ซื้อสติกเกอร์ไลน์ผ่านเบอร์โทรศัพท์ ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต

ประกาศแจ้งช่องทางการซื้อ
สติกเกอร์ไลน์ผ่านเบอร์ดีแทค
ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป ลูกค้าสามารถซื้อสติกเกอร์ไลน์
ผ่านช่องทาง LINE STORE ที่
http://store.line.me
โดยเลือกจ่ายผ่านเบอร์ดีแทค