5G smartphones at very special price

Special! Moving to dtac customer get more 1,500 THB discount.

Filter

Samsung Galaxy A22 5G

Samsung Galaxy A22 5G

samsung galaxy a22 5g

Normal price 8,299.-

690.-

 • Advance service fee 2,500.-
 • Package starts at 1499
realme 9 Pro 5G

realme 9 Pro 5G

realme 9 pro 5g

Normal price 9,999.-

3,990.-

 • Advance service fee 1,500.-
 • Package starts at 1099
vivo Y76 5G

vivo Y76 5G

vivo y76 5g

Normal price 9,999.-

2,990.-

 • Advance service fee 2,000.-
 • Package starts at 1099
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G

xiaomi redmi note 11 pro 5g

Normal price 10,990.-

4,990.-

 • Advance service fee 2,000.-
 • Package starts at 1099
OPPO A77 5G

OPPO A77 5G

oppo a77 5g

Normal price 10,999.-

2,190.-

 • Advance service fee 3,000.-
 • Package starts at 1099
OPPO Reno 7 Z 5G

OPPO Reno 7 Z 5G

oppo reno 7 z 5g

Normal price 12,990.-

3,390.-

 • Advance service fee 3,000.-
 • Package starts at 1499
realme 9 Pro+ 5G

realme 9 Pro+ 5G

realme 9 pro+ 5g

Normal price 12,999.-

6,990.-

 • Advance service fee 1,500.-
 • Package starts at 1099
Samsung Galaxy A53 5G

Samsung Galaxy A53 5G

samsung galaxy a53 5g

Normal price 14,499.-

6,990.-

 • Advance service fee 3,000.-
 • Package starts at 1099
vivo V23 5G

vivo V23 5G

vivo v23 5g

Normal price 17,999.-

7,490.-

 • Advance service fee 4,000.-
 • Package starts at 1499
Xiaomi Redmi Note 10 5G (4/128GB)

Xiaomi Redmi Note 10 5G (4/128GB)

xiaomi redmi note 10 5g (4/128gb)

Normal price 5,999.-

1,990.-

 • Advance service fee 1,500.-
 • Package starts at 899
Samsung Galaxy A13 5G

Samsung Galaxy A13 5G

samsung galaxy a13 5g

Normal price 6,999.-

2,990.-

 • Advance service fee 2,000.-
 • Package starts at 899
Xiaomi Redmi 10 5G

Xiaomi Redmi 10 5G

xiaomi redmi 10 5g

Normal price 7,299.-

2,990.-

 • Advance service fee 1,500.-
 • Package starts at 899
Xiaomi Redmi Note 10 5G (8/128GB)

Xiaomi Redmi Note 10 5G (8/128GB)

xiaomi redmi note 10 5g (8/128gb)

Normal price 7,499.-

3,390.-

 • Advance service fee 2,500.-
 • Package starts at 899
vivo Y72 5G

vivo Y72 5G

vivo y72 5g

Normal price 8,999.-

2,090.-

 • Advance service fee 3,500.-
 • Package starts at 1099
Samsung Galaxy A32 5G

Samsung Galaxy A32 5G

samsung galaxy a32 5g

Normal price 9,999.-

2,190.-

 • Advance service fee 2,500.-
 • Package starts at 1099
realme 8 5G

realme 8 5G

realme 8 5g

Normal price 9,999.-

1,990.-

 • Advance service fee 1,500.-
 • Package starts at 1099
vivo V23e 5G

vivo V23e 5G

vivo v23e 5g

Normal price 11,999.-

3,990.-

 • Advance service fee 3,500.-
 • Package starts at 1099
Samsung Galaxy A33 5G

Samsung Galaxy A33 5G

samsung galaxy a33 5g

Normal price 11,999.-

4,490.-

 • Advance service fee 2,500.-
 • Package starts at 1099
OPPO Reno 6Z 5G

OPPO Reno 6Z 5G

oppo reno 6z 5g

Normal price 12,990.-

3,790.-

 • Advance service fee 1,200.-
 • Package starts at 1099
vivo V21 5G

vivo V21 5G

vivo v21 5g

Normal price 12,999.-

4,490.-

 • Advance service fee 4,000.-
 • Package starts at 1499
Samsung Galaxy A52 5G

Samsung Galaxy A52 5G

samsung galaxy a52 5g

Normal price 13,499.-

5,990.-

 • Advance service fee 4,000.-
 • Package starts at 1499
Xiaomi 11T 5G

Xiaomi 11T 5G

xiaomi 11t 5g

Normal price 13,990.-

1,888.-

 • Advance service fee 5,000.-
 • Package starts at 1499
realme GT Master Edition

realme GT Master Edition

realme gt master edition

Normal price 13,990.-

6,990.-

 • Advance service fee 3,500.-
 • Package starts at 1499
Samsung Galaxy A52s 5G

Samsung Galaxy A52s 5G

samsung galaxy a52s 5g

Normal price 13,999.-

3,790.-

 • Advance service fee 1,200.-
 • Package starts at 1099
realme X7 Pro 5G

realme X7 Pro 5G

realme x7 pro 5g

Normal price 14,990.-

5,990.-

 • Advance service fee 5,000.-
 • Package starts at 1499
OPPO Reno 7 5G

OPPO Reno 7 5G

oppo reno 7 5g

Normal price 16,990.-

7,490.-

 • Advance service fee 2,500.-
 • Package starts at 1099
Xiaomi 11T Pro 5G

Xiaomi 11T Pro 5G

xiaomi 11t pro 5g

Normal price 16,990.-

3,888.-

 • Advance service fee 5,000.-
 • Package starts at 1499
OPPO Reno 6 5G

OPPO Reno 6 5G

oppo reno 6 5g

Normal price 17,990.-

6,990.-

 • Advance service fee 4,000.-
 • Package starts at 1499
Samsung Galaxy A73 5G

Samsung Galaxy A73 5G

samsung galaxy a73 5g

Normal price 17,999.-

7,990.-

 • Advance service fee 4,000.-
 • Package starts at 1499
realme GT NEO3

realme GT NEO3

realme gt neo3

Normal price 18,999.-

12,990.-

 • Advance service fee 2,000.-
 • Package starts at 1099
Samsung Galaxy S21 FE 5G (8/128GB)

Samsung Galaxy S21 FE 5G (8/128GB)

samsung galaxy s21 fe 5g (8/128gb)

Normal price 22,900.-

13,900.-

 • Advance service fee 2,000.-
 • Package starts at 1099
OPPO Reno 7 Pro 5G

OPPO Reno 7 Pro 5G

oppo reno 7 pro 5g

Normal price 22,990.-

10,990.-

 • Advance service fee 3,000.-
 • Package starts at 1499
Samsung Galaxy S21 FE 5G (8/256GB)

Samsung Galaxy S21 FE 5G (8/256GB)

samsung galaxy s21 fe 5g (8/256gb)

Normal price 25,900.-

16,900.-

 • Advance service fee 2,000.-
 • Package starts at 1099
Samsung Galaxy S21 5G (8/128GB)

Samsung Galaxy S21 5G (8/128GB)

samsung galaxy s21 5g (8/128gb)

Normal price 27,900.-

10,900.-

 • Advance service fee 3,500.-
 • Package starts at 1499
Samsung Galaxy S22 5G (8/128GB)

Samsung Galaxy S22 5G (8/128GB)

samsung galaxy s22 5g (8/128gb)

Normal price 29,900.-

13,900.-

 • No advance payment
 • Package starts at 2199
Samsung Galaxy S21 5G (8/256GB)

Samsung Galaxy S21 5G (8/256GB)

samsung galaxy s21 5g (8/256gb)

Normal price 29,900.-

13,400.-

 • Advance service fee 3,500.-
 • Package starts at 1499
Samsung Galaxy S22 5G (8/256GB)

Samsung Galaxy S22 5G (8/256GB)

samsung galaxy s22 5g (8/256gb)

Normal price 31,900.-

15,900.-

 • No advance payment
 • Package starts at 2199
Samsung Galaxy Z Flip3 5G (8/128GB)

Samsung Galaxy Z Flip3 5G (8/128GB)

samsung galaxy z flip3 5g (8/128gb)

Normal price 31,900.-

14,900.-

 • No advance payment
 • Package starts at 1499
Samsung Galaxy Z Flip3 5G (8/256GB)

Samsung Galaxy Z Flip3 5G (8/256GB)

samsung galaxy z flip3 5g (8/256gb)

Normal price 33,900.-

16,900.-

 • No advance payment
 • Package starts at 1499
Samsung Galaxy S22+ 5G (8/128GB

Samsung Galaxy S22+ 5G (8/128GB

samsung galaxy s22+ 5g (8/128gb

Normal price 34,900.-

18,900.-

 • No advance payment
 • Package starts at 2199
Samsung Galaxy S22+ 5G (8/256GB)

Samsung Galaxy S22+ 5G (8/256GB)

samsung galaxy s22+ 5g (8/256gb)

Normal price 36,900.-

20,900.-

 • No advance payment
 • Package starts at 2199
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G (8/128GB)

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G (8/128GB)

samsung galaxy s22 ultra 5g (8/128gb)

Normal price 39,900.-

22,900.-

 • No advance payment
 • Package starts at 2199
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (12/128GB)

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (12/128GB)

samsung galaxy s21 ultra 5g (12/128gb)

Normal price 39,900.-

15,400.-

 • Advance service fee 8,500.-
 • Package starts at 2199
OPPO Find X5 Pro

OPPO Find X5 Pro

oppo find x5 pro

Normal price 39,990.-

18,990.-

 • No advance payment
 • Package starts at 1499
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (12/256GB)

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (12/256GB)

samsung galaxy s21 ultra 5g (12/256gb)

Normal price 41,900.-

17,400.-

 • Advance service fee 8,500.-
 • Package starts at 2199
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G (12/256GB)

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G (12/256GB)

samsung galaxy s22 ultra 5g (12/256gb)

Normal price 43,900.-

26,900.-

 • No advance payment
 • Package starts at 2199
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G (12/512GB)

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G (12/512GB)

samsung galaxy s22 ultra 5g (12/512gb)

Normal price 47,900.-

30,900.-

 • No advance payment
 • Package starts at 2199
Samsung Galaxy Z Fold3 5G (12/256GB)

Samsung Galaxy Z Fold3 5G (12/256GB)

samsung galaxy z fold3 5g (12/256gb)

Normal price 57,900.-

33,900.-

 • No advance payment
 • Package starts at 2199

5G ดีอย่างไร

ระบบ 5G หรือ Generation 5 ได้เข้ามาเปลี่ยนโลกอินเทอร์เน็ตในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก เพราะยิ่งทำให้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมีความเร็ว แรง และเสถียรมากกว่าเดิม อีกทั้งยังจะทำให้การใช้งานโทรศัพท์มือถือมีความสะดวกและครอบคลุมการชีวิตได้อีกหลายเท่าตัว

5 เหตุผลที่ควรเลือกใช้งานโทรศัพท์ที่รองรับ 5G

 • สามารถใช้งาน Mobile Internet ได้อย่างรวดเร็วแบบเรียลไทม์ เพราะสมาร์ทโฟนที่รองรับ 5G นั้นจะสามารถรองรับการตอบสนองการใช้งานที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น สามารถรับ-ส่งข้อมูลได้ไวกว่าเดิม ดาวน์โหลดและอัปโหลดไฟล์ต่าง ๆ ได้ไวและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เมื่อเทียบกับระบบ 4G แล้ว ระบบ 5G จะรวดเร็วกว่า 4G ถึง 24 เท่าด้วยกัน
 • มีช่วงความถี่คลื่นที่มากกว่าเดิม ซึ่งระบบ 5G สามารถใช้งานคลื่นความถี่ได้ถึง 30GHz และรองรับจำนวนผู้ใช้งานในแต่ละพื้นที่ได้มากยิ่งขึ้น
 • เติมเต็มความบันเทิงได้สมใจ ไม่ว่าจะเป็นการรับชมวิดีโอที่สามารถดูได้ในระดับความคมชัดถึง 4K และ 8K ได้แบบรวดเร็ว ไม่กระตุก หรือจะเล่นเกมออนไลน์ก็ลื่นไหล ไม่ต้องกังวลว่าจะหลุดจากเซิร์ฟเวอร์เมื่อไหร่ เพราะหากคุณใช้สมาร์ทโฟนที่รองรับ 5G จะช่วยให้คุณเล่นเกมได้อย่างลื่นปรื๊ด ไม่มีสะดุด
 • สามารถควบคุมอุปกรณ์ IoT ต่าง ๆ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและมีความเสถียรมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดทางไกล การควบคุมระบบเครื่องจักร ควบคุมระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ ไปจนถึงการควบคุมอุปกรณ์สมาร์ทโฮมต่าง ๆ เป็นต้น

ช้อปเลยไม่ต้องรอ ซื้อสมาร์ทโฟน 5G
จากดีแทควันนี้ รับแพ็กเกจดี ๆ ไปใช้ก่อนใคร

เติมเต็มทุกการติดต่อสื่อสารให้ราบรื่นไม่มีสะดุด ดีแทคคัดสรรมือถือพร้อมแพ็กเกจ 5G สุดคุ้มที่ครอบคลุมทุกความต้องการมาไว้ให้กับคุณในที่เดียว คุณสามารถค้นหามือถือ 5G ราคาพิเศษได้ที่นี่ พร้อมด้วยแพ็กเกจที่รองรับการใช้งานแถมยังผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด 24 เดือน ซื้อออนไลน์ได้แล้วที่ dtac online store

Purchasing special price device conditions
 1. The promotion campaign is applicable to existing dtac individual customers, customers who register a new SIM card, switch from prepaid to postpaid package, and move to dtac network.
 2. The customer who switches from prepaid to postpaid plan must have at least 90 days of number activation in order to redeem the device discount.
 3. The customer who registers a new SIM card is eligible to purchase device at a special rate by agreeing to be verified of his/her product and/or service payment made to another network provider.
 4. One identification card and 1 phone number are limited to purchasing 1 device at discounted price (Either Share package or Family package is eligible to purchase only 1 device at the discounted price.)
 5. The contract period is 12 months.
 6. In case the customer transfers his/her right, changes, or terminates the contract before the end of the contract, the Company reserves the right to withdraw device discount, based on the amount offered to the customer.
 7. The customer who has signed a device discount contract/special-rate package contract of other promotion campaign or subscribed to 50% discount package, No Worry package, and U Fin 249/449 package are not eligible to this promotional campaign.
 8. The advance monthly fee will be deducted as monthly fee discount, based on the number of the contract month.
 9. The VAT is not included in the advance monthly fee.
 10. The VAT is already included in the price of the device.
 11. The customer, who agrees to purchase any phone model under technical contract and specifically restricted to use with dtac network, gives consent to the Company to perform following actions;
  • Send an alert message in case the installment payment is overdue.
  • Lock the device in case the customer neglects or ignores the installment payment for more than 2 consecutives bill cycles. And apply call barring for outgoing and incoming calls.
 12. The Company reserves the right to cancel, revise, change the conditions without prior notice.
 13. Stock is limited and price is subject to change. Please check at dtac service center prior to your purchase.