iphone 11 iphone 11 iphone 11

สิทธิพิเศษ


สำหรับนักศึกษาที่ย้ายค่ายหรือเปิดเบอร์ใหม่

รุ่น
ราคาปกติ
(บาท)
ราคาพิเศษ
(บาท)
พร้อมชำระค่าบริการล่วงหน้า
(บาท)
แพ็กเกจ U-Fin
 
iPhone 6s Plus (32GB)
รองรับเฉพาะเครือข่ายดีแทคเท่านั้น
14,500
6,700
-
649
iPhone 7 Plus (32GB)
รองรับเฉพาะเครือข่ายดีแทคเท่านั้น
11,900
9,990
-
649
iPhone XR (64GB)
21,900
16,000
1,500
649
iPhone XR (128GB)
23,900
18,000
1,500
649
iPhone XS (64BG)
31,900
18,900
1,000
649
iPhone XS (256GB)
37,900
29,900
-
649
iPhone XS Max (64GB)
35,900
19,900
1,000
649
iPhone XS Max (256GB)
41,900
24,500
-
649
iPad รุ่นที่ 7 (32GB)
15,400
12,400
2,000
649
13,400
1,000
449
iPad รุ่นที่ 7 (128GB)
18,400
15,400
2,000
649
16,400
1,000
449

เมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเริ่มต้น 649 บ.

ค่าบริการรายเดือน
(บาท)
Internet (3G/4G)
ใช้ได้ต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด
โทรฟรี (นาที)
Social/Game
ฟรี ไม่เสียค่าเน็ต
649
เน็ตไม่อั้น
ไม่ลดสปีด
ในเครือข่าย
24 ชม.
นอกเครือข่าย
100 นาที

 • เงื่อนไขการซื้อเครื่องราคาพิเศษ
  1. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบจดทะเบียนรายใหม่ ลูกค้าปัจจุบันประเภทบุคคลธรรมดา ผู้ใช้บริการเปลี่ยนจากแบบเติมเงินเป็นแบบรายเดือน และผู้ใช้บริการเปลี่ยนเครื่องข่ายใช้เบอร์เดิม
  2. จำกัดสิทธิ์ผู้ใช้บริการ 1 เลขหมายบัตรประชาชนสามารถรับสิทธิ์ในการซื้อเครื่องราคาพิเศษได้ไม่เกิน 1 เครื่อง (1 หมายเลขรับสิทธิ์ได้ต่อ 1 เครื่อง) และลูกค้าแพ็กเกจ Share รับสิทธิ์ซื้อเครื่องราคาพิเศษได้เพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น
  3. กรณีผู้ใช้บริการโอนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิกบริการก่อนครบกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เรียกคืนเงินส่วนลด
   • สำหรับระยะสัญญา 12 เดือน ชำระเงินจำนวน 6,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  4. กรณีส่วนลดที่ได้รับมีมูลค่าต่ำกว่าส่วนลดเรียกคืนที่กำหนดข้างต้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บส่วนลดค่าเครื่องตามจำนวนจริงตามที่ได้รับ
  5. ระยะสัญญา 12 เดือน ตามราคาที่กำหนด
  6. ราคาเครื่องข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
  7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก แก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  8. ค่าบริการรายเดือนล่วงหน้าที่ชำระจะถูกแบ่งหักเป็นส่วนลดค่าบริการรายเดือน ตามจำนวนเดือนที่กำหนด
  9. กรณีติดสัญญาซื้อเครื่องราคาพิเศษจากรายการส่งเสริมการขายอื่น, ส่วนลดแพ็กเกจพิเศษในรายการส่งเสริมการขายอื่น, แพ็กเกจลด 50%, แพ็กเกจจ่ายแล้วจบ, แพ็กเกจ U-FIN 249 / 449 ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้