iphone 11 iphone 11 iphone 11

สิทธิพิเศษ


สำหรับนักศึกษาที่เปิดเบอร์ใหม่

รุ่น
ราคาปกติ
(บาท)
ราคาพิเศษ
(บาท)
พร้อมชำระค่าบริการล่วงหน้า
(บาท)
แพ็กเกจ U-Fin
 
iPhone 6s Plus (32GB)
รองรับเฉพาะเครือข่ายดีแทคเท่านั้น
11,900
6,700
-
649
iPhone 7 Plus (32GB)
รองรับเฉพาะเครือข่ายดีแทคเท่านั้น
12,500
9,490
-
649
iPhone XR (64GB)
21,900
16,000
1,500
649
iPhone XR (128GB)
23,900
18,000
1,500
649
iPhone XS (64BG)
31,900
15,400
1,000
649
iPhone XS (256GB)
37,900
21,800
-
649
iPhone XS Max (64GB)
35,900
19,900
1,000
649
iPhone XS Max (256GB)
41,900
24,500
-
649
iPhone 11 (64GB)
24,900
21,800
1,000
649
iPhone 11 (128GB)
26,900
23,800
1,000
649
iPhone 11 (256GB)
30,900
27,800
1,000
649
iPhone 11 Pro (64GB)
35,900
32,800
1,000
649
iPhone 11 Pro (256GB)
41,900
38,800
1,000
649
iPhone 11 Pro (512GB)
48,900
45,800
1,000
649
iPhone 11 Pro Max (64GB)
39,900
31,200
1,000
649
iPhone 11 Pro Max (256GB)
45,900
42,800
1,000
649
iPhone 11 Pro Max (512GB)
52,900
49,800
1,000
649
iPad รุ่นที่ 7 (32GB)
15,400
12,400
2,000
649
13,400
(สัญญา 18 เดือน)
1,000
449
iPad รุ่นที่ 7 (128GB)
18,400
15,400
2,000
649
16,400
(สัญญา 18 เดือน)
1,000
449

เมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเริ่มต้น 649 บ.

ค่าบริการรายเดือน
(บาท)
Internet (3G/4G)
ใช้ได้ต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด
โทรฟรี (นาที)
Social/Game
ฟรี ไม่เสียค่าเน็ต
649
เน็ตไม่อั้น
ไม่ลดสปีด
ในเครือข่าย
24 ชม.
นอกเครือข่าย
100 นาที

เปิดเบอร์ใหม่เพื่อรับสิทธิ์ซื้อเครื่องราคาพิเศษ

 • เงื่อนไขการซื้อเครื่องราคาพิเศษ
  1. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบจดทะเบียนรายใหม่ ลูกค้าปัจจุบันประเภทบุคคลธรรมดา ผู้ใช้บริการเปลี่ยนจากแบบเติมเงินเป็นแบบรายเดือน และผู้ใช้บริการเปลี่ยนเครื่องข่ายใช้เบอร์เดิม
  2. จำกัดสิทธิ์ผู้ใช้บริการ 1 เลขหมายบัตรประชาชนสามารถรับสิทธิ์ในการซื้อเครื่องราคาพิเศษได้ไม่เกิน 1 เครื่อง (1 หมายเลขรับสิทธิ์ได้ต่อ 1 เครื่อง) และลูกค้าแพ็กเกจ Share รับสิทธิ์ซื้อเครื่องราคาพิเศษได้เพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น
  3. กรณีผู้ใช้บริการโอนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิกบริการก่อนครบกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เรียกคืนเงินส่วนลด
   • สำหรับระยะสัญญา 12 เดือน ชำระเงินจำนวน 6,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
   • สำหรับระยะสัญญา 18 เดือน ชำระเงินจำนวน 9,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  4. กรณีส่วนลดที่ได้รับมีมูลค่าต่ำกว่าส่วนลดเรียกคืนที่กำหนดข้างต้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บส่วนลดค่าเครื่องตามจำนวนจริงตามที่ได้รับ
  5. ระยะสัญญา 12 / 18 เดือน ตามราคาที่กำหนด
  6. ราคาเครื่องข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
  7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก แก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  8. ค่าบริการรายเดือนล่วงหน้าที่ชำระจะถูกแบ่งหักเป็นส่วนลดค่าบริการรายเดือน ตามจำนวนเดือนที่กำหนด
  9. กรณีติดสัญญาซื้อเครื่องราคาพิเศษจากรายการส่งเสริมการขายอื่น, ส่วนลดแพ็กเกจพิเศษในรายการส่งเสริมการขายอื่น, แพ็กเกจลด 50%, แพ็กเกจจ่ายแล้วจบ, แพ็กเกจ U-FIN 249 / 449 ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้