การตั้งค่า APN สำหรับมือถือ Android

การตั้งค่า APN สำหรับมือถือ Android

 1. หน้าจอหลัก เข้าที่ การตั้งค่า (Settings) > ข้อมูลมือถือ (Mobile data)

 2. เลือก เมนู จุดเชื่อมต่อ (Access Point Names)
  ที่หน้าจอ APN กดเครื่องหมาย + มุมบนขวามือ แล้วทำการตั้งค่า inter และ MMS ดังต่อไปนี้

  การตั้งค่า DTAC INTERNET
  • ชื่อ (Name) = DTAC INTERNET
  • APN = www.dtac.co.th
  • เลื่อนลงมาเพื่อกรอกข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้
  • ประเภท APN (APN type) = default
  • เปิด/ปิดใช้งาน APN (APN enable/disable) = ทำเครื่องหมายถูก
  • กดปุ่ม Menu ด้านล่างซ้ายมือ
  • เลือก บันทึก (Save)
  การตั้งค่า DTAC MMS
  • ชื่อ (Name) = DTAC MMS
  • APN = mms
  • MMSC = http://mms2.dtac.co.th:8002/
  • พร็อกซี่ MMS (MMS proxy) = 10.10.10.10
  • พอร์ต MMS (MMS port) = 8080
  • ประเภท APN (APN type) = mms
  • เปิด/ปิดใช้งาน APN (APN enable/disable) = ทำเครื่องหมายถูก
  • กดปุ่ม Menu ด้านล่างซ้ายมือ
  • เลือก บันทึก (Save)

ดาวน์โหลดคู่มือเพิ่มเติม คลิก