โปรโมชั่นบัตรเครดิต เมื่อช้อปที่ dtac online store

ช้อปผ่าน dtac online store

ซื้อเลย
 • KrungSri
 • KBank
 • KTC
 • BBL

ช้อปสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตสบายๆ ที่ dtac online store
เลือกผ่อนชำระสินค้าบัตรในเครือกรุงศรี 0% นาน10 เดือน และสูงสุด 24 เดือน (เฉพาะบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์)
(เมื่อช็อปสมาร์ทโฟน ตั้งแต่ 7,000 บาท ขึ้นไป)

รับเงินคืนสูงสุด 18,000 บาท

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 18,000 บาท ต่อ 1 หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ

ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธ.ค. 61

เมื่อมียอดผ่อนชำระ
ตั้งแต่ / เซลล์สลิป
รับเครดิตเงินคืน

10,000 บาทขึ้นไป

100 บาท

15,000 บาทขึ้นไป

500 บาท

20,000 บาทขึ้นไป

700 บาท

25,000 บาทขึ้นไป

950 บาท

30,000 บาทขึ้นไป

1,200 บาท

35,000 บาทขึ้นไป

1,500 บาท

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่าน SMS ก่อนทำรายการ

1. พิมพ์ ONL (เว้นวรรค)
ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลักติดกัน
2. ส่ง SMS
มาที่หมายเลข 061-404-5555
3. รอรับข้อความตอบกลับ
“ท่านได้ลงทะเบียนแคมเปญ ONL เรียบร้อยแล้ว”
จึงถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 1. สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเฉพาะบัตรที่ลงทะเบียน SMS ถูกต้องเพื่อรับสิทธิ์และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการระหว่าง 1 ก.ย. - 30 พ.ย. 61 เท่านั้น ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ เฉพาะยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า  แพลทินัม บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า และบัตรเครดิต กรุงศรี อีเพย์เท่านั้น
 2. สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด  เฉพาะ เว็บไซต์ที่ร่วมรายการ ในระบบของ Visa, Master Card และ JCB
 3. สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนสูงสุด 600 บาท ต่อบัญชีบัตรหลัก ต่อเดือนรายการส่งเสริมการขาย (1 ก.ย. – 30 พ.ย. 61) โดยคำนวณยอดใช้จ่ายจากทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมรวมกัน
 4. ยอดใช้จ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคำนวณจากช้อปปิ้งออนไลน์ที่ร่วมรายการต่อเซลล์สลิป เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 1 – 1,499 บาทต่อเซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 1% (สูงสุด 15 บาท) หรือ ยอดใช้จ่ายครบทุก 1,500 บาทต่อเซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 3% (45 บาท) หรือ ยอดใช้จ่ายครบ 10,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์ รับเครดิตเงินคืน 6% (600 บาท)
 5. บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯภายใน 90 วันหลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย (กรณีบัตรเสริมเครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น)

เงื่อนไขการแลกคะแนนสะสมเพื่อเป็นเครดิตเงินคืน

 1. สงวนสิทธิ์การรับเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท (บัตรหลัก) ที่มีคะแนนสะสมกรุงศรี โบนัส เพียงพอต่อการแลก เท่านั้น
 2. ผู้ถือบัตรสามารถใช้คะแนนสะสมเท่ากับยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิปรับเครดิตเงินคืน 10% และแลกคะแนนสะสมภายในเดือนที่ทำรายการ สามารถแลกคะแนนสะสมได้ไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป (จุดทศนิยมไม่นำมาหักคะแนนเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน
 3. จำกัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 10,000 คะแนน (1,000 บาท) ต่อบัญชีบัตรหลัก ต่อเดือน
 4. บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯภายใน 90 วันหลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายและแลกคะแนนผ่านโทรศัพท์มือถือสำเร็จเท่านั้น
 5. หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการแลกคะแนนต้องตรงกับหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ในระบบเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ 0 2646 3555 และสามารถทำรายการได้ทันที
 6. คะแนนสะสมจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรเครดิตตามจำนวนที่แลก ณ วันที่ทำรายการ และไม่สามารถขอยกเลิกได้ทุกกรณี

เงื่อนไขรวม


 1. รายการผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต Krungsri Smart Plan  ไม่ร่วมรายการ
 2. ในกรณีสงสัยว่าไม่ได้รับเครดิตเงินคืน โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตภายใน 120 วันหลังจากวันที่จบรายการ
 3. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

 4. ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืน เฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิกอยู่ และมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่า
 5. รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้
 6. ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืนจากสมาชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้
 7. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯมีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีจำเป็น
 8. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและในกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด

 9. ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด

 1. ตรวจสอบรายละเอียดโปรโมชั่น เงื่อนไขสินค้า และวิธิการทารายการผ่อนชาระ ได้ที่ Dtac Online Store Call Center โทร. 02-202-8700 หรือ onlinestore@dtac.co.th
 2. ยอดการแบ่งจ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนามาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคานวณเครดิตเงินคืนต่อเซลล์สลิป
 3. (นับเฉพาะยอดผ่อนชาระทาง www.dtac.co.th เท่านั้น)
 4. รับเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 1,500 บาท/ เซลล์สลิป หรือสูงสุดไม่เกิน 18,000 บาท/ หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ โดยจะคานวณเครดิตเงินคืนจากยอดแบ่งจ่ายตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป/ เซลล์สลิป
 5. สิทธิพิเศษสาหรับลูกค้าที่ลงทะเบียน SMS อย่างถูกต้องเพื่อรับสิทธิ์ก่อนทารายการและได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนเท่านั้น
 6. รายการเครดิตเงินคืนจะแสดงในรอบบัญชีถัดไปนับจากวันที่ทารายการ (กรณีบัตรเสริม เครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น)
 7. รายการเครดิตเงินคืนจะปรากฎในใบแจ้งยอดรายเดือนของท่าน ในกรณีสงสัยว่าไม่ได้รับเครดิตเงินคืน โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตภายใน 60 วันหลังจากจบรายการ
 8. รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน / เปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้
 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชาระดีจนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน
 10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืนของสมาชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกทารายการของรายการส่งเสริมการขายนี้
 11. สมาชิกบัตรควรเก็บหลักฐานการชาระเงิน หรือ e-slip ไว้ตรวจสอบ กรณีจำเป็น
 12. บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อร้านค้าหรือผู้ให้บริการโดยตรง
 13. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 14. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กาหนด หากมีกรณีพิพาทคาตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 15. ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จากัด, บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จากัด, บริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จากัด และบริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จากัด

บัตรเครดิตในเครือกรุงศรี ที่เข้าร่วมรายการ

 1. บัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า/มาสเตอร์การ์ด/เจซีบี
 2. บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม
 3. บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า
 4. เซ็นทรัล เครดิตคาร์ด
 5. ซิมเพิล วีซ่า คาร์ด
 6. บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า
 7. บัตรกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ และบัตรกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ วีซ่า

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ถือบัตรเครดิต / บัตรเดบิตกสิกรไทย

เมื่อช๊อปสมาร์ทโฟนหรือแท๊บเล็ต
ที่ dtac online store
เลือกชำระเต็มจำนวน

ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธ.ค. 61

ต่อที่ 1 รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 200 บาท

เมื่อช้อปสมาร์ทโฟนตั้งแต่ 7,000 – 14,999บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป

รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 500 บาท

เมื่อช้อปสมาร์ทโฟนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป
สำหรับลูกค้าดีแทครายเดือนและย้ายค่ายที่ซื้อเครื่องพร้อมแพ็คเกจ เท่านั้น
โดยชำระแบบเต็มจำนวน (การผ่อนชำระไม่ร่วมรายการ) ด้วยบัตรเครดิต/บัตรเดบิตกสิกรไทย


ต่อที่ 2 รับเครดิตเงินคืน 3%

เมื่อช้อปสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป
รับเครดิตเงินคืน 3 %
(จำกัดเครดิตเงินคืน 60 บาท / เซลล์สลิป และสูงสุด 960 บาท/
ท่านรวมทุกเว็บไซต์ที่ร่วมรายการตลอดรายการ )
ลงทะเบียนรับสิทธิ์ โดยส่ง SMS ลงทะเบียนรับสิทธิ์
พิมพ์ OL (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต 12 หลักสุดท้าย
ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท)


ต่อที่ 3 รับเครดิตเงินคืน 10% (เฉพาะบัตรเครดิต)

เมื่อแลก คะแนน KBank Reward Point เท่ายอดซื้อ
ลงทะเบียนรับสิทธิ์ โดยส่ง SMS พิมพ์ OP
(วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลัก สุดท้าย
เว้นวรรค จำนวนคะแนนที่ต้องการแลก
ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท)
รอข้อความตอบรับจากระบบจึงถือว่าลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

 1. ต่อที่ 2 สงวนสิทธิ์ในการรับเครดิตเงินคืนเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยและบัตรเดบิต K-My Play /บัตรเดบิต K- Max Plus / บัตรเดบิต K - Special /บัตรเดบิต Co-Brand/บัตรเดบิต K-Web Shopping Card ที่ส่ง SMS มา ลงทะเบียนกับธนาคาร 1 ท่าน ต่อ 1 หมายเลขบัตร โดยพิมพ์ OL วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิตหรือบัตรเด บิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท) และได้รับข้อความตอบกลับภายในระยะเวลาโครงการ เท่านั้น • ยอดใช้จ่ายครบ 2,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป จะได้รับเครดิตเงินคืน 3% หรือเท่ากับ 60 บาท โดยเศษ ของยอดที่ซื้อเกิน 2,000 บาทขึ้นไป จะไม่ถูกนำมาคิดเครดิตเงินคืน • สงวนสิทธิ์มอบเครดิตเงินคืนสูงสุด 960 บาท/ท่านรวมทุกเว็บไซต์ที่ร่วมรายการตลอดรายการ • ยกเว้นการซื้อสินค้าผ่อนชำระ • บัตรเครดิตนิติบุคคล บัตร Fleet Card บัตรเครดิตไทยเบฟ ไม่สามารถร่วมรายการได้ •ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนในบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตร ภายใน 60 วันหลังจากสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 2. ต่อที่ 3 สงวนสิทธิ์ในการรับเครดิตเงินคืนเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย ผู้ถือบัตรต้องส่ง SMS แจ้งแลกคะแนนทุกครั้ง ที่ต้องการแลกรับเครดิตเงินคืน 10% โดยพิมพ์ OP (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย (วรรค) จำนวนคะแนนที่ต้องการแลก ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท) • คะแนนสะสม KBank Reward Point จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผู้ถือบัตรตามจำนวนคะแนนที่แจ้งแลก ผ่าน SMS กรณีคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ธนาคารจะไม่ดำเนินการแลกเครดิตเงินคืน 10% ให้กับผู้ถือบัตร • เงินเครดิตเข้าบัญชีเครดิต ดำเนินการภายใน 7 วันทำการ • บัตรเครดิตไทเทเนียม บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ และ บัตร เครดิตนิติบุคคลทุกประเภทไม่สามารถร่วมรายการได้
 3. เงื่อนไขรวม ผู้ถือบัตรที่จะได้รับเครดิตเงินคืนจะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร จนถึงวันที่ได้รับเครดิตเงินคืน • ธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 0 2888 8888

กดรับ Starbucks e-Coupon จาก dtac App ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน - 31 ธันวาคม 2561

 1. สามารถใช้ซื้อสินค้าประเภทใดก็ได้ที่ร้านสตาร์บัคส์ทุกสาขาในประเทศไทยเท่านั้น
 2. ไม่สามารถใช้เติมเงินใส่บัตรสตาร์บัคส์การ์ดและลูกค้าจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ของ My Starbucks Rewards
 3. ไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้/ไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้หากเป็นการทำสำเนา
 4. บริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จำกัด สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กดรับสิทธิ์ Starbucks e-Coupon สำหรับ IOS
กดรับสิทธิ์ Starbucks e-Coupon สำหรับ Android

KTC Promotion for dtac online store

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC เพียงช้อปสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตที่ dtac online store

เลือกชำระเต็มจำนวน หรือเลือกผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน
(เมื่อช็อปสมาร์ทโฟน ตั้งแต่ 7,000 บาท ขึ้นไป)
ตั้งแต่วันที่  1 ก.ย.- 31 ธ.ค.61

ต่อที่ 1 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10%

เมื่อใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ากับยอดค่าใช้จ่ายออนไลน์ต่อรายการ


ต่อที่ 2 รับเพิ่ม คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS X 5 เท่า*

(*คะแนนสะสมปกติ 1 เท่า + คะแนนสะสมพิเศษ 4 เท่า)

ลงทะเบียนแลกรับเครดิตเงินคืนและคะแนนสะสม 5 เท่า ผ่าน KTC

ลงทะเบียน
 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือเคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภทที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS (“สมาชิก”) และใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ผ่านช่องทางออนไลน์ ภายในช่วงวันที่ 1 ก.ย.- 31 ธ.ค.61 (“ระยะเวลารายการ”) เท่านั้น โดยขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นบัตรเครดิต KTC-CASH BACK, บัตรเครดิต KTC -ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC ROYAL ORCHID PLUS ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และสินเชื่อพร้อมใช้ KTC ทุกประเภท
 2. สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับสิทธิใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืน เข้าร่วมรายการนี้ จะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการผ่าน www.ktc.co.th/shoponline ตามเงื่อนไขที่กำหนด และจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซี จึงจะมีสิทธิเข้าร่วมรายการนี้
 3. สมาชิกที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ในการซื้อสินค้า/บริการออนไลน์ผ่านทุกเว็บไซต์ทั่วโลก สมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้
  • รับสิทธิใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS (“คะแนนสะสม”) เท่ากับยอดซื้อสินค้า/บริการผ่านช่องทางออนไลน์ (ทุกสกุลเงิน) แลกรับเครดิตเงินคืน 10% ของยอดซื้อสินค้า/บริการต่อรายการ โดยสมาชิกจะต้องยืนยันการใช้สิทธิ์แลกรับเครดิตเงินคืนผ่าน www.ktc.co.th/shoponline โดยระบุ หมายเลขบัตรเครดิตอีเมล, ยอดค่าใช้จ่ายออนไลน์ต่อรายการที่ต้องการจะแลกรับเครดิตเงินคืน โดยจะต้องระบุยอดค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเต็มไม่มีจุดทศนิยม (ในกรณีที่ยอดค่าใช้จ่ายมีจุดทศนิยม ให้ปัดเศษลง) และระบุรายชื่อเว็บไซต์ หรือโมบายแอปพลิเคชัน ที่ใช้จ่ายออนไลน์ ในกรณีการแบ่งชำระ KTC FLEXI ผ่านช่องทางออนไลน์ สมาชิกจะต้องระบุยอดค่าใช้จ่ายออนไลน์ต่อรายการแบบเต็มจำนวนก่อนทำการแบ่งชำระรายเดือน เพื่อแปลงคะแนนสะสมเป็นเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ในอัตรา 10% ของยอดซื้อสินค้า/บริการต่อรายการ สำหรับการซื้อสินค้า/บริการออนไลน์ผ่านทุกเว็บไซต์ ทั่วโลก
  • หรือ ใช้คะแนนสะสมเท่ากับยอดซื้อสินค้า/บริการผ่านบัตรฯ ต่อรายการ แลกรับส่วนลด 10% ของยอดซื้อสินค้า/บริการดังกล่าว บนหน้าเว็บไซต์ได้ทันที โดยไม่ต้องยืนยันการใช้สิทธิ์แลกรับเครดิตเงินคืนผ่าน www.ktc.co.th/shoponline สำหรับรายการซื้อสินค้า/บริการผ่าน www.ktc.co.th/ushop และรายการจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ผ่าน www.ktcworld.co.th ทั้งนี้ รายการที่ใช้คะแนนแลกรับส่วนลดทันทีบนเว็บไซต์ดังกล่าว จะไม่สามารถนำมาแลกรับเครดิตเงินคืนในรายการนี้ได้อีก ยกเว้นกรณีเป็นรายการแบ่งชำระ KTC FLEXI ผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งไม่สามารถใช้คะแนนสะสมเท่ายอดซื้อแลกรับส่วนลดได้ทันที สมาชิกต้องยืนยันการใช้สิทธิ์แลกรับเครดิตเงินคืนผ่าน www.ktc.co.th/shoponline ตามขั้นตอนที่ระบุตามเงื่อนไขที่กำหนด
  • และรับเพิ่มคะแนนสะสม 5 เท่า (มาจากคะแนนสะสมปกติ 1 เท่า และคะแนนสะสมพิเศษ 4 เท่า ซึ่งคิดคำนวณหลังจากหักเครดิตเงินคืนแล้ว) หากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ในการซื้อสินค้า/บริการออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ตามข้อ 3 (1) หรือข้อ 3 (2) ข้างต้น เป็นยอดใช้จ่ายบนเว็บไซต์หรือร้านค้าพันธมิตรออนไลน์ที่ร่วมรายการ ทั้งนี้ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการมอบคะแนนสะสม 5 เท่าตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีการใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนหรือแลกรับส่วนลด 10% ตามรายการนี้เท่านั้น
 4. เคทีซีจะทำการคำนวณเครดิตเงินคืน และคะแนนสะสมพิเศษตามรายการนี้เป็นรายเดือนปฏิทินนับตั้งแต่วันที่สมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการสำเร็จเป็นต้นไป และทำการเครดิตเงินคืนและโอนคะแนนสะสมพิเศษเข้าบัญชีบัตรฯ หลังจาก 60 วันนับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบปฏิทิน
 5. ขอสงวนสิทธิ์สมาชิกบัตรเครดิต KTC – ROYAL ORCHID PLUS สามารถใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ที่ได้รับก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ในการเข้าร่วมรายการนี้ได้เท่านั้น
 6. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นไม่นำยอดใช้จ่ายที่เกิดจากรายการเบิกถอนเงินสด ดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมทั้ง เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกการซื้อสินค้า/บริการ รายการเงินคืนที่เกิดจาก Tax Refund และ/หรือการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้
 7. ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับเครดิตเงินคืนและ/หรือส่วนลดตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนสะสมในบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก เพียงพอในการแลกรับเครดิตเงินคืนและ/หรือส่วนลดตามเงื่อนไขที่กำหนดในรายการนี้เท่านั้น
 8. สิทธิประโยชน์ที่ได้รับตามรายการนี้ ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่บุคคลอื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 9. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 10. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่ที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการจนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 11. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายละเอียดเงื่อนไขหรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ของรายการ โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในระยะเวลาอันสมควร กรณีมีข้อพิพาท คําตัดสินของเคทีซีถือเป็นสิ้นสุด
 12. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม KTC PHONE 02 123 5000

ช้อปสบาย ๆ ผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ
ที่ dtac online store
เลือกผ่อนชำระ 0% ได้สูงสุด 10 เดือน

(เมื่อช็อปสมาร์ทโฟน ตั้งแต่ 7,000 บาท ขึ้นไป)

 1. ตรวจสอบรายละเอียดโปรโมชั่น เงื่อนไขสินค้า และวิธีการทำรายการผ่อนชาระ ได้ที่ Dtac Online Store Call Center โทร. 02-202-8700 หรือ onlinestore@dtac.co.th
 2. การผ่อนชาระ Be Smart ยกเว้นบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ อเมริกันเอ็กซ์เพรส/บัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์/บัตรเครดิตองค์กร/บัตรเครดิตสาหรับส่วนราชการ/บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย/บัตรเครดิตเพื่อการจัดซื้อ
 3. สงวนสิทธิคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดแบ่งชาระที่เกิดขึ้นจากร้านค้าที่ ร่วมรายการระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ - 31 พฤษภาคม 2561
 4. กรณีลงทะเบียนทาง SMS เพื่อรับสิทธิ์ใช้ คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืน 14% และ 18% แต่มีคะแนนสะสมไม่เพียงพอในวันที่ธนาคารฯ คำนวณเครดิตเงินคืน ธนาคารขอสงวนสิทธิให้ เครดิตเงินคืนจาก Tier ที่ไม่ต้องใช้ คะแนน สะสมเท่านั้น
 5. จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,400 บาท ต่อท่าน ตลอดรายการ (จากัดการแลกคะแนนสูงสุด 30,000 คะแนน/ท่าน/ ตลอดรายการ) และเครดิตเงินคืนไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ โดยธนาคารฯ จะทาการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี บัตรเครดิตภายใน 90 วันหลังจากจบรายการ
 6. บัตรเครดิตไทเทเนียมทุกประเภท บัตรเครดิตแอร์เอเชีย และบัตรเสริม ไม่สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นในการแลกคะแนน สะสมเป็นเครดิตเงินคืน 14% และ 18% ได้
 7. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิในการมอบเครดิตเงินคืนให้กับลูกค้าที่คงสถานภาพการเป็นสมาชิกบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ และมีประวัติการชาระเงินที่ดี ณ วันที่ธนาคารฯ ทาการเครดิตเงินคืนให้ สอบถามเงื่อนไขเพิ่มเติม โทร. 0 2638 4000