Samsung Galaxy Note8 กับที่สุดของข้อเสนอจากดีแทค

สั่งซื้อ Samsung Galaxy Note8
ที่ dtac | online store จัดส่งฟรีทั่วประเทศ


ผ่อน 0% สูงสุด 24 เดือน พร้อมเครดิตเงินคืน
ผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ


ย้ายค่ายออนไลน์วันนี้ รับส่วนลด 1,500 บาท*
พร้อม Special Gift คลิก


 

Samsung Galaxy Note8 - Midnight Black
Samsung Galaxy Note8 - Maple Gold
Samsung Galaxy Note8 - Orchid Gray
Samsung Galaxy Note8 - Deepsea Blue


เลือกสี

เลือกราคา

เงื่อนไขการซื้อเครื่องราคาพิเศษพร้อมชำระค่าบริการล่วงหน้า ผ่าน dtac | online store
 1. โปรโมชั่น Samsung Galaxy Note8 ราคาพิเศษ 30,900 บาท สำหรับลูกค้าที่ทำการสั่งซื้อ ที่มีหรือสมัครแพ็คเกจ ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 699 บาท ต่อเดือนขึ้นไป (ไม่มีค่าบริการล่วงหน้า) และยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการต่อเนื่องเป็นเวลา 12 เดือน (สัญญา 12 เดือน)
 2. โปรโมชั่น Samsung Galaxy Note8 ราคาพิเศษ 29,900 บาท สำหรับลูกค้าที่ทำการสั่งซื้อ ที่มีหรือสมัครแพ็คเกจ ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 699 บาท ต่อเดือนขึ้นไป พร้อมชำระค่าบริการล่วงหน้า 1,500 บาท  (คืนค่าบริการรายเดือน 150 บาท นาน 10 เดือน) และยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการต่อเนื่องเป็นเวลา 12 เดือน (สัญญา 12 เดือน)
 3. สำหรับลูกค้าที่ซื้อ Samsung Galaxy Note8 ราคาพิเศษ และมีหรือสมัครใช้แพ็คเกจ ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 899 บาท ต่อเดือนขึ้นไป
 4. จำกัดสิทธิ์ผู้ใช้บริการ 1 หมายเลข ต่อ 1 เครื่อง
 5. กรณีที่ติดสัญญาซื้อเครื่องราคาพิเศษจากรายการส่งเสริมการขายอื่น หรือติดสัญญาการเปลี่ยนแพ็กเกจ ส่วนลดแพ็กเกจพิเศษในรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 6. กรณีผู้ใช้บริการโอนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิกบริการก่อนครบกำหนดสัญญา บริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บเงินค่าปรับเป็นจำนวน 6,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 7. ดีแทคออนไลน์สโตร์ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือก เปลี่ยนแปลง รับประกันของแถม และสีของของแถม และของแถมไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 8. ดีแทคออนไลน์สโตร์ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาการสั่งซื้อที่ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. ดีแทคออนไลน์สโตร์ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก/ทำให้เป็นโมฆะ ต่อคำสั่งการจองซื้อที่ต้องสงสัยว่าทุจริตหรือเข้าค่ายว่าทุจริตโดยไม่จำเป็นต้องแจ้ง/แสดงหลักฐานให้ทราบ
 10. หากสินค้าชำรุด เสียหายก่อนได้รับสินค้า หรือเปิดใช้งานไม่ได้ตั้งแต่ได้รับสินค้า กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทันทีที่พบปัญหา หรือ ติดต่อนำสินค้าพร้อมใบเสร็จรับเงิน มาที่ศูนย์บริการดีแทคใกล้บ้าน ภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า โดยความเสียหายหรือชำรุดนั้นต้องไม่ได้เกิดจากสาเหตุของการใช้งาน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน

เงื่อนไขแพ็กเกจรายเดือน

แพ็กเกจ Super Non-Stop 899

 • รอบบิลที่ 1 –12 ค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรอบบิลละ 899 บาท
 • รับสิทธิ์โทรฟรีทุกเครือข่าย 400 นาที/รอบบิล คิดเป็นนาที (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที)
 • ส่วนเกินค่าโทรคิด5 บาท/นาที ทุกเครือข่าย คิดเป็นนาที (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที)
 • รับสิทธิ์ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นการใช้งานแบบต่อเนื่องโดยการใช้งาน 4G ความเร็วสูงสุดที่ 100 Mbps และ 3G ความเร็วสูงสุดที่ 42 Mbps ฟรี 30 GB/รอบบิล และ dtac wifi ไม่จำกัด
 • เมื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตครบตามปริมาณที่กำหนด การใช้งานอินเทอร์เน็ตจะถูกปรับลดความเร็วสูงสุด 384 kbps
 • SMS 3 บาท/ข้อความ/เลขหมาย และค่าบริการเสริม MMS 5 บาท/ข้อความ/เลขหมาย

แพ็กเกจSuper Non-Stop 1099

 • รอบบิลที่ 1 –12 ค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรอบบิลละ 1099 บาท
 • รับสิทธิ์โทรฟรีทุกเครือข่าย 600 นาที/รอบบิล คิดเป็นนาที (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที)
 • ส่วนเกินค่าโทรคิด 5 บาท/นาที ทุกเครือข่าย คิดเป็นนาที (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที)
 • รับสิทธิ์ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นการใช้งานแบบต่อเนื่องโดยการใช้งาน 4G ความเร็วสูงสุดที่ 100 Mbps และ 3G ความเร็วสูงสุดที่ 42 Mbps ฟรี 40 GB/รอบบิล และ dtac wifi ไม่จำกัด
 • เมื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตครบตามปริมาณที่กำหนด การใช้งานอินเทอร์เน็ตจะถูกปรับลดความเร็วสูงสุด 384 kbps
 • SMS 3 บาท/ข้อความ/เลขหมาย และค่าบริการเสริม MMS 5 บาท/ข้อความ/เลขหมาย

แพ็กเกจGo NO LIMIT 899

 • รอบบิลที่ 1 –12 ค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรอบบิลละ 899 บาท
 • รับสิทธิ์โทรฟรีทุกเครือข่าย 300 นาที/รอบบิล คิดเป็นนาที (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที) พร้อมรับสิทธิ์โทรฟรีเบอร์ดีแทค ตลอด 24 ชั่วโมง สูงสุดครั้งละ 60 นาที (ตั้งแต่นาทีที่ 61 คิดค่าบริการนาทีละ50 บาท)
 • ส่วนเกินค่าโทรคิด5 บาท/นาที ทุกเครือข่าย คิดเป็นนาที (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที)
 • รับสิทธิ์ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นการใช้งานแบบไม่จำกัดโดยการใช้งานความเร็วสูงสุดที่ 6 Mbps นาน 12 รอบบิล dtac wifi ไม่จำกัด
 • SMS 3 บาท/ข้อความ/เลขหมาย และค่าบริการเสริม MMS 5 บาท/ข้อความ/เลขหมาย

แพ็กเกจGo NO LIMIT 1299

 • รอบบิลที่ 1 –12 ค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรอบบิลละ 1299 บาท
 • รับสิทธิ์โทรฟรีทุกเครือข่าย 500 นาที/รอบบิล คิดเป็นนาที (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที)พร้อมรับสิทธิ์โทรฟรีเบอร์ดีแทค ตลอด 24 ชั่วโมง สูงสุดครั้งละ 60 นาที (ตั้งแต่นาทีที่ 61 คิดค่าบริการนาทีละ 50 บาท)
 • ส่วนเกินค่าโทรคิด 5 บาท/นาที ทุกเครือข่าย คิดเป็นนาที (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที)
 • รับสิทธิ์ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นการใช้งานแบบไม่จำกัดโดยการใช้งานความเร็วสูงสุดที่ 10 Mbps นาน 12 รอบบิล dtac wifi ไม่จำกัด
 • SMS 3 บาท/ข้อความ/เลขหมาย และค่าบริการเสริม MMS 5 บาท/ข้อความ/เลขหมาย

แพ็กเกจSuper 4G Unlimited 1099

 • รอบบิลที่ 1 –18 ค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรอบบิลละ 1099 บาท
 • รับสิทธิ์โทรฟรีทุกเครือข่าย 650 นาที/รอบบิล คิดเป็นนาที (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที)
 • ส่วนเกินค่าโทรคิด 5 บาท/นาที ทุกเครือข่าย คิดเป็นนาที (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที)
 • รับสิทธิ์ใช้อินเทอร์เน็ต 4G แบบไม่จำกัดความเร็วสูงสุดที่ 100 Mbps
 • รับสิทธิ์ใช้อินเทอร์เน็ต 3G ความเร็วสูงสุดที่ 42 Mbps ฟรี 16 GB เมื่อครบจำนวนที่กำหนดแล้วจะสามารถใช้งานต่อได้ที่ความเร็วสูงสุด 384 Kbps
 • รับสิทธิ์ใช้งาน dtac wifi ไม่จำกัดนาน 18 รอบบิล
 • SMS 3 บาท/ข้อความ/เลขหมาย และค่าบริการเสริม MMS 5 บาท/ข้อความ/เลขหมาย