EN TH

บริการที่เข้าถึงง่ายและสะดวก

“สิ่งที่เราออกแบบ เราต้องการให้ตอบโจทย์
ของกลุ่มเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้โดยเฉพาะ เรามุ่งแก้ปัญหาให้กับเขา
เพราะฉะนั้นเขาจึงเป็นศูนย์กลางในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของเรา”

ทีม dtac Smart Farmer นำความเรียบง่าย
มาสู่กระบวนการทำงานของเกษตรกรไทย

01

ดีแทคสมาร์ทฟาร์มเมอร์
ช่วยเกษตรกรไทยให้เข้าถึงเครื่องมือ
ดิจิทัลได้อย่างง่ายดาย

02

แอปฯ Farmer Info ช่วยให้เกษตรกร
เข้าถึงข้อมูลตลาดได้อย่างเรียลไทม์
พร้อมแสดงรูปภาพฟาร์มความละเอียดสูง

03

ทีมสมาร์ทฟาร์มเมอร์ยังพัฒนาเครื่อง IoT
ที่ช่วยเพิ่มรายได้เเก่เกษตรกร

04

ด้วยการมอนิเตอร์ปัจจัยเพาะปลูก
อย่างต่อเนื่อง ทั้งความชื้นและอุณหภูมิ
สามารถเพิ่มผลผลิตได้ถึง 50%

05

เพื่อพัฒนาให้โซลูชั่นทำงานได้ง่าย
และมีประสิทธิภาพ ทีมสมาร์ทฟาร์มเมอร์
ต้องทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้า

06

การทำงานแบบอไจล์
ทำให้เกิดการพัฒนาดิจิทัลโซลูชั่น
ที่มีคุณค่าแก่เกษตรกรไทย