับ 10% ของยอดซื้อสินค้า/บริการต่อรายการ สำหรับการซื้อสินค้า/บริการออนไลน์ผ่านทุกเว็บไซต์ ทั่วโลก และอัตราการแปลงคะแนนสะสมเท่ากับ 15% ของยอดซื้อสินค้า/บริการต่อรายการ สำหรับการซื้อสินค้า/บริการออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ที่เข้าร่วมมอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมกับเคทีซี ในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขายตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยสมาชิกสามารถยืนยันการใช้สิทธิ์ได้ตามจำนวนคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ที่มีอยู่
 6. สงวนสิทธิ์สำหรับรายการซื้อสินค้า/บริการผ่าน www.ktc.co.th/ushop และรายการจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ผ่าน www.ktcworld.co.th สมาชิกสามารถเลือกใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ากับยอดซื้อต่อรายการ แลกรับส่วนลด 15% บนหน้าเว็บไซต์ได้ทันที โดยไม่ต้องยืนยันการใช้สิทธิ์แลกรับเครดิตเงินคืนผ่าน www.ktc.co.th/shoponline ทั้งนี้ รายการที่ใช้คะแนนแลกรับส่วนลดทันทีบนเว็บไซต์ดังกล่าว จะไม่สามารถนำมาแลกรับเครดิตเงินคืนในรายการส่งเสริมการขายนี้ได้อีก ยกเว้นกรณีเป็นรายการแบ่งชำระ KTC FLEXI ผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งไม่สามารถใช้คะแนนสะสมเท่ายอดซื้อแลกรับส่วนลดได้ทันที สมาชิกต้องยืนยันการใช้สิทธิ์แลกรับเครดิตเงินคืนผ่าน www.ktc.co.th/shoponline ตามขั้นตอนที่ระบุในเงื่อนไขข้อ 5
 7. เคทีซีจะทำการคำนวณเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ เป็นรายเดือนปฏิทินตั้งแต่วันที่สมาชิกลงทะเบียนยืนยันการรับสิทธิ์เครดิตเงินคืน และทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ หลังจาก 30 วันนับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบปฏิทิน
 8. สมาชิกจะต้องมีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS คงเหลือในบัญชีบัตรฯ ณ วันที่เคทีซีทำการคำนวณคะแนนสะสมเพื่อแปลงเป็นเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีฯ มากกว่าหรือเท่ากับยอดคะแนนสะสมที่ใช้แลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ ในกรณีที่คะแนนสะสมมีจำนวนน้อยกว่ายอดค่าใช้จ่าย ถือว่าสมาชิกสละสิทธิ์ในการรับเครดิตเงินคืน
 9. สงวนสิทธิ์มอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้เฉพาะยอดค่าใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่เกิดจากการซื้อสินค้าและ/หรือบริการผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อการบริโภคส่วนบุคคลเท่านั้น ทั้งนี้ไม่รวมถึงรายการใช้จ่ายเชิงพาณิชย์ เพื่อการค้า เก็งกำไร ทุจริต หรือฉ้อฉล โดยหากตรวจพบ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกเครดิตเงินคืนที่มอบคืนทั้งหมด หรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายตามแต่ละกรณี
 10. เครดิตเงินคืนที่ได้รับตามรายการนี้ ไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 11. สงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนให้กับสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิก และไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการจนถึงวันที่เคทีซีทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก
 12. กรณีมีข้อพิพาท คําตัดสินของเคทีซีถือเป็นสิ้นสุด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายละเอียดเงื่อนไขหรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ของรายการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 13. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม KTC PHONE 02 123 5000 กด 6

ช้อปสบาย ๆ ผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ ที่ dtac I online store
เลือกผ่อนชำระ 0% ได้สูงสุด 10 เดือน

สิทธิพิเศษเพียงเลือกผ่อนชำระสมาร์ทโฟนหรือแทบเล็ตผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ
ที่ dtac I online store ตั้งแต่ 16,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป เลือกรับสิทธิ

รับเครดิตเงินคืน 250 บาท
หรือ
รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 16% เมื่อแลกคะแนนสะสมเท่ายอดราคาสินค้า

เพียงส่ง SMS ลงทะเบียนรับสิทธิ์
พิมพ์ BSMP เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลักสุดท้าย
ส่งมาที่ 4712922 (ครั้งละ 3 บาท)
รอข้อความตอบรับจากระบบจึงถือว่าลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,000 บาท/ท่าน/2 เดือน (มิ.ย.-ก.ค./ส.ค.-ก.ย.)

วันนี้ – 30 กันยายนนี้

 1. การผ่อนชำระ Be Smart ยกเว้นบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ อเมริกันเอ็กซ์เพรส/บัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์/บัตรเครดิตองค์กร/บัตรเครดิตสำหรับส่วนราชการ/บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย/บัตรเครดิตเพื่อการจัดซื้อ
 2. สงวนสิทธิคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดแบ่งชำระที่เกิดขึ้นจากร้านค้าที่ร่วมรายการระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2560
 3. กรณีลงทะเบียนทาง SMS เพื่อรับสิทธิ์ใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืน 16% แต่มีคะแนนสะสมไม่เพียงพอในวันที่ธนาคารฯ คำนวณเครดิตเงินคืน ธนาคารขอสงวนสิทธิให้เครดิตเงินคืนตามจำนวนที่ไม่ต้องใช้คะแนนสะสมเท่านั้น
 4. จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,000 บาท / ท่าน / 2 เดือน (มิ.ย.-ก.ค. และ ส.ค.-ก.ย.) และเครดิตเงินคืนไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ โดยธนาคารฯ จะทาการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 90 วันหลังจากจบรายการ
 5. บัตรเครดิตไทเทเนียมทุกประเภท บัตรเครดิตแอร์เอเชีย และบัตรเสริม ไม่สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นในการแลกคะแนนสะสมเป็นเครดิตเงินคืน 16% ได้
 6. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆของธนาคารฯได้
 7. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิในการมอบเครดิตเงินคืนให้กับลูกค้าที่คงสถานภาพการเป็นสมาชิกบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ และมีประวัติการชาระเงินที่ดี ณ วันที่ธนาคารฯ ทาการเครดิตเงินคืนให้
 8. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาท คาตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นสิ้นสุด
 9. สอบถามเงื่อนไขเพิ่มเติม โทร. 02-638-4000