คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน ดังนี้

1

นายบุญชัย เบญจรงคกุล

ประธานกรรมการ

1

นายบุญชัย เบญจรงคกุล

ประธานกรรมการ

2

นายเยอเก้น คริสเตียน อาเร้นท์ โรสทริป

รองประธานกรรมการ

2

นายเยอเก้น คริสเตียน อาเร้นท์ โรสทริป

รองประธานกรรมการ

3

นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์

กรรมการอิสระ

3

นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์

กรรมการอิสระ

4

นางปรารถนา มงคลกุล

กรรมการอิสระ

4

นางปรารถนา มงคลกุล

กรรมการอิสระ

5

นางกมลวรรณ วิปุลากร

กรรมการอิสระ

5

นางกมลวรรณ วิปุลากร

กรรมการอิสระ

6

นายสตีเฟ่น วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม

กรรมการอิสระ

6

นายสตีเฟ่น วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม

กรรมการอิสระ

7

นายโทมัส อเล็กซานเดอร์ ไทโฮลด์

กรรมการ

7

นายโทมัส อเล็กซานเดอร์ ไทโฮลด์

กรรมการ

8

นางทูเน่ ริปเปล

กรรมการ

8

นางทูเน่ ริปเปล

กรรมการ

9

นายฮากุน บรัวเซ็ท เชิร์ล

กรรมการ

9

นายฮากุน บรัวเซ็ท เชิร์ล

กรรมการ

10

นายราเกซ เจน

กรรมการ

10

นายราเกซ เจน

กรรมการ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการเป็นดังนี้