โปรโมชั่นบัตรเครดิต เมื่อช้อปที่ dtac online store

 • KrungSri
 • KBank
 • KTC
 • BBL

ช้อปสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตสบายๆ ที่ dtac | online store
เลือกผ่อนชำระสินค้าบัตรในเครือกรุงศรี 0% นาน10 เดือน และสูงสุด 24 เดือน (เฉพาะบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์)

รับเงินคืนสูงสุด 18,000 บาท

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 18,000 บาท ต่อ 1 หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 60 – 31 มกราคม 61

เมื่อมียอดผ่อนชำระตั้งแต่ / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน

10,000 บาทขึ้นไป

100 บาท

15,000 บาทขึ้นไป

500 บาท

20,000 บาทขึ้นไป

700 บาท

25,000 บาทขึ้นไป

950 บาท

30,000 บาทขึ้นไป

1,200 บาท

35,000 บาทขึ้นไป

1,500 บาท

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่าน SMS ก่อนทำรายการ

1. พิมพ์ ONL (เว้นวรรค)
ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลักติดกัน
2. ส่ง SMS
มาที่หมายเลข 061-404-5555
3. รอรับข้อความตอบกลับ
“ท่านได้ลงทะเบียนแคมเปญ ONL เรียบร้อยแล้ว”
จึงถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 1. ตรวจสอบรายละเอียดโปรโมชั่น เงื่อนไขสินค้า และวิธิการทารายการผ่อนชาระ ได้ที่ Dtac Online Store Call Center โทร. 02-202-8700 หรือ onlinestore@dtac.co.th
 2. ยอดการแบ่งจ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนามาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคานวณเครดิตเงินคืนต่อเซลล์สลิป
 3. (นับเฉพาะยอดผ่อนชาระทาง www.dtac.co.th เท่านั้น)
 4. รับเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 1,500 บาท/ เซลล์สลิป หรือสูงสุดไม่เกิน 18,000 บาท/ หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ โดยจะคานวณเครดิตเงินคืนจากยอดแบ่งจ่ายตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป/ เซลล์สลิป
 5. สิทธิพิเศษสาหรับลูกค้าที่ลงทะเบียน SMS อย่างถูกต้องเพื่อรับสิทธิ์ก่อนทารายการและได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนเท่านั้น
 6. รายการเครดิตเงินคืนจะแสดงในรอบบัญชีถัดไปนับจากวันที่ทารายการ (กรณีบัตรเสริม เครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น)
 7. รายการเครดิตเงินคืนจะปรากฎในใบแจ้งยอดรายเดือนของท่าน ในกรณีสงสัยว่าไม่ได้รับเครดิตเงินคืน โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตภายใน 60 วันหลังจากจบรายการ
 8. รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน / เปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้
 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชาระดีจนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน
 10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืนของสมาชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกทารายการของรายการส่งเสริมการขายนี้
 11. สมาชิกบัตรควรเก็บหลักฐานการชาระเงิน หรือ e-slip ไว้ตรวจสอบ กรณีจำเป็น
 12. บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อร้านค้าหรือผู้ให้บริการโดยตรง
 13. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 14. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กาหนด หากมีกรณีพิพาทคาตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 15. ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จากัด, บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จากัด, บริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จากัด และบริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จากัด

บัตรเครดิตในเครือกรุงศรี ที่เข้าร่วมรายการ

 1. บัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า/มาสเตอร์การ์ด/เจซีบี
 2. บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม
 3. บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า
 4. เซ็นทรัล เครดิตคาร์ด
 5. ซิมเพิล วีซ่า คาร์ด
 6. บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า
 7. บัตรกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ และบัตรกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ วีซ่า

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิต / บัตรเดบิตกสิกรไทย
เมื่อช้อปสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ที่ dtac | online store

เลือกชำระเต็มจำนวน

ตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 61

ต่อที่ 1 รับบัตรกำนัลสเวนเซ่นส์ มูลค่า 100 บาท เพียงใส่ รหัส SWENSEN100


เมื่อช้อปสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตทุกรุ่น
และเลือกชำระเต็มจำนวนด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตกสิกรไทย
( จำนวนจำกัดเพียง 100 สิทธิ์ ตลอดรายการ )

ต่อที่ 2 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5%


เมื่อช้อปสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 3%
เมื่อช้อปสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 5%
(จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท / ท่านตลอดรายการ)

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ โดยส่ง SMS พิมพ์ OL เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย
ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท)

ต่อที่ 3 รับเครดิตเงินคืน 10%
เมื่อแลกคะแนน KBank Reward Point เท่ายอดซื้อ


ลงทะเบียนรับสิทธิ์ โดยส่ง SMS พิมพ์ OP เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย
เว้นวรรค คะแนนที่ต้องการแลก ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท)
รอข้อความตอบรับจากระบบจึงถือว่าลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 0 2888 8888

ต่อที่ 1. บัตรกำนัลสเวนเซ่นส์ มูลค่า 100 บาท ใช้แลกซื้อไอศกรีมและเครื่องดื่มที่สเว่นเซ่นส์ได้ทุกสาขา ยกเว้นสาขาสนามบิน ไม่สามารถแลกหรือทอนเป็นเงินสดได้

ต่อที่ 2. สงวนสิทธิ์ในการรับเครดิตเงินคืนเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยและบัตรเดบิต K-My Play /บัตรเดบิต K-  Max Plus / บัตรเดบิต K - Special /บัตรเดบิต Co-Brand/บัตรเดบิต K-Web Shopping Card ที่ส่ง SMS มา  ลงทะเบียนกับธนาคาร 1 ท่าน ต่อ 1  หมายเลขบัตร โดยพิมพ์ OL  วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888  (ครั้งละ 3 บาท) และได้รับข้อความตอบกลับภายในระยะเวลาโครงการเท่านั้น • ยอดใช้จ่ายครบ 2,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป จะได้รับเครดิตเงินคืน 3% หรือเท่ากับ 60 บาท โดยเศษของยอดที่ซื้อเกิน 2,000 บาทขึ้นไป จะไม่ถูกนำมาคิดเครดิตเงินคืน และยอดใช้จ่ายครบ 5,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป จะได้รับเครดิตเงินคืน 5% หรือเท่ากับ 250 บาท โดยเศษของยอดที่ซื้อเกิน 5,000 บาทขึ้นไป จะไม่ถูกนำมาคิดเครดิตเงินคืน • สงวนสิทธิ์มอบเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,000  บาท/ท่านรวมทุกเว็บไซต์ที่ร่วมรายการตลอดรายการ • ยกเว้นการซื้อสินค้าผ่อนชำระ • บัตรเครดิตนิติบุคคล บัตร Fleet Card บัตรเครดิตไทยเบฟ ไม่สามารถร่วมรายการได้  •ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนในบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตร ภายใน 60 วันหลังจากสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย

ต่อที 3. ผู้ถือบัตรเครดิตต้องส่ง SMS แจ้งแลกคะแนนทุกครั้ง ที่ต้องการแลกรับเครดิตเงินคืน 10% โดยพิมพ์ OP (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย (วรรค) จำนวนคะแนนที่ต้องการแลก ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท)• คะแนนสะสม KBank Reward Point จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผู้ถือบัตรตามจำนวนคะแนนที่แจ้งแลก ผ่าน SMS กรณีคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ธนาคารจะไม่ดำเนินการแลกเครดิตเงินคืน 10% ให้กับผู้ถือบัตร • เงิน เครดิตเข้าบัญชีเครดิต ดำเนินการภายใน 7 วันทำการ • บัตรเครดิตไทเทเนียม บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ และ บัตร เครดิตนิติบุคคลทุกประเภทไม่สามารถร่วมรายการได้

เงื่อนไขรวม • ผู้ถือบัตรที่จะได้รับเครดิตเงินคืนจะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร จนถึงวันที่ได้รับเครดิตเงินคืน • ธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 0 2888 8888

KTC Promotion for dtac | online store

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC เพียงช้อปสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตที่ dtac | online store

เลือกชำระเต็มจำนวน หรือเลือกผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน

แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%*

เมื่อใช้คะแนนสะสม Forever Rewards เท่ากับยอดค่าใช้จ่ายออนไลน์ต่อรายการ

วันนี้ – 31 ธันวาคม 60

*เมื่อลงทะเบียนยืนยันการรับสิทธิ์เครดิตเงินคืนผ่าน KTC

ลงทะเบียน
 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS (“สมาชิก”) ทุกประเภท ที่ลงทะเบียนยืนยันการรับสิทธิ์เครดิตเงินคืน ผ่านทาง www.ktc.co.th/shoponline และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC เพื่อซื้อสินค้า/บริการในช่องทางออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. – 31 ธ.ค. 60 ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 2. สงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC – ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, บัตรเครดิต KTC VISA SME COMMERCIAL GOLD, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และสินเชื่อพร้อมใช้ KTC ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 3. สงวนสิทธิ์สมาชิกบัตรเครดิต KTC – ROYAL ORCHID PLUS สามารถใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ที่ได้รับก่อนวันที่ 1 พ.ย. 56 ในการเข้าร่วมรายการนี้ได้เท่านั้น
 4. สงวนสิทธิ์ยกเว้นการคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า ดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมทั้ง เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกการซื้อสินค้า/บริการ รายการเงินคืนที่เกิดจาก Tax Refund และ/หรือการ Refund ทุกประเภท
 5. สมาชิกสามารถใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ากับยอดซื้อสินค้า/บริการ ผ่านช่องทางออนไลน์ (ทุกสกุลเงิน) ต่อรายการเท่านั้น โดยจะต้องยืนยันการใช้สิทธิ์แลกรับเครดิตเงินคืนผ่าน www.ktc.co.th/shoponline โดยระบุ หมายเลขบัตรเครดิต, อีเมล, ยอดค่าใช้จ่ายออนไลน์ต่อรายการที่ต้องการจะแลกรับเครดิตเงินคืน โดยจะต้องระบุยอดค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเต็มไม่มีจุดทศนิยม (ในกรณีที่ยอดค่าใช้จ่ายมีจุดทศนิยม ให้ปัดเศษลง) และระบุรายชื่อเว็บไซต์ หรือโมบายแอปพลิเคชัน ที่ใช้จ่ายออนไลน์ ในกรณีการแบ่งชำระ KTC FLEXI ผ่านช่องทางออนไลน์ สมาชิกจะต้องระบุยอดค่าใช้จ่ายออนไลน์ต่อรายการแบบเต็มจำนวนก่อนทำการแบ่งชำระรายเดือน เพื่อแปลงคะแนนสะสมเป็นเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก โดยอัตราการแปลงคะแนนสะสมเท่ากับ 10% ของยอดซื้อสินค้า/บริการต่อรายการ สำหรับการซื้อสินค้า/บริการออนไลน์ผ่านทุกเว็บไซต์ ทั่วโลก และอัตราการแปลงคะแนนสะสมเท่ากับ 15% ของยอดซื้อสินค้า/บริการต่อรายการ สำหรับการซื้อสินค้า/บริการออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ที่เข้าร่วมมอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมกับเคทีซี ในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขายตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยสมาชิกสามารถยืนยันการใช้สิทธิ์ได้ตามจำนวนคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ที่มีอยู่
 6. สงวนสิทธิ์สำหรับรายการซื้อสินค้า/บริการผ่าน www.ktc.co.th/ushop และรายการจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ผ่าน www.ktcworld.co.th สมาชิกสามารถเลือกใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ากับยอดซื้อต่อรายการ แลกรับส่วนลด 15% บนหน้าเว็บไซต์ได้ทันที โดยไม่ต้องยืนยันการใช้สิทธิ์แลกรับเครดิตเงินคืนผ่าน www.ktc.co.th/shoponline ทั้งนี้ รายการที่ใช้คะแนนแลกรับส่วนลดทันทีบนเว็บไซต์ดังกล่าว จะไม่สามารถนำมาแลกรับเครดิตเงินคืนในรายการส่งเสริมการขายนี้ได้อีก ยกเว้นกรณีเป็นรายการแบ่งชำระ KTC FLEXI ผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งไม่สามารถใช้คะแนนสะสมเท่ายอดซื้อแลกรับส่วนลดได้ทันที สมาชิกต้องยืนยันการใช้สิทธิ์แลกรับเครดิตเงินคืนผ่าน www.ktc.co.th/shoponline ตามขั้นตอนที่ระบุในเงื่อนไขข้อ 5
 7. เคทีซีจะทำการคำนวณเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ เป็นรายเดือนปฏิทินตั้งแต่วันที่สมาชิกลงทะเบียนยืนยันการรับสิทธิ์เครดิตเงินคืน และทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ หลังจาก 30 วันนับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบปฏิทิน
 8. สมาชิกจะต้องมีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS คงเหลือในบัญชีบัตรฯ ณ วันที่เคทีซีทำการคำนวณคะแนนสะสมเพื่อแปลงเป็นเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีฯ มากกว่าหรือเท่ากับยอดคะแนนสะสมที่ใช้แลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ ในกรณีที่คะแนนสะสมมีจำนวนน้อยกว่ายอดค่าใช้จ่าย ถือว่าสมาชิกสละสิทธิ์ในการรับเครดิตเงินคืน
 9. สงวนสิทธิ์มอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้เฉพาะยอดค่าใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่เกิดจากการซื้อสินค้าและ/หรือบริการผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อการบริโภคส่วนบุคคลเท่านั้น ทั้งนี้ไม่รวมถึงรายการใช้จ่ายเชิงพาณิชย์ เพื่อการค้า เก็งกำไร ทุจริต หรือฉ้อฉล โดยหากตรวจพบ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกเครดิตเงินคืนที่มอบคืนทั้งหมด หรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายตามแต่ละกรณี
 10. เครดิตเงินคืนที่ได้รับตามรายการนี้ ไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 11. สงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนให้กับสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิก และไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการจนถึงวันที่เคทีซีทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก
 12. กรณีมีข้อพิพาท คําตัดสินของเคทีซีถือเป็นสิ้นสุด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายละเอียดเงื่อนไขหรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ของรายการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 13. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม KTC PHONE 02 123 5000 กด 6
 1. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภทเท่านั้น ยกเว้น สมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, บัตรเครดิต KTC - SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ, สมาชิกบัตรเคทีซี Cash Bank และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้กล้วยกล้วย by KTC PROUD ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 2. ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกำหนด เงื่อนไข หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. สอบถามรายละเอียดสินค้าร่วมรายการแบ่งชำระ ณ จุดขาย เงื่อนไขการรับชม iflix นาน 12 เดือน
 4. รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซีจัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท ยกเว้นยกเว้น สมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, บัตรเครดิต KTC - SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ, สมาชิกบัตรเคทีซ๊ Cash Bank และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้กล้วยกล้วย by KTC PROUD ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 5. รายการส่งเสริมการขายนี้ ร่วมรายการเฉพาะรายการแบ่งชำระ 0% ที่ร้านมือถือ ตาม MCC 4812, ร้านคอมพิวเตอร์ MCC 5734 ร้านค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า MCC 5732, 5311, 5411 ยกเว้นรายการแบ่งชำระที่ Tesco Lotus และ Big C และรายการแบ่งชำระออนไลน์ ที่ AIS, DTAC, TRUE, POWER BUY, JIB, ADVICE และ BANANA STORE เท่านั้น
 6. รายการส่งเสริมการขายนี้ ร่วมรายการเฉพาะรายการแบ่งชำระประเภท 0% ที่ร่วมรายการจะต้องเป็นรายการแบ่งชำระด้วยโปรโมชั่นโค้ด ที่เคทีซี กำหนดเท่านั้น
 7. เมื่อสมาชิกมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ต่อเซลส์สลิป ณ ร้านค้าที่ที่ร่วมรายการ สำหรับทีวี รุ่นที่ร่วมรายการตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป,หรือสมาร์ทโฟน,แท็บเล็ต,โน็ตบุ๊ค รุ่นที่ร่วมรายการตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป ต่อรายการ
 8. ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการมอบของสมนาคุณตามรายการนี้ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 เซลส์สลิป

เงื่อนไขทั่วไป

 1. สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ สามารถโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้ แต่ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงิน
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อ การบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 4. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการ ดังกล่าว กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น ๆ
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02 123 5000

ช้อปสบาย ๆ ผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ
ที่ dtac I online store
เลือกผ่อนชำระ 0% ได้สูงสุด 10 เดือน

 • เมื่อช้อปสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต 
  ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป 
  รับเครดิตเงินคืน 300 บาท หรือ + แลกคะแนนสะสมเท่ายอดราคาสินค้ารับเครดิตเงินคืน 14%
 • เมื่อช้อปสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต 
  ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป 
  รับเครดิตเงินคืน 800 บาท หรือ + แลกคะแนนสะสมเท่ายอดราคาสินค้ารับเครดิตเงินคืน 18%

ผู้ต้องการรับสิทธิ์แลกคะแนนสะสมรับเครดิตเงินคืน 14% และ 18% ต้องส่ง SMS ลงทะเบียน
พิมพ์ BSMP เว้นวรรค ตามด้วย
หมายเลขบัตร 16 หลักสุดท้าย
ส่งมาที่ 4712922( ครั้งละ 3 )
รอข้อความตอบรับจากระบบ
จึงถือว่าลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
จำกัดเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 5,400 บาท
ต่อท่าน/ตลอดรายการ

ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. 60 – 31 ม. ค. 61

 1. ตรวจสอบรายละเอียดโปรโมชั่น เงื่อนไขสินค้า และวิธีการทำรายการผ่อนชาระ ได้ที่ Dtac Online Store Call Center โทร. 02-202-8700 หรือ onlinestore@dtac.co.th
 2. การผ่อนชาระ Be Smart ยกเว้นบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ อเมริกันเอ็กซ์เพรส/บัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์/ บัตรเครดิตองค์กร/บัตรเครดิตสาหรับส่วนราชการ/บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย/บัตรเครดิตเพื่อการจัดซื้อ
 3. สงวนสิทธิคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดแบ่งชาระที่เกิดขึ้นจากร้านค้าที่ ร่วมรายการระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2560 –31 มกราคม 2561
 4. กรณีลงทะเบียนทาง SMS เพื่อรับสิทธิ์ใช้ คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืน 14% และ 18% แต่มีคะแนนสะสมไม่เพียงพอในวันที่ธนาคารฯ คำนวณเครดิตเงินคืน ธนาคารขอสงวนสิทธิให้ เครดิตเงินคืนจาก Tier ที่ไม่ต้องใช้ คะแนน สะสมเท่านั้น
 5. จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,400 บาท ต่อท่าน ตลอดรายการ และเครดิตเงินคืนไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ โดยธนาคารฯ จะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 90 วันหลังจากจบรายการ
 6. บัตรเครดิตไทเทเนียมทุกประเภท บัตรเครดิตแอร์เอเชีย และบัตรเสริม ไม่สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นในการแลกคะแนน สะสมเป็นเครดิตเงินคืน 14% และ 18% ได้
 7. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิในการมอบเครดิตเงินคืนให้กับลูกค้าที่คงสถานภาพการเป็นสมาชิกบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ และมีประวัติการชาระเงินที่ดี ณ วันที่ธนาคารฯ ทาการเครดิตเงินคืนให้ สอบถามเงื่อนไขเพิ่มเติม โทร. 0 2638 4000