EN TH

ท้าทายความธรรมดา
กล้าสร้างผลลัพธ์ใหม่

“ดีแทคมีปณิธานอันแน่วแน่ที่จะไม่หยุดพัฒนา
ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก
ที่เราต้องคิดและทำให้แตกต่างจากผู้ให้บริการรายอื่น”

dtac@home ทีมที่เข้ามาเปลี่ยนแปลง
การใช้งานอินเทอร์เน็ตบ้านแบบพลิกฝ่ามือ

01

ท้าทายสิ่งเดิมและกล้าที่จะทำสิ่งใหม่
เป็นค่านิยมหลักของดีแทค
ในการนำบริการที่ดีส่งถึงลูกค้า

02

dtac@home เข้ามาแก้ปัญหาสำคัญ
และเสริมความต้องการของคนไทยจำนวนมาก

03

ในหลายพื้นที่ มันยากหรือเป็นไปไม่ได้เลย
ที่จะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านสายโทรศัพท์

04

dtac@home เข้ามาอำนวยความสะดวกด้วย
อินเทอร์เน็ตผ่านสัญญาณโทรศัพท์ตรงสู่บ้านลูกค้า

05

เพื่อพัฒนาโปรเจกต์นี้
ทีมผู้พัฒนาได้ยึดแนวคิดแบบ
อไจล์ในการทำงาน

06

การทำงานแบบอไจล์ช่วยเสริมศักยภาพทีม
โดยยึดความต้องการของลูกค้าเป็นหัวใจหลักของการทำงานในทุกๆ วัน

07

ผลของโปรเจกต์นี้ คือ การกล้าที่จะทำในสิ่งที่แตกต่าง
เพื่อส่งมอบความสะดวกสบายให้กับลูกค้า