EN TH

ยิ่งเข้าใจ
ยิ่งได้ใจลูกค้า

“สิ่งที่เราจะให้คำมั่นสัญญากับลูกค้าของเราคือ
เราจะไม่หยุดพัฒนาเครือข่ายของเรา”

เรียนรู้วิธีที่ทีมงานดีแทค
มุ่งมั่นเอาใจใส่กลุ่มลูกค้าแรงงานต่างชาติ
เพื่อพัฒนาบริการให้ตรงความต้องการของพวกเขามากที่สุด

01

เพื่อให้เราสามารถสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีที่สุด
ดีแทคได้แบ่งทีมทำงานออกตามกลุ่มของลูกค้า

02

หนึ่งในนั้นคือ ทีมที่ดูแลกลุ่มลูกค้าแรงงานต่างด้าว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประเทศพม่าและกัมพูชา

03

สมาชิกในทีมทำงานของเรามีความหลากหลายทางเชื้อชาติ
เพื่อให้เราเข้าใจลูกค้ากลุ่มแรงงานต่างด้าวอย่างลึกซึ้ง
และสามารถส่งต่อประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของดีแทค

04

ไม่ใช่เเค่เรื่องของการสื่อสาร แต่เรายังพัฒนา
สินค้าและบริการโดยเฉพาะในแต่ละกลุ่ม

05

ดีแทคมีความมุ่งมั่นในการเข้าใจลูกค้า
อย่างลึกซึ้งและทำในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ
โดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

06

และถ้าหมายถึงการได้ทำงานกับนักฟุตบอลชื่อดังของพม่าอย่าง อองทู ด้วยแล้ว นั่นก็คงถือว่าเป็นโบนัส!